Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 trwa od 01.09.2020 (wtorek) do 31.08.2021 (wtorek)

I półrocze: 01.09.2020 - 22.12.2020 (wtorek)
II półrocze: 04.01.2021 - 25.06.2021 (piątek)
Zakończenie zajęć w klasach III – 30.04.2021 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości – 05.07.2021 (poniedziałek)
 

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

 
Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 (środa) – 31.12.2020 (czwartek)
Ferie zimowe: 15.02.2021 (poniedziałek) – 28.02.2021 (niedziela) 4.01.2021 (poniedziałek) – 17.01.2021 (niedziela)
Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021 (czwartek) – 06.04.2021 (wtorek)
Wakacje letnie: 27.06.2021 (sobota) – 31.08.2021 (wtorek)
 
 
Rekolekcje adwentowe: 21.12.2020 (poniedziałek) w okresie Adwentu oraz 26.03.2021 (piątek) – w okresie Wielkiego Postu
Msza św. dla kl. I, II, III: 22.12.2020 (wtorek)  - dzień wigilii klasowych
Wyjazd kl. III do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień - sobota
 

EGZAMIN MATURALNY

 
Terminy zgodne z harmonogramem CKE
Egzaminy pisemne: 04.05.2021 (wtorek) – 20.05.2021 (czwartek)
Egzaminy ustne: 07.05.2021 (piątek) – 20.05.2021 (czwartek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 30.04.2021 (piątek) od godz. 12.30
 
Egzamin w terminie dodatkowym:
- egzaminy pisemne i ustne: 01.06 – 16.06.2021
 
Egzamin w terminie poprawkowym:
- część pisemna: 24.08.2021 (wtorek), godz. 9.00
- część ustna: 23 – 24.08.2021

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

14.10.2020 (środa) – Dzień Edukacji Narodowej
 
04.01.2021 (poniedziałek) – wydłużenie przerwy świątecznej
05.01.2021 (wtorek) – wydłużenie przerwy świątecznej
04.05.2021 (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2021 (środa) - pisemny egzamin maturalny z matematyki
06.05.2021 (czwartek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
04.06. 2021 (piątek) – dzień wolny po Bożym Ciele
 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

XXIII Targi Edukacyjne: 12.03.2021 (piątek) – 14.03.2021 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 13.04.2021 (wtorek), godz. 17.30
 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW 
 
DATA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
20.11.2020 (piątek)
Oceny proponowane
24.11.2020 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
03.12.2020 (czwartek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
18.12.2020 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
21.12.2020 – od godz. 13.00 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA 
kl. III – 13.00 - 13.45
kl. II G – 13.45 - 14:30
kl. II P – 14.30 - 15.15
kl. I  – 15.15 - 16.00
KLASY MATURALNE
19.03.2021 (piątek)
Oceny proponowane
26.03.2021 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania
z rodzicami
23.04.2021 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
23.04.2021 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
26.04.2021 do godz. 10.30 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
26.04.2021 do godz. 13.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
26.04.2021 – godz. 15.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
27.04.2021 – godz. 15.00 (wtorek)
Posiedzenie Kapituły „Primus inter pares”
II PÓŁROCZE
21.05.2021 (piątek)
Oceny proponowane
25.05.2021 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
1.06.2021 (wtorek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
18.06.2021 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
18.06.2021 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
21.06.2021 do godz. 8.00 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
21.06.2021 do godziny 11.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
21.06.2021 – od godz. 14.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA 
kl. II G – 14.30
kl. II P – 15.30
kl. I  – 16.30

  POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
2020/2021

DATA
GODZINA
TEMATYKA
28.08.2020 (piątek)
10.00
Rada szkoleniowa - online
31.08.2020 (poniedziałek)
10.00
Organizacja roku szkolnego 2020/2021
06.10.2020 (wtorek)
07.10.2020 (środa)
16.00
Rada szkoleniowa -online
1)      Analiza wyników maturalnych 2020
2)      Szkolenie BHP
31.11.2020 (poniedziałek)

 

(temat i godzina będą podane na bieżąco)
21.12.2020 (poniedziałek)
kl. III – 13.00
kl. II G – 13.45

kl. II P – 14.30
kl. I  – 15.15
Rada klasyfikacyjna
11.01.2021 (poniedziałek)
14.45
Rada analityczna
26.04.2021 (poniedziałek)
15.30

