Original

Szkoła


 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza to szkoła z długoletnią tradycją. Jej początki sięgają lat 20. XX wieku.

7 czerwca 2014r. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia Gimnazjum i VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był on okazją do wspomnienia chlubnych postaw ludzi związanych z naszą szkołą oraz podsumowania dorobku, na który składają się m.in. wybitne osiągnięcia w międzynarodowych i krajowych olimpiadach: biologicznej, chemicznej, elektronicznej, fizycznej, filozoficznej, geograficznej, informatycznej, językowych, nautologicznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, WOS. VIII LO ma największą liczbę medalistów międzynarodowych olimpiad przedmiotowych w ostatnim pięćdziesięcioleciu ze wszystkich szkół w Wielkopolsce.

Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi (PP, UAM, UM, UE) prowadząc klasy akademickie i patronackie: informatyczną - IKA, matematyczną - MKA, fizyczną - FKA, chemiczną - ChKA, medyczne - PKM oraz ekonomiczną - EKA.
Z badań prowadzonych przez specjalistów związanych z Centralną Komisją Egzaminacyjną "ósemka" ma najwyższe w Wielkopolsce wskaźniki "Edukacyjnej Wartości Dodanej" z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Szkoła od 1989r. uczy informatyki na bardzo wysokim poziomie prowadząc klasy informatyczne z autorskimi programami nauczania. W październiku 2014r. podczas "Tygodnia Informatyki" świętowaliśmy jubileusz "25 lat informatyki w VIII LO".
O jakości pracy szkoły świadczy również fakt, że 100% uczniów zdaje egzamin maturalny i bardzo wysoki odsetek abiturientów dostaje się na państwowe uczelnie wyższe.

Nasze liceum utrzymuje kontakty zagraniczne ze szkołami z Niemiec (Berlin) i ze Szwecji (Varberg). W "Ósemce" działają liczne koła zainteresowań i kluby. Bogatą ofertę artystyczną proponuje Koło Teatralne PROSCENIUM, które jest koordynatorem m.in. Dni Teatru. W szkole działa Koło Przyjaciół AK oraz koło realizujące projekty w ramach inicjatywy MEMORAMUS wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem.

Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe, trzy sale gimnastyczne (młodzież osiąga świetne wyniki w różnych dziedzinach sportu) oraz bufet. Zintegrowane Centrum Multimedialne, z szybkim, światłowodowym dostępem do Internetu, umożliwia uczniom korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki, sztuki i innych dziedzin kultury również poza lekcjami.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i pasji. Klub Ośmiu dba o organizowanie akcji charytatywnych, szkoła wspierała m.in. budowę stołówki w Kenii. Szkolna Rada Uczniowska patronuje ciekawym inicjatywom młodzieży, także koncertom charytatywnym.

Od roku szkolnego 2013/14 kandydaci do VIII LO wybierają w procesie rekrutacji drugi język obcy nowożytny spośród j. niemieckiego, j.francuskiego i j.rosyjskiego. Nauczanie j. angielskiego realizowane jest jako kontynuacja nauki z gimnazjum w ramach nauki języka pierwszego wyboru. W klasach o profilu biol-chemicznym możliwe jest dodatkowe nauczanie j. łacińskiego.

W związku z przejęciem budynku przy ul. Głogowskiej 92 przez Archidiecezję Poznańską VIII LO w 2014r. przeniosło się w całości ze wszystkimi oddziałami klas, kadrą pedagogiczną oraz pracownikami administracyjno - obsługowymi do budynku przy ulicy Hipolita Cegielskiego 1 w Poznaniu. Przeniesienie nie było likwidacją szkoły tylko zmianą siedziby.

 

VIII LO to szkoła, która ma NIEPOWTARZALNY klimat.

ÓSEMKA TO MY!