Original

Wyniki matury


Matura 2019

porównanie średnich  wyników pisemnych  egzaminów maturalnych LO woj. Wlkp. i VIII  Liceum Ogólnokształcącego

lp przedmiot poziom podstawowy poziom  rozszerzony
LO woj.wlkp. obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) liczba zdających w VIII LO LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) liczba zdających w VIII LO
1 Język polski 51,91 54,64 64,38 212   53,54       58,48    67 19
2 Język angielski 71,61 79,31 96,31 202 55,31 62,46 84,16 178
3 Język niemiecki 56,11 73,83 96,5 8 52,77 64,62 83,71 7
4 Język francuski 92,92 95,52 98 1 68,44 74,57 74 1
5 Język rosyjski 70,32 80,11 71 4 69,02 71,4 100 1
6 Język hiszpański 75,77 76,92 68 1 49,68 51,35 42 1
7 Matematyka 56,93 60,8 92,43 212 34,48 43,6 74,82 144
8 Fizyka         39,67 48,9 72,21 38
9 Biologia         33,06 40,51 74,33 66
10 Chemia         38,8 47,28     71,88    89
11 Geografia         27,9 32,47 67,1 31
12 Historia         36,67 43,38     64,40    5
13 Historia sztuki         46,83 55,7 70 1
14 Filozofia         36,03 43,8     47,33    3
15 Informatyka         38,93 52,08     66,79    71

 

lp przedmiot poziom dwujęzyczny
LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) liczba zdających w VIII LO
1 Język niemiecki 84,65 84,65 95 2