Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 trwa od 01.09.2021 (środa) do 31.08.2022 (środa) 
 
I półrocze: 01.09.2021 (środa) - 22.12.2021 (środa)
II półrocze: 03.01.2022 (poniedziałek) - 24.06.2022 (piątek)
Zakończenie zajęć w klasach III – 29.04.2022 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości – 05.07.2022 (wtorek)

 

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE
 
1.     Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 (czwartek) – 31.12.2021 (piątek)
2.     Ferie zimowe: 17.01.2022 (poniedziałek) – 30.01.2022 (niedziela)
3.     Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04.2022 (czwartek) – 19.04.2022 (wtorek)
4.     Wakacje letnie: 25.06.2022 (sobota) – 31.08.2022 (środa)

 Rekolekcje adwentowe:
20.12.2021 (poniedziałek); 21.12.2021 (wtorek); 22.12.2021 (środa) - Msza św. dla kl. I, II, III: - dzień wigilii klasowych
Wyjazd kl. III do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień - sobota
 
 
EGZAMIN MATURALNY
Terminy zgodne z harmonogramem CKE
 
Egzaminy pisemne: 04.05.2022 (środa) – 20.05.2022 (piątek)
Egzaminy ustne:       18.05.2022 (środa) – 20.05.2022 (piątek)
 
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 29.04.2022 (piątek) od godz. 12.30
 
Egzamin w terminie dodatkowym:
- egzaminy pisemne i ustne: 01.06 – 15.06.2022
Egzamin w terminie poprawkowym:- część pisemna: 23.08.2022 (wtorek), godz. 9.00
- część ustna nie jest przeprowadzana w terminie poprawkowym
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 
14.10.2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej
15.10.2021 (piątek) – integracja nauczycieli
12.11.2021 (piątek) – dzień wolny po Święcie Niepodległości
02.05.2022 (poniedziałek) – Dzień Flagi
04.05.2022 (środa) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2022 (czwartek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki PP
06.05.2022 (piątek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP
09.05.2022 (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PR
17.06. 2022 (piątek) – dzień wolny po Bożym Ciele

 
NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH
 
XXIII Targi Edukacyjne: 11.03.2022 (piątek) – 13.03.2022 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 5.04.2022 (wtorek), godz. 17.30
 
 KLASYFIKACJA UCZNIÓW
 
DATA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
19.11.2021 (piątek)
Oceny proponowane
23.11.2021 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
02.12.2021 (czwartek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
17.12.2021 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
20.12.2021 – od godz. 13.00 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
kl. III G – 13.00
kl. III P – 13.45
kl. II  – 14.30
kl. I  – 15.15
KLASY MATURALNE
25.03.2022 (piątek)
Oceny proponowane
29.03.2022 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania
z rodzicami
22.04.2022 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
22.04.2022 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
25.04.2022 do godz. 10.30 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
25.04.2022 do godz. 13.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
25.04.2022 – godz. 15.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
26.04.2022 – godz. 15.00 (wtorek)
Posiedzenie Kapituły „Primus inter pares”
II PÓŁROCZE
20.05.2022 (piątek)
Oceny proponowane
24.05.2022 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
2.06.2022 (środa)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
15.06.2022 do godz. 13.00 (środa)
Ostateczne wystawienie ocen
15.06.2022 do godz. 13.00-15.00 (środa)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
20.06.2022 do godz. 8.00 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
20.06.2022 do godziny 11.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
20.06.2022 – od godz. 14.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA 
kl. III P – 14.30
kl. II  – 15.30
kl. I  – 16.30
 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
2021/2022
 
DATA
GODZINA
TEMATYKA
30.08.2021 (poniedziałek)
10.00
Rada szkoleniowa – online
31.08.2021 (wtorek)
10.00
Organizacja roku szkolnego 2021/2022 – stacjonarnie -aula
05.10.2021 (wtorek)
 
