Original

Rada Rodziców


 
Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO
w roku szkolnym 2021/22
 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
Wpłacających rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza
 
 
Nr posiedzenia
 
Data
 
Godz.
 
Sala
 
Osoba odpowiedzialna
 
Protokół
 
1
21.09.2021 (wtorek) 
 17:30
 aula
dyrektor VIII LO
2
19.10.2021 (wtorek)  
 17.30  online
przewodniczący RR 
3
 23.11.2021 (wtorek) 
 17.30  online
 przewodniczący RR 
4
 13.01.2022 (wtorek) 
 16.30  online/ stacjonarnie
 przewodniczący RR (przed zebraniem z rodzicami)
5
 01.03.2022 (wtorek) 
 17.30   online
 przewodniczący RR 
 [ protokół  ] 
6 
 20.04.2022 (środa) 
 17.30   online
 przewodniczący RR 
 [ protokół ] 
7
 07.06.2022 (wtorek) 
 17.30  stacjonarnie
 przewodniczący RR 
[ protokół ]
 
Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu  21 września 2021 r.
 
Prezydium Rady Rodziców: kontakt: Rada.Rodzicow@lo8.poznan.pl
Przewodniczący: pan Leszek Tomaszyk (2A)
Z-ca przewodniczącego: pani Maria Sabiniewicz (1D)
Sekretarz: pani Edyta Juskowiak (1A)
Skarbnik: pani Barbara Piotrowska (3BP)
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pan Norbert Generowicz (3HP)
Członkowie: pani Michał Szymbarewicz (2C)
pan Lilianna Walkowiak (3AG)
 

Jak skorzystać z oferty ubezpieczenia? - dodatkowe wyjaśnia

Zainteresowany ubezpieczeniem dziecka rodzic / opiekun prawny wchodzi na stronę ubezpieczyciela o adresie https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline albo przez ten właśnie link albo poprzez kod QR dostępny w załączonym pliku.
Na podanej stronie wprowadza kod Państwa polisy: spxse
Wybiera jeden z czterech dostępnych wariantów ubezpieczenia. Warianty mają identyczny zakres ochrony i różnią się jedynie wysokością składki oraz wysokością świadczeń (wyższa składka - wyższe świadczenia). Składka jest roczna (opłacana z góry za cały rok tj. od 01. września 2021 do 31.sierpnia 2022).
Następnie należy opłacić składkę. Na podany adres mailowy rodzic lub opiekun
otrzyma potwierdzenie ochrony.
Z oferty mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoły LO 8. Nie należy ubezpieczać dzieci uczęszczających do innych szkół bo ubezpieczyciel będzie mógł odmówić świadczenia lub odszkodowania.
Ochrona działa 24 godziny na dobę na całym świecie. Oznacza to, że niezależnie od tego kiedy i gdzie wydarzył się wypadek ubezpieczonemu uczniowi przysługuje odszkodowanie z tytułu następstw tego wypadku. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nie jest to ubezpieczenie kosztów leczenia w razie wypadku lub nagłego zachorowania z jakiego zwykle korzystamy przy wyjazdach za granicę.
Wszelkie wątpliwości wyjaśnię zainteresowanym pod niniejszym adresem
mailowym lub numerem telefonu komórkowego.
Maciej Szulc
Broker, Prezes Zarządu
Medianta - Serwis Ryzyka sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
tl.: +48 61 8532257 / fax: +48 61 8532491 /kom.: +48 692 450 000

 
Informacje szczegółowe na temat wybranej opcji ubezpieczenia 2021/22 przekazane przez Brokera:
 
Archiwum