Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 trwa od 01.09.2022 (środa) do 31.08.2023 (środa) 
 
I półrocze: 01.09.2022 (czwartek) - 22.12.2022 (czwartek)
II półrocze: 02.01.2023 (poniedziałek) - 23.06.2023 (piątek)
Zakończenie zajęć w klasach IV – 28.04.2023 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości – 07.07.2023 (piątek)

 

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE
 
1. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022 (piątek) – 31.12.2022 (sobota)
2. Ferie zimowe: 30.01.2023 (poniedziałek) – 12.02.2023 (niedziela)
3. Wiosenna przerwa świąteczna: 06.04.2023 (czwartek) – 11.04.2023 (wtorek)
4. Wakacje letnie: 24.06.2023 (sobota) – 31.08.2023 (czwartek)

 Rekolekcje adwentowe:
28.11.2022 (poniedziałek); 29.11.2022 (wtorek); 30.11.2022 (środa) - Msza św. dla kl. I, II, III, IV
Wyjazd kl. IV do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień - sobota
 
 
EGZAMIN MATURALNY
Terminy zgodne z harmonogramem CKE
 
Egzaminy pisemne: 04.05.2023 (czwartek) – 23.05.2023 (wtorek)
Egzaminy ustne:       10.05.2023 (środa) – 23.05.2023 (wtorek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 28.04.2023 (piątek) od godz. 12.30
Egzamin w terminie dodatkowym:
- egzaminy pisemne i ustne: 01.06 – 19.06.2023
Egzamin w terminie poprawkowym:
- część ustna: 21.08.2023
- część pisemna: 22.08.2023 (środa), godz. 9.00
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 
31.10.2022 (poniedziałek) – przed Wszystkimi Świętymi
14.10.2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
02.05.2023 (wtorek) – Dzień Flagi
04.05.2023 (czwartek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2023 (piątek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki PP
08.05.2023 (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP
09.05.2023 (wtorek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PR
09.06. 2023 (piątek) – dzień wolny po Bożym Ciele

 
NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH
 
XXIV Targi Edukacyjne: 10.03.2023 (piątek) – 12.03.2023 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 28.03.2023 (wtorek), godz. 17.30
 
 KLASYFIKACJA UCZNIÓW
 
DATA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
18.11.2022 (piątek)
Oceny proponowane
23.11.2022 (środa)
Informacja o ocenach dla rodziców
02.12.2022 (piątek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
19.12.2022 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen
20.12.2022 – od godz. 15.30 (wtorek)
RADA KLASYFIKACYJNA
kl. IV – 15.30
kl. III – 16.30
kl. II  – 17.15
kl. I  – 18.00
KLASY MATURALNE
24.03.2023 (piątek)
Oceny proponowane
28.03.2023 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania
z rodzicami
21.04.2023 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
21.04.2023 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
24.04.2023 do godz. 10.30 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
24.04.2023 do godz. 13.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
24.04.2023 – godz. 15.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
25.04.2023 – godz. 15.00 (wtorek)
Posiedzenie Kapituły „Primus inter pares”
II PÓŁROCZE
19.05.2023 (piątek)
Oceny proponowane
23.05.2023 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
01.06.2023 (czwartek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
16.06.2023 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
16.06.2023 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
19.06.2023 do godz. 8.00 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
19.06.2023 do godziny 11.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
19.06.2023 – od godz. 14.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA 
kl. III – 14.30
kl. II  – 15.30
kl. I  – 16.30
 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
2022/2023
 
DATA
GODZINA
TEMATYKA
30.08.2022 (wtorek)
11.30
Organizacja roku szkolnego 2022/2023 – sala 104
31.08.2022 (środa)
09.00 – 12.00
Rada szkoleniowa – posiedzenie przedmiotowych zespołów samokształceniowych
14.09.2022 (środa)
16.15
 
Uaktualnienie statutu; plan nadzoru pedagogicznego
04.10.2022 (wtorek)
16.15
Rada szkoleniowa -online
1)      Analiza wyników maturalnych 2022
2)      Losy absolwentów 2022
28.11.2022 (poniedziałek)
13.00
Rada szkoleniowa
29.11.2022 (wtorek)
13.00
Rada szkoleniowa
20.12.2022 (wtorek)
kl. IV - 15.30
kl. III  – 16.30
kl. II  – 17.15
kl. I  – 18.00
Rada klasyfikacyjna
03.01.2023 (wtorek)
14.45
Rada analityczna
24.04.2023 (poniedziałek)
15.30
 
Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
Rada klasyfikacyjna klas IV
19.06.2023 (poniedziałek)
kl. III - 14.30
kl. II – 15.30
kl. I  – 16.30
Rada klasyfikacyjna
22.06.2023 (czwartek)
12.30
Rada analityczna
  
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2022/2023 
 
DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
12.09.2022 (poniedziałek)
17.30
 
Kl. IV
online -
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez szkołę)
Procedury maturalne
18.15
 
 
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

17.30
Kl. III
 
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

18.30
online -
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez szkołę)
 
Procedury maturalne
17.30
Kl. II
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

13.09.2022
(wtorek)
17.30
 
Kl. I
spotkanie
z Dyrektorem szkoły w auli
 
spotkanie
z psychologiem
/ pedagogiem
Pierwsze zebranie z rodzicami
w nowym roku szkolnym
stacjonarnie sala - zebranie
z wychowawcą
20.09.2022 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
08.11.2022 (wtorek)
17.30 – 19.00
 
Kl. I, II, III, IV
online
Konsultacje indywidualne dla rodziców
10.01.2023 (wtorek)
17.30
 
Kl. I
Kl. II
Kl. III
Kl. IV
zebranie
z wychowawcą online / stacjonarnie
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
28.03.2023 (wtorek)
17.30
Kl. IV 
stacjonarnie / online
Zebranie z rodzicami
25.04.2023 (wtorek)
17.30 – 19.00
Kl. I, II, III
online
Konsultacje indywidualne dla rodziców
 
 WYCHOWAWSTWA
 
KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA
1 A 
IKA
mgr inż.Wojciech Roszczyński 2 A
IKA
mgr  Aleksandra Radziszewska 3 A
IKA
mgr inż. Alina Gościniak 4 A
IKA

mgr  Aneta Cierechowicz

1 B MKA mgr Eliza Baranowska 2 B MKA mgr  Kinga Jankowska 3 B MKA mgr  Magdalena Zmudzińska 4 B MKA

mgr inż. Karolina Kawczyn

1 C FKA mgr Małgorzata Borczyńska 2 C FKA mgr  Artur Kubiak 3 C FKA mgr Wiesława Wolniak 4 C
FKA

mgr  Paweł Saneluta

1 D EKA mgr  Joanna Jędrzejak 2 D EKA mgr Katarzyna Wasielewska 3 D EKA mgr Dorota Koźlik 4 D
EKA

mgr  Elwira Pawlęty

1 E PKM mgr Barbara Pająk 2 E PKM mgr Anna Bronz-Wójcik 3 E PKM mgr Hubert Krystkowiak 4 E
PKM

mgr  Agnieszka Mazurek

1 F PKM mgr  Jakub Macierzyński 2 F PKM mgr Anna Lisiecka 3 F PKM mgr Jerzy Kaźmierczak 4 F
PKM

mgr Alicja Nowak

       

 

  4 G
EKA
mgr  Martyna Olkowska
       

 

  4 H
EKA 
mgr  Jacek Skrzypczak
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
październik
31.10
 
 
 
 
 
14.10
listopad
 28.11
01.11
29.11
 30.11
 
11.11
grudzień
26.12

   
 
styczeń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.01
kwiecień
10.04
11.04
 
06.04
07.04
maj
01.05
08.05
02.05
09.05
03.05
04.05
05.05
czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
08.06
09.06
 

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
w roku szkolnym 2022/2023
 
DATA
UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA
KLASA
NAUCZYCIEL
UWAGI
01.09.2022
(czwartek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
 
Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
3C
p. A. Zimmer
aula
 
01.09 – 06.09.2022
Poznań – Warszawa - Gdańsk - realizacja projektu „Kamienie potknięć – kamienie węgielne”
3D/N
p. D. Kin
p. D. Koźlik
II część projektu
od 06.09.2022
(wtorek)
Kiermasz używanych podręczników
3A
p. A. Gościniak
online
22.09.2022
(czwartek)
 
godz. 14.25
Uroczyste pasowanie na uczniów
VIII LO w Poznaniu –
aula klasy pierwsze
3B
 
p. M. Zmudzińska
aula
23.09.2022
(piątek)
Integracja dla klas pierwszych w Radlinie
 
 
wychowawcy – opiekun
psycholog/pedagog/wicedyrektor
Organizator: Sportom
koordynuje p. Sz. Nowicki
30.09.2022
(piątek)
Artystyczny Salonik
XI Czytanie Narodowe –  „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza
uczniowie
i nauczyciele
p. A. Cierechowicz
p. Alicja Zimmer
aula
29.09.2022
(czwartek)
 