16.15
Rada szkoleniowa -online
1)     Analiza wyników maturalnych 2021
2)     Losy absolwentów 2021
20.12.2021 (poniedziałek)
kl. III G – 13.00
kl. III P – 13.45
kl. II  – 14.30
kl. I  – 15.15
Rada klasyfikacyjna
21.12.2021 (wtorek)
13.00
Rada szkoleniowa
04..01.2022 (wtorek)
14.45
Rada analityczna
25.04.2022 (poniedziałek)
15.30
 
Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
Rada klasyfikacyjna klas III
20.06.2022 (poniedziałek)
kl. III P  – 14.30
kl. II – 15.30
kl. I  – 16.30
Rada klasyfikacyjna
23.06.2022 (czwartek)
12.30
Rada analityczna
 
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2021/2022 
 
DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
13.09.2021 (poniedziałek)
17.30
 
Kl. III
po gimnazjum
online -
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez szkołę)
Procedury maturalne
18.15
 
 
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

17.30
Kl. III
 po szkole podstawowej
 
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

18.30
online -
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez szkołę)
 
Procedury maturalne
17.30
Kl. II
online - zebranie
z wychowawcą
 
(link do Cisco Webex zostanie podany przez Wychowawcę)
Pierwsze zebranie z rodzicami

14.09.2021
(wtorek)
17.30
 
Kl. I
online
w salach
spotkanie
z Dyrektorem szkoły
 
spotkanie
z psychologiem
/ pedagogiem
Pierwsze zebranie z rodzicami
w nowym roku szkolnym
stacjonarnie sala - zebranie
z wychowawcą
21.09.2021 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
09.11.2021 (wtorek)
17.30 – 19.00
 
Kl. I
Kl. II
Kl. III
online
Konsultacje indywidualne dla rodziców
11.01.2022 (wtorek)
17.30
 
Kl. I
Kl. II
Kl. III
zebranie
z wychowawcą online / stacjonarnie
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
29.03.2022 (wtorek)
17.30
Kl. III po gimnazjum
 
stacjonarnie / online
Zebranie z rodzicami
26.04.2022 (wtorek)
17.30 – 19.00
Kl. I
Kl. II
Kl. III po szkole podstawowej
online
Konsultacje indywidualne dla rodziców
 
 WYCHOWAWSTWA
 
KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA
1 A  IKA

mgr  Aleksandra Radziszewska

2 A IKA mgr inż. Alina Gościniak 3 AP IKA mgr  Aneta Cierechowicz 3 AG  IKA mgr inż.Wojciech Roszczyński
1 B MKA

mgr  Kinga Jankowska

2 B MKA mgr  Magdalena Zmudzińska 3 BP MKA mgr inż. Karolina Kawczyn 3 BG MKA mgr  Joanna Jędrzejak
1 C FKA

mgr  Artur Kubiak

2 C FKA mgr Justyna Pikhota 3 CP FKA mgr  Paweł Saneluta 3 CG FKA mgr  Agnieszka Wanot
1 D EKA

mgr Katarzyna Wasielewska

2 D EKA mgr Dorota Koźlik 3 DP EKA mgr  Elwira Pawlęty 3 DG EKA mgr Małgorzata Borczyńska
1 E PKM

mgr Anna Bronz-Wójcik

2 E PKM mgr Hubert Krystkowiak 3 EP PKM mgr  Agnieszka Mazurek 3 EG PKM mgr  Jakub Macierzyński
1 F PKM

mgr Anna Lisiecka

2 F PKM mgr Jerzy Kaźmierczak 3 FP PKM mgr Alicja Nowak 3 FG PKM mgr  Dorota Mechlińska
       

3 GP EKA

 mgr  Martyna Olkowska    
       

3 GH EKA

 mgr  Jacek Skrzypczak    
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
październik
 
 
 
14.10.
15.10.
listopad
01.11.
 
