Original

Spis podręczników


Informacje na temat podręczników

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na rok 2019/20

 

Klasy pierwsze po szkole podstawowej

Biologia

(zakres podstawowy, klasy: 1aP, 1bP, 1cP, 1gP, 1hP), „Biologia na czasie 1 - zakres podstawowy”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wydawnictwo: Nowa Era

Biologia

(zakres rozszerzony, klasy: 1dP, 1eP, 1fP), „Biologia na czasie 1 - zakres rozszerzony”, Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, wydawnictwo: Nowa Era

Chemia

(zakres podstawowy, klasy: 1aP, 1bP, 1cP, 1gP, 1hP), „Chemia - Część 1 - zakres podstawowy”, Kamil Kazanowski, Krzysztof M. Pazdro, Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Pazdro

Chemia

(zakres rozszerzony, klasy: 1dP, 1eP, 1fP), „Chemia - część 1 - zakres rozszerzony”, Kamil Kazanowski, Krzysztof M. Pazdro, Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Pazdro

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Edukacja Dla Bezpieczeństwa”, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Fizyka

(zakres podstawowy, klasy: 1dP, 1eP, 1fP, 1gP, 1hP), „Fizyka 1. Zakres podstawowy”, L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Fizyka

(zakres rozszerzony, klasy: 1aP, 1bP, 1cP), „Fizyka 1. Zakres rozszerzony”, B. Sagnowska, M. Fiałkowska, J. Salach, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Geografia

(zakres podstawowy, klasy: 1aP, 1bP, 1cP, 1dP, 1eP, 1fP), „Oblicza geografii 1 – zakres podstawowy”, Roman Malarz, Marek Więckowski, wydawnictwo: Nowa Era

Geografia

(zakres rozszerzony, klasy 1gP, 1hP), „Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony”, Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh, wydawnictwo Nowa Era

Historia

„Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla lo i technikum. Zakres podstawowy”, Marcin Pawlak, Adam Szweda, Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

(zakres podstawowy, klasy: 1dP, 1eP, 1fP, 1gP) „Informatyka - zakres podstawowy”, Jochemczyk Wanda, Olędzka Katarzyna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Informatyka

Podręcznik nie został jeszcze wydany - nauczyciel będzie w tej sprawie się wypowiadał na lekcji.

(zakres rozszerzony, klasy 1aP, 1bP, 1cP) „Informatyka Europejczyka - zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych”, Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz, wydawnictwo: Helion Edukacja

Język angielski

Klasy: 1aP, 1bP, 1cP, 1dP, 1eP , 1fP, 1hP -  – Focus 3 Second Edition (Pearson), Matura Focus 4 (Pearson), klasa: 1gP - Focus 3 Second Edition (Pearson)

Język francuski

En Action! 1 podręcznik i zeszyt ćwiczeń szkoła ponadpodstawowa, autor: Céline

Himber, Fabienne Gallon, wydawnictwo Hachette Livre Polska

Język niemiecki

Klasy: 1aP,1bP,1cP,1dP,1gP - Perfekt 1 i  Perfekt 2. Klasa 1eP - Perfekt 1  Klasy 1fP, 1hP - Perfekt 2 Wydawnictwo Pearson- wszystkie wymienione podręczniki

Język rosyjski

„Как раз 1” (Kak raz 1) Podręcznik dla liceum i technikum +zeszyt ćwiczeń, Olga Tatarczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Język polski

„Oblicza epok. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Matematyka

(zakres podstawowy, klasy: 1dP, 1eP, 1fP) „Matematyka - podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy”, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Matematyka

(zakres rozszerzony, klasy: 1aP, 1bP, 1cP, 1gP, 1hP) „Matematyka - podręcznik do liceów i techników - zakres rozszerzony”, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla lo i technikum. Zakres podstawowy”, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz, wydawnictwo: Nowa Era

 

Klasy po gimnazjum

Klasa I

Biologia

„Biologia na czasie” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; Emilia Bonar Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski, Wydawnictwo: Nowa Era