 
Europejski Dzień Języków
pod patronatem Rady Europy
 
p. E. Górczak
p. H. Krystkowiak
 
 
quiz z wiedzy o językach
wykład
aula
stoiska wydawnictw
6.10.2022
(czwartek)
Zdjęcia klasowe klas I, II, III, IV
 
p. Sz. Nowicki
aula
07.10.2022
(piątek)
 
17.00 – 20.00
Połowinki dla klas III
w szkole
 
 
3D
p. D. Koźlik
 
 
koordynuje
p. Sz. Nowicki
aula
 
10.10.-13.10.2022
(pon. – czwartek)
wykłady od godz. 10.45
 
XVI Tydzień Informatyki
 
 
 
1A, 2A, 3A, 4A
p. A. Gościniak,
p. W. Roszczyński
p. K. Kawczyn
 
Kl. 1A - uczestniczy wyłącznie w wykładach
Kl. 2A, 3A, 4 A – uczestniczy w całym programie
aula
13.10.2022
 (czwartek)
„Adasie”
 
SzRU
 
 
 
p. H. Krystkowiak
p. A. Lisiecka
 
 
p. W. Wolniak
 
 
 
 
 
13.30-14.45 - aula
Nauczyciele, delegacje
2-osobowe z każdej klasy
 (przerwy 5-minutowe; 8, 9 lekcja zawieszone) 
 
Spotkanie wszystkich pracowników i emerytów szkoły
20.10.2022
(piątek)
A jednak wojna
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych: 1A, 1B
10.11.2022
 (czwartek)
Święto Niepodległości
odzyskania niepodległości
3F
p. J. Kaźmierczak
dowolna forma
24.11.2022
(czwartek)
Dzień Patrona
167. rocznica śmierci Adama Mickiewicza
Święto szkoły
3C
p. A. Zimmer
 
aula
 
25.11.2022
(piątek)
Artystyczny Salonik
Muzyczny
 
p. A. Cierechowicz
p. A. Zimmer
 
aula
 
06.12.2022
(wtorek)
 
Strojenie choinek
(aula, pokój nauczycielski, parter)
klasy pierwsze
grupy 2 – 3 osobowe
wychowawcy klas pierwszych
Koordynator
p. M. Borczyńska
08.12.2022
(czwartek)
41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
3E
p. H. Krystkowiak
Forma dowolna
08.12.2022
(czwartek)
Stan wojenny w Polsce
 
p. J. Burchardt
wykład w auli
dla wybranych klas pierwszych – 1C, 1D
10.12.2022
(sobota)
Wyjazd na jarmark świąteczny do Berlina
 
 
p. D. Kin
Organizator: Sportom
22.12.2022
(czwartek)
Ogłoszenie wyników konkursu piosenki świątecznej w językach obcych
 
nauczyciele języków obcych
Koordynatorzy: p. B. Pająk/
p. M. Zmudzińska
online
28.11.2022
(poniedziałek)
29.11.2022
(wtorek)
30.11.2022
(środa)
 
Rekolekcje adwentowe
 
 
Rekolekcje adwentowe – msza św.
 
ks. A. Szafranek
ks. B. Dolata
 
22.12.2022
(czwartek)
Wigilia szkolna
 
 
 
 
Jasełka
 
 
 
 
schola
wybrana klasa
 
 
 
 
 
 
 
 
ks. B. Dolata,
ks. A. Szafranek,
diakon K. Karwatka
 
 
 
 
godz. 08.00 – 9.45 –
księżą katecheci zapraszają na mszę św.
 
godz. 10.00 – 10.30
Jasełka w auli,
życzenia Dyrekcji
 
godz. 10.45 – 11.45 – wigilie klasowe w salach
21.01.2023
(sobota)
 
Studniówka
klasy czwarte
rada rodziców
wychowawcy klas czwartych
koordynator p. Sz. Nowicki
27.01.2023
(piątek)
Artystyczny Salonik
„Rozmowy damsko-męskie”
 
p. A. Cierechowicz
p. A. Zimmer
 
16.02.2023
(czwartek)
Prezentacja DKMS
(dawcy szpiku)
Klasy maturalne
p. D. Kin
Studenci medycyny
IFMSA
marzec
Dni Matematyki
 
nauczyciele matematyki
koordynuje
p. A. Wanot
 
marzec
„Ósemkowicze sadzą las
na 100lecie szkoły”
Maturzyści 2024
(obecne klasy trzecie)
 
p. D. Kin
p. I. Nowińska-Karoń
 
02.03.2023
(czwartek)
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1.03)
„Cichociemni – elitaPolskiego Państwa Podziemnego”
 