 
11.11.
12.11.
grudzień
20.12.
27.12.
21.12
28.12.
 22.12
29.12.
  23.12.
30.12. 
24.12.
31.12.
styczeń
 
 
 
6.01.
 
kwiecień
18.04.
19.04.
 
14.04.
15.04.
maj
02.05.
09.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
czerwiec
 
 
 
16.06.
17.06.
 

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
w roku szkolnym 2021/2022
 
DATA
UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA
KLASA
NAUCZYCIEL
UWAGI
01.09.2021
(środa)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 
Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
 
3GP
p. M. Olkowska
 
aula / sale - online
od 06.09.2021
(poniedziałek)
Kiermasz używanych podręczników
3BP
p. K. Kawczyn
Stacjonarnie lub online
09.09.2021
(czwartek)
Polska szkoła na Litwie
 
Klub Ośmiu
p. J. Burchardt
10 minutowy wykład online (Webex) w ramach akcji „SZKOŁA” - pomocy polskim dzieciom na Litwie
16.09.2021
(czwartek)
Zdjęcia klasowe klas I, II
 
 
indywidulanie – poziom zero przy szatni
17.09.2021
(piątek)
Integracja dla klas drugich w Radlinie
 
wychowawcy – opiekun
psycholog/pedagog/wicedyrektor
Sportom
23.09.2021
(czwartek)
 
godz. 14.25
Uroczyste pasowanie na uczniów
VIII LO w Poznaniu –
aula – delegacje 5 osobowe
 transmisja w sali
klasy pierwsze
3CP
 
p. P. Saneluta
prowadzenie uroczystości
część artystyczna
aula / sale – online
23.09.2021
(czwartek)
Zdjęcia klasowe klas III
 
 
indywidulanie – poziom zero przy szatni
24.09.2021
(piątek)
 
Integracja dla klas pierwszych w Radlinie
 
 
wychowawcy – opiekun
psycholog/pedagog/wicedyrektor
Sportom
24.09.2021
(piątek)
godz. 18.00
Artystyczny Salonik
V w szkole czytanie narodowe –  „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
uczniowie
i nauczyciele
p. A. Cierechowicz
p. Alicja Zimmer
aula/ online
30.09.2021
(czwartek)
 
 
Europejski Dzień Języków Obcych
pod patronatem Rady Europy
 
p. E. Górczak
p. H. Krystkowiak
 
 
quiz z wiedzy o językach
w języku polskim
wykład
aula / sale - online
30.09.2021
(czwartek)
 
A jednak wojna
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych: dwie klasy
30.09 – 05.10.2021
Berlin - realizacja projektu „Kamienie potknięć – kamienie węgielne”
2D/N
p. D. Kin
 
01.  /08.10.2021
(piątek)
 
 
13.30 – 20.00
Połowinki dla klas III
 
 
 
w Radlinie
3EP/3FP
3DG
p. A. Mazurek,
p. A. Nowak,
p. M. Borczyńska
 
aula
 
 
Sportom
8.10.-13.10.2021
(piątek – środa)
wykłady od godz. 10.45
 
XV Tydzień Informatyki
 
 
 
1A, 2A, 3AP, 3AG
p. A. Gościniak,
p. W. Roszczyński
p. K. Kawczyn
 
Kl. 1A - uczestniczy wyłącznie w wykładach
Kl. 2A, 3AP, 3AG – uczestniczy w całym programie
aula / online
13.10.2021
 (środa)
 
 
 
