Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 Rok szkolny 2019/2020 trwa od 02.09.2019 (poniedziałek) do 31.08.2020 (poniedziałek)

 
I półrocze: 02.09.2019 - 20.12.2019 (piątek)
II półrocze: 02.01.2020 - 26.06.2020 (piątek)
Zakończenie zajęć w klasach III – 24.04.2020 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości – 03.07.2020 (piątek)
 

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

 
Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 (poniedziałek) – 31.12.2019 (wtorek)
Ferie zimowe: 27.01.2020 (poniedziałek) – 09.02.2020 (niedziela)
Wiosenna przerwa świąteczna: 9.04.2020 (czwartek) – 14.04.2020 (wtorek)
Wakacje letnie: 27.06.2020 (sobota) – 31.08.2020 (poniedziałek)
 
Rekolekcje adwentowe: 04.12.2019 (środa) – 06.12.2019 (piątek)
Msza św. dla kl. I, II, III: 06.12.2019 (piątek) – godz. 9.00 - (od godz. 10.45 – 4 lekcja – pozostałe lekcje wg planu)
Wyjazd kl. III do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień - sobota

EGZAMIN MATURALNY

Terminy zgodne z harmonogramem CKE
Egzaminy pisemne: 04.05.2020 (poniedziałek) – 21.05.2020 (czwartek)
Egzaminy ustne: język polski - 07.05.2020 (czwartek) – 22.05.2020 (piątek) języki obce nowożytne - 04.05.2020 (poniedziałek) – 22.05.2020 (piątek)
Harmonogram egzaminów ustnych w VIII LO zostanie podany do 4 marca 2020r.
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 30.04.2020 (czwartek) od godz. 12.30
 
Egzamin w terminie dodatkowym:
- egzaminy pisemne i ustne: 01.06 – 19.06.2020
Egzamin w terminie poprawkowym:
- część pisemna: 25.08.2020, godz. 9.00
- część ustna: 24 – 25.08.2020

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

14.10.2019 (poniedziałek) – Dzień Komisji Edukacji
02.01.2020 (czwartek) – wydłużenie przerwy świątecznej
03.01.2020 (piątek) – wydłużenie przerwy świątecznej
04.05.2020 (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego przeniesione na 8 czerwca
05.05.2020 (wtorek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki przeniesione na 9 czerwca
06.05.2020 (środa) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego przeniesione na 10 czerwca
12.06. 2020 (piątek) – dzień wolny po Bożym Ciele

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

XXIII Targi Edukacyjne: 06.03.2020 (piątek) – 08.03.2020 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 07.04.2020 (wtorek), godz. 17.30
 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW

DATA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
19.11.2019 (wtorek)
Oceny proponowane
20.11.2019 (środa)
Informacja o ocenach dla rodziców
25.11.2019 (poniedziałek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
19.12.2019 (czwartek)
Ostateczne wystawienie ocen
07.01.2020 – od godz. 15.30 (wtorek)
RADA KLASYFIKACYJNA – kl. III – 15.30
 kl. II – 16.15
 kl. I G – 17.00
 kl. I P – 17.45
KLASY MATURALNE
20.03.2020 (piątek)
Oceny proponowane
24.03.2020 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania 
z rodzicami
17.04.2020 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
17.04.2020 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
20.04.2020 do godz. 10.30 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
20.04.2020 do godz. 13.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
20.04.2020 – godz. 15.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
21.04.2020 – godz. 15.00 (wtorek)
Posiedzenie Kapituły „Primus inter pares”
II PÓŁROCZE
22.05.2020 (piątek)
Oceny proponowane
26.05.2020 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
2.06.2020 (wtorek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
19.06.2020 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
19.06.2020 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
22.06.2020 do godz. 8.00 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
22.06.2020 do godziny 11.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
22.06.2020 – od godz. 14.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA kl. II – 14.30
 kl. I G – 15.30
 kl. I P – 16.30
 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 2019/2020

DATA
GODZINA
TEMATYKA
28.08.2019 (środa)
10.00
Pierwsza pomoc
29.08.2019 (czwartek)
10.00
 
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Nowelizacja dokumentów szkoły
Porządkowanie gazetek i pracowni
 
30.08.2019 (piątek)
10.00
 
Organizacja roku szkolnego 2019/2020
 
15.10.2019 (wtorek)
16.15
Rada szkoleniowa:
Analiza wyników maturalnych 2019
Prezentacja działalności wolontariatu i realizacji projektów uczniów w VIII LO
04.12.2019 (środa)
10.00
Depresja – wykład lekarza psychiatry
05.12.2019 (czwartek)
10.00
Praca w zespołach samokształceniowych
07.01.2020 (wtorek)
15.30 – kl. III
 16.15 – kl. II
17.00 – kl. I G
17.45 – kl. I P
Rada klasyfikacyjna
13.01.2020 (poniedziałek)
14.45
Rada analityczna
20.04.2020 (poniedziałek)
15.30
 
Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
Rada klasyfikacyjna klas III
22.06.2020 (poniedziałek)
14.30 – kl. II
15.30 – kl. I G
16.30 – kl. I P
 
Rada klasyfikacyjna
25.06.2020 (czwartek)
12.30
Rada analityczna

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2019/2020

DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
09.09.2019 (poniedziałek)
17.30
I po gimnazjum
aula – zebranie 
z dyrektorem, 
psychologiem
/ pedagogiem
Pierwsze zebranie z rodzicami uczniów 
klas pierwszych
18.30
sala - zebranie 
z wychowawcą
17.30
I po szkole podstawowej
sala - zebranie 
z wychowawcą
18.30
aula – zebranie 
z dyrektorem, 
psychologiem
/ pedagogiem
10.09.2019 (wtorek)
17.30
Kl. II
aula – zebranie 
z dyrektorem
Procedury maturalne
18.15
sala - zebranie 
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
17.30
Kl. III
sala - zebranie 
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
18.15
aula – zebranie 
z dyrektorem
Procedury maturalne
24.09.2019 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców 
w nowym składzie
05.11.2019 (wtorek)
17.30 – 19.00
 
Kl. I
Kl. II
Kl. III
wyznaczone sale
Konsultacje indywidualne dla rodziców
14.01.2020 (wtorek)
17.30
Kl. II
Kl. III
sala - zebranie 
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
18.30
Kl. I
24.03.2020 (wtorek)
17.30
Kl. III
 
wyznaczone sale
Zebranie z rodzicami
21.04.2020 (wtorek)
17.30 – 19.00
Kl. I
Kl. II
wyznaczone sale
Konsultacje indywidualne dla rodziców
 

WYCHOWAWSTWA

 
KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA
1 aP mgr  Aneta Cierechowicz 1 aG mgr inż.Wojciech Roszczyński 2 a mgr  A. Radziszewska 3 a mgr inż. Alina Gościniak
1 bP mgr inż. Karolina Kawczyn 1 bG mgr  Joanna Jędrzejak 2 b mgr  K. Jankowska 3 b mgr  Magdalena Zmudzińska
1 cP mgr  Paweł Saneluta 1 cG mgr  Agnieszka Wanot 2 c mgr  A. Kubiak 3 c mgr  Katarzyna Mańczak
1 dP mgr  Elwira Pawlęty 1 dG mgr  Małgorzata Borczyńska 2 d mgr  A. Lisiecka 3 d mgr  Alicja Nowak
1 eP mgr  Agnieszka Mazurek 1 eG mgr  Jakub Macierzyński 2 e mgr  I Nowińska-Karoń 3 e mgr  Anna Bronz-Wójcik
1 fP mgr  Alicja Zimmer 1 fG mgr  Dorota Mechlińska 2 f mgr  I. Płotka 3 f mgr  Mirella Jüngst
1 gP mgr  Martyna Olkowska         3 g mgr  Maria Aleszczyk
1hP mgr  Jacek Skrzypczak
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
październik
14.10.
 
 
 
 
listopad
11.11.
 
 
 
01.11.
grudzień
 
23.12.
30.12.
 
 
24.12.
31.12.
 
04.12.
25.12.
 
05.12.
26.12.
 
 
27.12.
 
styczeń
06.01.
 
01.01.
02.01.
03.01
kwiecień
13.04.
14.04.
 
09.04.
10.04.
maj
04.05.
05.05.
06.05.
 
01.05.
czerwiec
 
 
 
11.06.
12.06.
 

 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE w roku szkolnym 2019/2020

 
DATA
UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA
KLASA
NAUCZYCIEL
UWAGI
02.09.2019
(poniedziałek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
 
2c
p. A. Kubiak
 
03 -06.09.2019
(wtorek – piątek)
Wyjazd z uczniami do Białegostoku
 XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.
 
 
p. J. Skrzypczak
 
5.09.2019
(czwartek)
Kiermasz używanych podręczników
2d
p. A. Lisiecka
 
 
12.09.2019
 (czwartek)
godz. 13.30 – 14.25
A jednak wojna
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych: 1dG, …
19.09.2019
(czwartek)
godz. 13.25
godz. 14.25
Uroczyste pasowanie na uczniów
VIII LO w Poznaniu – aula
klasy pierwsze po szk. podst.
klasy pierwsze po gimnazjum i 1bP
2b
„Mistrz integracji 2018”
p. K. Jankowska
prowadzenie uroczystości
część artystyczna
20.09.2019
(piątek)
Wycieczka integracyjna
dla klas pierwszych po gimnazjum
do Radlina/Żerkowa
 
 
wychowawcy oraz nauczyciele opiekunowie
psycholog/ pedagog
wicedyrektor
 
26.09.2019
(czwartek)
 
