Original

Rada Rodziców


 
Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO
w roku szkolnym 2020/21
 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
Wpłacających rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza
 
 
Nr posiedzenia
 
Data
 
Godz.
 
Sala
 
Osoba odpowiedzialna
 
Protokół
 
1
22.09.2020 (wtorek) 
 17:30
 aula
dyrektor VIII LO
2
20.10.2020
(wtorek)
 17:30  online
przewodniczący RR
3
 24.11.2020
(wtorek)
 17:30  aula
przewodniczący RR
4
12.01.2021
(wtorek) 
 16:30  aula
przewodniczący RR (przed zebraniem)
5
02.03.2021 
(wtorek)
 17:30  aula
przewodniczący RR
 [ protokół ] 
6 
20.04.2021 
(wtorek)
 16:30  aula
przewodniczący RR (przed zebraniem)
7
8.06.2021 
(wtorek)
 17:30  aula
przewodniczący RR
[ protokół ]
 
Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu  22 września 2020 r.
 
Prezydium Rady Rodziców: kontakt: Rada.Rodzicow@lo8.poznan.pl
Przewodniczący: pan Leszek Tomaszyk (1A)
Z-ca przewodniczącego: pani Monika Stróżyńska (2FG)
Sekretarz: pani Matylda Gwoździcka – Piotrowska (3E)
Skarbnik I: pani Barbara Piotrowska (2BP)
Skarbnik II-III: pani Katarzyna Majchrzycka (3D)
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pan Arkadiusz Kędzierski (2EP)
Członkowie: pani Aneta Jobska (2GP)
pan Władimir Łatyszew (1D)
 
Archiwum

Rok 2019/20
Rok 2018/19
Rok 2017/18
Rok 2016/17
Rok 2015/16