Original

Wyniki rekrutacji w latach ubiegłych


Informacje o progach punktowych w ubiegłorocznej rekrutacji do wszystkich poznańskich szkół ponadgimnajalnych znajdziesz na stronach  https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/  oraz  https://wasza-szkola.pl/

Gimnazjalisto jeżeli chcesz oszacować swoje szanse dostania się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych korzystając z zestawień progów punktowych z naboru 2015/16 lub wcześniejszych  musisz liczyć punkty wg  wcześniejszych zasad. Nowe zasady przeliczania punktów pozwolą Ci stwierdzić ile będziesz mieć w tym roku punktów, ale nie są obiektywne i rzeczywiste z otrzymywanymi punktami we wcześniejszych rekrutacjiach. Skorzystaj ze wzorów przeliczania punktów rekrutacyjnych w latach szkolnych 2016/2017  oraz 2015/2016

 Poniżej prezentujemy minimalne ilości punktów uczniów przyjętych do poszczególnych klas w VIII LO  

(wg danych z PCSS potwierdzonych protokołami Komisji Rekrutacyjnych w VIII LO)

 

2018/2019
(minimum)
A IKA
200,0
B MKA
186,6
C FKA
176,2
D EKA
168,2
E/F PKM
173,2
 
 
2017/2018
(minimum)
A IKA
180,8
B MKA
178,0
C FKA
171,8
D ChKA
167,0
E/F PKM
167,8
G EKA
168,0
 
 
2016/2017
(minimum)
A IKA
171,4
B MKA
164,2
C FKA
161,8
D ChKA
162,6
E/F PKM
169,4
G EKA
155,0
 
2015/2016
(minimum)
A IKA
146,8
B MKA
146,0
C FKA
144,4
D ChKA
143,2
E/F PKM
143,6
G EKA
138,8
 
2014/2015
(minimum)
A IKA
140,4
B MKA
141,6
C FKA
152,0
D ChKA
139,8
E/F PKM
146,2
G EKA
129,4
 
2013/2014
(minimum)
A IKA
157,07
B ChKA
151,07
C FKA
167,93
D EKA
140,93
E/F PKM
149,33
G
146,80
 
2012/2013
(minimum)
A
150,47
B1
140,87
B2
132,27
C1 
155,67
D1
125,60
D2
102,60
E1
146,93
E2
147,73
F1
143,20
G1 (C2)
139,80
G2
118,00

 2011/2012
(minimum)
 A
147,33
 B
 135,33
 C1
152,33
 C2
140,67
 D1
130,67
 D2
108,00
 E
129,00
 F1
147,67
 F2
120,33
 G
82,33
 2010/2011
(minimum)
 A
154,33
 B
 142,00
 C1
164,67
 C2
140,00
 D1
137,33
 D2
131,67
 E
142,33
 F1
154,33
 F2
143,00
 G
105,00

 2009/2010
(minimum)
 A
 161,00
 B
 154,33
 C1
163,00
 C2
152,67
 D1
155,33
 D2
143,67
 E
153,00
 F1
164,33
 F2
147,67
 G
137,33

 2008/2009
(minimum)
 A
 161,67
 B
 151,33
 C1
 164,67
 C2
 157,33
 D1
 146,67
 D2
 144,00
 E
 144,00
 F1
 158,00
 F2
 143,00
 G
 136,33

2007/2008
(minimum)
A
163,33
B
151,33
C1
158,33
C2
149,33
D
133,67
E
149,00
F1
156,00
F2
147,67
G
134,33

 2005/2006
(minimum)
 A
165,67
 B
150,33
 C
149,00
 D
147,00
 E
157,67
 F
152,67
 G1
138,00
 G2
145,67
 H
135,00

 2004/2005
(minimum)
 A
163,33
 B
153,00
 C
149,00
 D
145,67
 E
150,00
 F
146,33
 G1
144,00
 G2
149,33
 H
139,00