 
 
Europejski Dzień Języków Obcych
pod patronatem Rady Europy
 
p. Ewa Górczak
quiz z wiedzy o językach
w języku polskim
aula
podczas przerw i lekcji
 języków obcych
27.09.2019
(piątek)
Wycieczka integracyjna
dla klas pierwszych po szk. podst.
do Radlina/Żerkowa
 
 
wychowawcy oraz nauczyciele opiekunowie
psycholog/ pedagog
wicedyrektor
 
27.09.2019
(piątek)
godz. 18.00
Artystyczny Salonik
III w szkole czytanie narodowe – „Mój ojciec był strażakiem" - ”Bruno Schulz
uczniowie
p. A. Cierechowicz
p. Alicja Zimmer
 
11.10.2019
(piątek)
 
 
 
„Adasie”
 
 
 
 
 
 
Dzień Edukacji Narodowej
Uroczystość dla pracowników i emerytów szkoły
 
 
 
 
SzRU
 
 
 
 
 
 
komisja socjalna
 
 
 
 
p. A. Radziszewska
p. W. Wolniak
 
 
 
 
 
 
p. K. Dukat
 
 
 
13.30-14.45 - aula
Nauczyciele, delegacje
5-osobowe z każdej klasy
(przerwy 5-minutowe; 8, 9 lekcja zawieszone) 
Decyzja komisji socjalnej
 
14.10.-18.10.2019
(pon. – piątek)
wykłady od godz. 10.45
 
 
Tydzień Informatyki
 
 
 
1aG, 1aP, 2a, 3a
p. A. Gościniak,
p. W. Roszczyński
p. K. Kawczyn
 
p. W. Wolniak
Kl. 1aG, 1aP – uczestniczy wyłącznie w wykładach
Kl. 2a, 3a – uczestniczy
w całym programie
 - wystawa sprzętu informatycznego
19.-26.10.2019
(sobota – sobota)
Pobyt uczniów z Izraela
w ramach realizowania projektu
 
p. O. Skórzewska
 
25.10.2019
(piątek)
VIII Akademia Projektów Chemicznych
2e
3d,
delegacje klas:
1eG, fG, 1dP,eP,fP
p. I. Nowińska – Karoń
p. A. Nowak
p. Ida Moszczyńska
 
25.10.2019
(piątek)
Artystyczny Salonik
Przedstawienie
„Dwunastu gniewnych ludzi”
Reginalda Rose’a
uczniowie
p. A. Cierechowicz
p. A. Zimmer
 
31.10.2019
(czwartek)
Dzień Pamięci o ks. Czesławie Piotrowskim
Uczniowie klas pierwszych
p. J. Kaczanowski
po 5 lekcji
07.11.2019
 (czwartek)
Święto Niepodległości
odzyskania niepodległości
2f
p. I. Płotka
dowolna forma
21.11.2019
(czwartek)
Dzień Patrona
164. rocznica śmierci Adama Mickiewicza
Święto szkoły
2a
p. A. Radziszewska
 
aula
4. – 5. – 6.12.2019
(środa - piątek)
Rekolekcje adwentowe
 
ks. A. Szafranek
ks. M. Skowron
 
05.12.2019
(czwartek)
po rekolekcjach
Strojenie choinek
(aula, pokój nauczycielski, parter)
klasy pierwsze
grupy 2 – 3 osobowe
wychowawcy klas pierwszych
Koordynator
p. E. Pawlety
07.12.2019
(sobota)
Wycieczka do Drezna / Miśni
na jarmark świąteczny
 
p. D. Kin
 
12.12.2019
(czwartek)
38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce
2e
p. I. Nowińska-Karoń
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
12.12.2019
(czwartek)
Stan wojenny w Polsce
 
p. J. Burchardt
wykład w auli
dla wybranych klas pierwszych
20.12.2019
(piątek)
Ogłoszenie wyników konkursu piosenki świątecznej
w językach obcych
 
nauczyciele języków obcych
Koordynatorzy: p. B. Pająk/
p. M. Zmudzińska
podczas Jasełek
20.12.2019
(piątek)
Wigilia szkolna
 
schola
 
 
 
 
komisja socjalna
ks. M. Skowron,
ks. A. Szafranek,
diakon T. Pawelec
 
 
 