 

Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
Rada klasyfikacyjna klas III
21.06.2021 (poniedziałek)
kl. II G – 14.30
kl. II P – 15.30
kl. I  – 16.30
Rada klasyfikacyjna
24.06.2021 (czwartek)
12.30
Rada analityczna
 
 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
2020/2021

 
DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
14.09.2020 (poniedziałek)
17.30

 

Kl. II
po gimnazjum
online -
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez szkołę)
Procedury maturalne
18.15
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

17.30
Kl. II
 po szkole podstawowej
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

17.30
Kl. III

 

online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

18.30
online -
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez szkołę) 
Procedury maturalne
15.09.2020
(wtorek)
17.30

 

Kl. I
online
w salach
spotkanie
z Dyrektorem szkoły

spotkanie
z psychologiem
/ pedagogiem
Pierwsze zebranie z rodzicami
w nowym roku szkolnym
sala - zebranie
z wychowawcą
22.09.2020 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
03.11.2020 (wtorek)
17.30 – 19.00
 
Kl. I
Kl. II
Kl. III
wyznaczone sale /online
Konsultacje indywidualne dla rodziców
12.01.2021 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. III
sala - zebranie z wychowawcą /online
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
18.30
Kl. II
23.03.2021 (wtorek)
17.30
Kl. III 
wyznaczone sale /online
Zebranie z rodzicami
20.04.2021 (wtorek)
17.30 – 19.00
Kl. I
Kl. II
wyznaczone sale /online
Konsultacje indywidualne dla rodziców
 
 
 

 WYCHOWAWSTWA

 
KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA
1 A  IKA mgr inż. Alina Gościniak 2 AP IKA mgr  Aneta Cierechowicz 2 AG IKA mgr inż.Wojciech Roszczyński 3 A  IKA mgr  Aleksandra Radziszewska
1 B MKA mgr  Magdalena Zmudzińska 2 BP MKA mgr inż. Karolina Kawczyn 2 BG MKA mgr  Joanna Jędrzejak 3 B MKA mgr  Kinga Jankowska
1 C FKA mgr Justyna Łodyga 2 CP FKA mgr  Paweł Saneluta 2 CG FKA mgr  Agnieszka Wanot 3 C FKA mgr  Artur Kubiak
1 D EKA mgr Dorota Koźlik 2 DP PKM mgr  Elwira Pawlęty 2 DG EKA mgr  Małgorzata Borczyńska 3 D EKA mgr  Anna Lisiecka
1 E PKM mgr Hubert Krystkowiak 2 EP PKM mgr  Agnieszka Mazurek 2 EG PKM mgr  Jakub Macierzyński 3 E PKM mgr  Iwona Nowińska-Karoń
1 F PKM mgr Jerzy Kaźmierczak 2 FP PKM mgr  Alicja Zimmer 2 FG PKM mgr  Dorota Mechlińska 3 F PKM mgr  Izabela Płotka
    2 GP EKA mgr  Martyna Olkowska        
    2 HP EKA mgr  Jacek Skrzypczak
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 
 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
październik
 
 
 14.10.
 
 
listopad
 
 
 11.11.
 
 
grudzień
21.12.
28.12.
 
29.12.
 
23.12.
30.12.
24.12.
31.12. 
25.12.
01.01.
styczeń
04.01.
 05.01.
06.01.
   
kwiecień
05.04.
06.04.
 
01.04.
02.04.
maj
03.05.
04.05.
05.05.
 06.05.
 
czerwiec
 
 
 
03.06.
04.06.
 

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
2020/2021

 
 
 
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA: KOORDYNATORZY
z Berlinem (co dwa lata) p. Magdalena Zmudzińska
z Rennes (co dwa lata) p. Olga Skórzewska
z Kaoshiung - Tajwan (co dwa lata) p. Jakub Macierzyński, p. Anna Bronz-Wójcik, p. Wojciech Roszczyński
z Kaliningradem p. Dorota Koźlik
z Izraelemp. Olga Skórzewska
z Gruzją
 
Wycieczki zagraniczne
Jarmark świąteczny – Drezno / Miśnia p. Danuta Kin                                   
Wycieczka dydaktyczna: Anglia/ Szkocja – Londyn p. Danuta Kin