Chemia

„To jest chemia” R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod  – Wyd.  Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa - Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, Wydawnictwo WSiP

Ekologia z elementami ochrony środowiska

 informacja dotycząca podręcznika zostanie podana na pierwszym zebraniu z rodzicami

Fizyka

„Świat fizyki”; red. M. Fijałkowska; Wydawnictwo ZAMKOR

Geografia

„Czas na geografię” B. Lenartowicz, M. Wójcik - Wyd. Szkolne PWN

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow, Wyd. Nowa Era

Informatyka

„Informatyka Europejczyka i podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych"; J. Składowski. Wydawnictwo Helion (wersja dla Windows z rysunkiem  pomarańczy a nie jabłka na okładce!)

Język angielski

Klasy: 1aG, 1cG, 1dG, 1eG, 1fG   - Focus 3 Second Edition (Pearson), Matura Focus 4 (Pearson), klasa: 1bG - Matura Focus 4 (Pearson)

Język niemiecki 

Klasa 1aG - Infos 1. Klasy: 1bG, 1cG - Infos 1, Infos 3. Klasy 1dG, 1fG - Infos 2, Klasa 1eG- Infos 1, Infos 2 wszystkie podręczniki z Repetytorium maturalnego

Język francuski

En Action! 1 podręcznik i zeszyt ćwiczeń szkoła ponadgimnazjalna , autor: Céline Himber, Fabienne Gallon, wydawnictwo Hachette Livre Polska

Język polski

„Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka”, A. Kalbarczyk, D. Champerek. Wyd. WSiP

Język rosyjski

„Nowyj dialog” cz.1  (Новый диалог), Mirosław Zybert, Wydawnictwo: WSiP

Matematyka

Klasy: 1aG, 1bG, 1cG, 1dG: „Matematyka” – poziom podstawowy i rozszerzony. M. Kurczab, E. Świda, Wyd. M. Pazdro

KLASA 1eG, fG (biol.-chem.) „Matematyka”- zakres podstawowy; Babiański, Chańko. Wyd. Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

„Przedsiębiorczość na czasie” Katarzyna Garbacik, Magdalena Żmejko, Wydawnictwo Szkolne PWN

Promocja zdrowia

informacja dotycząca podręcznika zostanie podana na pierwszym zebraniu z rodzicami

Religia

„Świadek Chrystusa – Moje miejsce w Kościele., red. ks. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wyd. Księgarnia Św. Wojciecha

Wiedza o kulturze

„Spotkania z kulturą" M. Bokiniec, B. Forysiewicz, i inni, Wyd. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi”,  Arkadiusz Janicki, Wyd. Nowa Era

 

Klasa II

Biologia

„Biologia na czasie 1”. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; Marek Guzik, Ewa Jastrzębska; Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski, Wydawnictwo:  Nowa Era
„Biologia na czasie 2”. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum  Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula. Wydawnictwo:  Nowa Era

Chemia

kl. 2e, 2f  „To jest chemia” Poziom rozszerzony, M.Litwin, Szarota-Styka-Wlazło. Wyd. Nowa Era

Fizyka

„Z  fizyką w przyszłość” -  M. Fiałkowska J. Sagnowska J. Salach, Wyd. ZamKor

Geografia

„Czas na geografię-geografia fizyczna świata”, Barbara Lenartowicz, Marcin Wójcik, Ewa Wilczyńska. Wydawnictwo Szkolne PWN.

Historia i społeczeństwo

Ojczysty Panteon i ojczyste spory - Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Robert Gucman, WSIP
Rządzący i rządzeni - Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda,  WSiP

Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Ekonomia w praktyce wyd. Operon, Jolanta Kijakowska

Informatyka

Klasa 2a, 2b, 2c „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony, Grażyna Zawadzka, Helion Edukacja,

Język angielski

Klasa: 2a – Matura Focus 4 (Pearson), Matura Focus 5 (Pearson), Klasy: 2b, 2c, 2f  - Matura Focus 4 (Pearson), OnScreen Upper-intermediate (Express Publishing), klasa 2d - Matura Focus 5 (Pearson), OnScreen Intermediate (Express Publishing), Klasa 2e - Matura Focus 5 (Pearson), Insight Upper-Intermediate (Oxford)