 
 
p. K. Dukat
godz. 08.00 – księżą katecheci zapraszają na mszę św.
godz. 09.00 – 10.00 – Jasełka
w auli
 
godz. 10.15 – 11.45 - wigilie klasowe
 
godz. 12.00 – spotkanie opłatkowe dla wszystkich pracowników szkoły
18.01.2020
(sobota)
Studniówka
klasy trzecie
rada rodziców
wychowawcy klas trzecich
Koordynator p. D. Kin
Luty 2020
(czwartek)
Klasy III „Policja” Sławomira Mrożka
Klasy II „Hamlet” Williama Szekspira
uczniowie
p. A. Cierechowicz
p. A. Zimmer
 
14.02.2020
(piątek)
Artystyczny Pojedynek Walentynkowy
SzRU
 
p. A. Radziszewska
od godz. 12.00
21.02.2020
 (piątek)
Połowinki klas drugich
2e
 
p. I. Nowińska-Karoń
 
Wychowawcy klas drugich
Koordynator p. D. Kin
 
marzec
 
Bliskie spotkania z biologią i medycyną
1eG, fG, 1dP, 1eP, 1fP
2e, f
3e, f
p. M. Jüngst
 
marzec
Pobyt uczniów ze szkoły w Rennes
 
p. O. Skórzewska
p. D. Kin
p. J. Burchardt
 
06.03.2020
(piątek)
 
IV Konkurs Piosenki Anny Jantar
Artystyczny Salonik
1eG
p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
p. J. Macierzyński
aula
06.-08.03.2020
(piątek – niedz.)
Targi Edukacyjne
 
p. W. Wolniak
 
19.03.2020
(czwartek)
Konkurs Ortograficzny – finał
 
p. A. Radziszewska
 
Kwiecień
Wyjazd z uczniami do Katynia
na XIV Marsz Pamięci
 
p. D. Hassa
p. Sz. Nowicki
 
07.04.2020
(wtorek)
godz. 17.30
Drzwi Otwarte
 
p. W. Wolniak
p. A. Gościniak
 
16.04.2020
(czwartek)
Procedury maturalne
klasy III
p. A. Wośkowiak-Kopeć
aula
kwiecień
Dzień Przedsiębiorczości
SzRU
1dG, 1gP, 1hP, 2d, 3g
(EKA)
p. D. Koźlik
 
 
24.04.2020
(piątek)
Pożegnanie Absolwentów
2f
p. I. Płotka
Zakończenie zajęć
w klasach trzecich
Wręczenie świadectw
ukończenia szkoły
 
30.04.2020
(czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
2d
p. A. Lisiecka
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
30.04.2020
(czwartek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny
klasy pierwsze
wychowawcy klas
Koordynator
p. A. Wośkowiak-Kopeć
kwiecień / maj
Pobyt uczniów w Rennes
 
p. D. Kin
p. J. Burchardt
 
25.04 – 2.05. 2020
Wycieczka edukacyjna do Szkocji /Londynu
 
 
Koordynator
p. D. Kin
3.06 – 5.06.2020
(środa-piątek)
Wycieczka rekreacyjna dla klas drugich
nieobowiązkowa
 
 
 
czerwiec
Pobyt uczniów z Tajwanu
 
p. A. Bronz-Wójcik
p. W. Roszczyński
 
18.06.2020
(czwartek)
64. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
2a
p. A. Radziszewska
 
18.06.2020
(czwartek)
Czerwiec ‘56
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych
23.06.2020
(wtorek)
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w terenie
 
 
 
 
24.06.2020
(środa)
„Jaka to melodia?”
 
 
 
Gra miejska
 
„Backyard Party” –
(impreza na dziedzińcu szkoły
 17.30 – 21.00)
klasy pierwsze
SzRU / chór szkolny
 
2c
 
SzRU
p. A. Kubiak
 
p. A. Radziszewska
p. D. Kin
 
25.06.2020
(czwartek)
Dzień Sportu
2d
p. A. Lisiecka
nauczyciele wychowania fizycznego
 
26.06.2020
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
2b
p. K. Jankowska
 
01.09.2020
(wtorek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
2dG
p. M. Borczyńska
 
 
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA: KOORDYNATORZY
z Berlinem (co dwa lata) p. Magdalena Zmudzińska
z Rennes (co dwa lata) p. Olga Skórzewska
z Kaoshiung - Tajwan (co dwa lata) p. Jakub Macierzyński, p. Anna Bronz-Wójcik, p. Wojciech Roszczyński
z Kaliningradem p. Dorota Koźlik
z Izraelemp. Olga Skórzewska
z Gruzją
 
Wycieczki zagraniczne
Jarmark świąteczny – Drezno / Miśnia p. Danuta Kin                                   
Wycieczka dydaktyczna: Anglia/ Szkocja – Londyn p. Danuta Kin