„Adasie”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SzRU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. A. Lisiecka
p. Sz. Nowicki
p. W. Wolniak
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30-14.45 - aula
Nauczyciele, delegacje
2-osobowe z każdej klasy
lub online
(przerwy 5-minutowe; 8, 9 lekcja zawieszone) 
Spotkanie wszystkich pracowników i emerytów szkoły w terminie późniejszym - wiosennym
15.10.2021
(piątek)
Artystyczny Salonik
„Wszystko czerwone” Joanny Chmielewskiej
Proscenium
p. A. Cierechowicz
p. Alicja Zimmer
aula/ online
październik/listopad
2021
Realizacja projektu „Poznań Uzależniony od Profilaktyki”
- webinarium edukacyjne dla uczniów
 
p. D. Hassa
wybrane klasy pierwsze
i drugie
04.11.2021
 (czwartek)
Święto Niepodległości
odzyskania niepodległości
3HP
p. J. Skrzypczak
dowolna forma
25.11.2021
(czwartek)
Dzień Patrona
166. rocznica śmierci Adama Mickiewicza
Święto szkoły
3AP
p. A. Cierechowicz
 
Aula – delegacje 5-osobowe
klasy w salach - online
02.12.2021
(czwartek)
Stan wojenny w Polsce
 
p. J. Burchardt
wykład w auli
dla wybranych klas pierwszych – dwie klasy
 
06.12.2021
(poniedziałek)
 
Strojenie choinek
(aula, pokój nauczycielski, parter)
klasy pierwsze
grupy 2 – 3 osobowe
wychowawcy klas pierwszych
Koordynator
p. K. Jankowska
09.12.2021
(czwartek)
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce
3DP
p. E. Pawlęty
Uroczystość w auli/ online
11.12.2021
(sobota)
Wyjazd na jarmark świąteczny do Berlina
 
 
 
Sportom
22.12.2021
(środa)
Ogłoszenie wyników konkursu piosenki świątecznej
w językach obcych
 
nauczyciele języków obcych
Koordynatorzy: p. B. Pająk/
p. M. Zmudzińska
online
 
20.12.2021
(poniedziałek)
21.12.2021
(wtorek)
22.12.2021
(środa)
 
Rekolekcje adwentowe
 
 
 
Rekolekcje adwentowe – msza św.
 
ks. A. Szafranek
ks. M. Skowron
 
22.12.2021
(środa)
Wigilia szkolna
 
schola
wybrana klasa
 
 
 
 
ks. M. Skowron,
ks. A. Szafranek,
diakon M. Szymandera
 
 
 
 
 
 
godz. 08.00 – 9.45 – księżą katecheci zapraszają na mszę św. –rekolekcje adwentowe
 
godz. 10.00 – 10.30
Jasełka w auli,
życzenia Dyrekcji – online
 
godz. 10.45 – 11.45 – wigilie klasowe w salach
grudzień 2021
Uroczyste otwarcie wystawy z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego
 
nauczyciele historii
 
05.02.2022
(sobota)
 
Studniówka
klasy trzecie
rada rodziców
wychowawcy klas trzecich
Koordynator p. D. Kin
10.02.2022
(czwartek)
„Król umiera czyli ceremonie” Eugène  Ionesco
Proscenium
p. A. Cierechowicz
p. A. Zimmer
dla klas trzecich
17.02.2022
(czwartek)
NIEDOCENIANI
Konkurs na najlepszy poster opisujący życie i działalność
mało znanych polskich naukowców
 
p. I. Nowińska-Karoń
dla wszystkich klas
marzec 2022
Dni Matematyki
 
nauczyciele matematyki
Koordynuje
p. A. Wanot
 
03.03.2022
(czwartek)
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1.03)
„Cichociemni – elitaPolskiego Państwa Podziemnego”
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych – dwie klasy
03.03.2022
(czwartek)
„Szewcy” Witkacego
Proscenium
p. A. Cierechowicz
p. A. Zimmer
dla klas drugich
 
marzec
 
Bliskie spotkania z biologią i medycyną
1E, 1F
2E, 2F,
3DP, 3EP, 3FP
3EG, 3FG
 
p. M. Jüngst
 
21 marca 2022
(poniedziałek)
Akcja „Ósemkowicze sadzą swój las”
 
 
p. I. Nowińska-Karoń
 
 
04.03.2022
(piątek)
 