Język francuski

En Action! 1 podręcznik i zeszyt ćwiczeń szkoła ponadgimnazjalna , autor: Céline

Himber, Fabienne Gallon, wydawnictwo Hachette Livre Polska

Język niemiecki

Klasy: 2a, 2c- Infos 2, Infos 3/4, klasa 2b - Infos 2, Infos 3, Klasa 2d- Infos 2/3, Klasa 2e - Infos 3, Infos 3/4, Klasa 2f - Infos 2 Podręczniki „Infos” B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, C. Serzysko

Język polski

„Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Wydawnictwa Szkolne WSiP

Język rosyjski

„Nowy dialog cz.2” (Новый диалог) Mirosław Zybert, Wydawnictwo: WSiP

Matematyka

Kl. 2a-2d „Matematyka- poziom  rozszerzony” M. Kurczab; E Świda, Wyd. Pazdro, Kl 2e, 2f „Matematyka- poziom podstawowy", W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, WYd. Nowa Era

Przyroda

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Część I i II, M. Galikowski; R. Hassa; M. Kaczmarzyk; A. Mrzigod; M. Więckowski. Wydawnictwo Nowa Era

Religia

„Świadek Chrystusa. Część 2”, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak. Księgarnia Św. Wojciecha

 

Klasa III

Biologia

Biologia na czasie 2- zakres rozszerzony, F. Dybert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski, wyd. Nowa Era. 
„Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony, Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, Wydawnictwo nowa era.

Chemia

p. rozszerzony - „Chemia cz. 3- podręcznik i zbiór zadań” - R. Hassa i inni  - Wydawnictwo Nowa Era„Zbiór zadań z chemii – zakres rozszerzony”- K. Pazdro – wyd. K.Pazdro

Fizyka

„Wybieram fizykę” – tom III – Podręcznik fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres rozszerzony –pod redakcją Jadwigi Salach – Wydawnictwo Zamkor
„Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych- kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego –pod redakcją Jadwigi Salach – Wydawnictwo Zamkor

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo. Europa i świat- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP
Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość, M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP

Geografia

„Geografia dla maturzysty-geografia społeczno-ekonomiczna świata”, Jadwiga Kop, Elżbieta Szkurat, Maria Kucharska. Wydawnictwo Szkolne PWN.

Język angielski

Klasy: 3a, 3c, 3e, 3g  – Longman Repetytorium Maturalne - poziom rozszerzony (Pearson), Klasa 3b - Longman Repetytorium Maturalne - poziom rozszerzony (Pearson), Matura Focus 5 (Pearson), klasa 3d - Longman Repetytorium Maturalne - poziom rozszerzony (Pearson), OnScreen Upper-intermediate (Express Publishing), klasa 3f - Matura Focus 5 (Pearson), OnScreen Upper-intermediate (Express Publishing)

Język francuski

En Action! 2 podręcznik szkoła ponadgimnazjalna , autor: Céline Himber, Fabienne

Gallon, wydawnictwo Hachette Livre Polska

Język niemiecki

Klasa 3a - Repetytorium Maturalne, klasa 3b - Infos 2, klasa  3c- Infos 2 i Infos 3, klasa 3d - Infos 3, Klasa 3e -Repetytorium Maturalne, Infos 2, klasa 3f - Repetytorium Maturalne, klasa 3g - Infos 3, Podręczniki „Infos” B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, C. Serzysko

Język polski

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”, WSiP

Język rosyjski

„Nowyj Dialog” (Новый диалог) Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Autor: Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała Wydawnictwo: WSiP

Matematyka

Kl. 3a-3d, 3g - „Matematyka- poziom rozszerzony” M. Kurczab; E Świda, Wyd. Pazdro, Kl 3e, 3f - „Matematyka- poziom podstawowy", W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, WYd. Nowa Era

Religia

„Świadek Chrystusa. Część 3”, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak. Księgarnia Św. Wojciecha