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych – 1E, 1F
03.03.2023
(piątek)
 
VI Konkurs Piosenki Anny Jantar
Artystyczny Salonik
 
 
1F
p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
p. J. Macierzyński
aula
28.03.2023
(wtorek)
godz. 17.30
Drzwi Otwarte
 
 
SzRU
p. W. Wolniak
 
p. H. Krystkowaiak
p. A. Lisiecka
 
30.03.2023
(czwartek)
Konkurs Ortograficzny – finał
 
p. A. Radziszewska
 
20.04.2023
(czwartek)
Procedury maturalne
klasy IV
p. Dyrektor
 
14.04.2023
(czwartek)
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”
80. rocznica
powstania w getcie warszawskim
wybrana klasa
p. Sz. Nowicki
p. H. Posadzy-Tomczak
 
13.04.2023
(czwartek)
NIEDOCENIANI
II edycja
Konkurs na najlepszy poster opisujący życie i działalność
mało znanych polskich naukowców
 
p. I. Nowińska-Karoń
dla wszystkich klas
kwiecień
Dzień Przedsiębiorczości
SzRU
1D, 2D, 3D
(EKA)
p. D. Koźlik
 
 
28.04.2023
(piątek)
Pożegnanie Absolwentów
3A
p. A. Gościniak
Zakończenie zajęć
w klasach czwartych
Wręczenie świadectw
ukończenia szkoły
 
27.04.2023
(czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
3B
p. M. Zmudzińska
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
28.04.2023
(piątek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny
klasy pierwsze
wychowawcy klas
koordynator
p. D. Kin
05.05; 08.05.2023
(piątek, poniedziałek)
Zdjęcia na tablo
maturzyści
 
Koordynator
p. Sz. Nowicki
25.05.2023
(czwartek)
Czerwiec ‘56
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych – dwie klasy
05.06 – 07.06.2023
(poniedziałek - środa)
Wycieczka dydaktyczna dla klas drugich, zgodna z programem wychowawczym szkoły, np. Śmiełów, Wrocław

Wycieczka turystyczna dla klas  trzecich
nieobowiązkowa -wycieczki jednodniowe / max. trzydniowe
 
 
 
do 15.06.2023
(czwartek)
66. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
3D
p. D. Koźlik
Forma dowolna
20.06.2023
(wtorek)
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w terenie
 
 
 
 
21.06.2023
(środa)
Gra miejska
 
„Backyard Party” lub grill
(impreza na dziedzińcu szkoły
 17.00 – 20.30)
klasy pierwsze
3F
 
SzRU
p. J. Kaźmierczak
 
p. H. Krystkowiak
p. A. Lisiecka
 
 
 
p. Sz. Nowicki
 
22.06.2023
(czwartek)
Dzień Sportu
3B
p. A. Lisiecka, p. J. Skrzypczak
 
nauczyciele wychowania fizycznego
23.06.2023
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
3E
p. H. Krystkowiak
aula
01.09.2023
(piątek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
3B
p. K. Jankowska
aula
 
INNOWACJE I PROPOZYCJE
  • Fonetyka języka angielskiego jako skuteczne narzędzie w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych ucznia. – autorka: p. Ewa Górczak
  • Dzień Okulistyki – wykład: "Introduction to ophthalmology. Wstęp do okulistyki" dr Andrzej Dmitriew.  – p. E. Górczak / p. I. Płotka
  • „Porozmawiaj z obrazem” – zajęcia pozalekcyjne w j. ang. w Muzeum Narodowym – p. E. Górczak
  • Ekologiczny projekt „Prometeruse” z Berlinem – p. E. Górczak / p. M. Krawczak
  • Dni Medycyny – cykl całoroczny – spotkania z lekarzami, pracownikami nauk medycznych, studentami medycyny – p. I. Płotka
 
Wznowienie kontaktu w ramach WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ:
KOORDYNATORZY
z Berlinem p. Kinga Jankowska
z Rennes p. Olga Skórzewska
z Kaoshiung (Tajwan) p. Jakub Macierzyński
z Izraelem p. Olga Skórzewska
z Gruzją p. Jakub Macierzyński
 
Wycieczki zagraniczne p. Danuta Kin
Jarmark świąteczny – Berlin
Wycieczka dydaktyczna: Anglia/ Szkocja           p. Anna Bronz-Wójcik, p. Wojciech Roszczyński