V Konkurs Piosenki Anny Jantar
Artystyczny Salonik
3AP
p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
p. J. Macierzyński
 
aula /online
11.-13.03.2022
(piątek – niedz.)
Targi Edukacyjne
 
p. W. Wolniak
 
17.03.2022
(czwartek)
Konkurs Ortograficzny – finał
 
p. A. Radziszewska
 
05.04.2022
(wtorek)
godz. 17.30
Drzwi Otwarte
SzRU
p. W. Wolniak
p. A. Gościniak
p. A. Lisiecka
p. Sz. Nowicki
 
 
07.04.2022
(czwartek)
Procedury maturalne
klasy III
p. A. Wośkowiak-Kopeć
 
13.04.2022
(środa)
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”
79. rocznica
powstania w getcie warszawskim
SzRU
p. Sz. Nowicki
p. H. Posadzy-Tomczak
 
kwiecień
Dzień Przedsiębiorczości
SzRU
1D,
2D, 3GP, 3HP,
3DG,
(EKA)
p. D. Koźlik
 
 
29.04.2022
(piątek)
Pożegnanie Absolwentów
3BP
p. K. Kawczyn
Zakończenie zajęć
w klasach trzecich
Wręczenie świadectw
ukończenia szkoły
 
28.04.2022
(czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
3EP
p. A. Mazurek
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
29.04.2022
(czwartek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny
klasy pierwsze
wychowawcy klas
Koordynator
p. A. Wośkowiak-Kopeć
30.05 – 3.06.2022
(poniedziałek-piątek)
Wycieczka dydaktyczna dla klas drugich, zgodna z programem wychowawczym szkoły, np. Śmiełów, Wrocław

Wycieczka turystyczna dla klas  trzecich
nieobowiązkowa -wycieczki jednodniowe / max. trzydniowe
 
 
 
09.06.2022
(czwartek)
Czerwiec ‘56
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych – dwie klasy
do 15.06.2022
(środa)
65. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
3DP
p. E. Pawlęty
Forma dowolna
21.06.2022
(wtorek)
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w terenie
 
 
 
Realizacja zależna od ograniczeń wynikających
z  pandemii
22.06.2022
(środa)
Gra miejska
 
„Backyard Party” –
(impreza na dziedzińcu szkoły
 17.00 – 20.30)
klasy pierwsze
3CP
 
SzRU
p. P.Saneluta
 
p. A. Lisiecka
p. Sz. Nowicki
p. D. Kin
 
Realizacja zależna od ograniczeń wynikających
z  pandemii
23.06.2022
(czwartek)
Dzień Sportu
3HP
p. J. Skrzypczak
nauczyciele wychowania fizycznego
 
24.06.2022
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
3FP
p. A. Nowak
aula / online
01.09.2022
(czwartek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
3C
p. J. Pikhota
AULA!!!!
 
INNOWACJE
Fonetyka języka angielskiego jako skuteczne narzędzie w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych ucznia. – autorka: p. Ewa Górczak
 
WYMIANY I WYCIECZKI ZAGRANICZNE ZA ZGODĄ KURATORA
 
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA:                                               KOORDYNATORZY
z Berlinem (co dwa lata)                                                                   p. Kinga Jankowska
z Rennes (co dwa lata)                                                                      p. Olga Skórzewska
z Kaoshiung (Tajwan) (co dwa lata)                                                p. Jakub Macierzyński         
z Kaliningradem                                                                                p. Dorota Koźlik
z Izraelem                                                                                           p. Olga Skórzewska
z Gruzją                                                                                              p. Jakub Macierzyński
· projekt: Polska – Niemcy (8 LO i szkoła „UCZEŃ” z Dürren)  p. Danuta Kin
(„Kamienie potknięć – kamienie węgielne”)
 
Wycieczki zagraniczne                                                                    
Jarmark świąteczny – Berlin                                                 p. Danuta Kin                       
Wycieczka dydaktyczna: Anglia/ Szkocja – Londyn           p. Danuta Kin