Original

Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców

Komunikat w dotyczący oferty dobrowolnego ubezpieczenia NNW na rok 2023/24

Każdy rodzic/opiekun prawny może wykupić dobrowolne ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka on-line. Należy wejść na stronę https://szkola.compensa.pl, wpisać hasło 797992 i wybrać jeden z czterech wariantów ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych oraz pozostałe dokumenty i informacje jak zgłosić szkodę znajdują się na stronie https://szkola.compensa.pl
Okres ubezpieczenia od 01.09.2023 do 31.08.2024. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas.
 
Najważniejsze aspekty ubezpieczenia:
  • Młodzież jest chroniona w szkole i poza szkołą, w Polsce i za granicą,
  • Ochrona 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, w czasie ferii i podczas wakacji,Ochrona podczas zajęć sportowych, na wycieczkach, obozach i koloniach,
  • Dodatkowo można ubezpieczyć dzieci (od urodzenia) i młodzież (do 20 roku życia) nie uczące się w danej placówce (np. rodzeństwo), ale tylko wtedy, gdy jedno z podopiecznych uczęszcza do VIII LO,
  • Amatorskie uprawianie sportów (w tym wymienionych sportów walki: kursy samoobronne, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung fu, tai chi, aikido , signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych) jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o bezpośredni kontakt z firmą:
SCHNEIDER MEDIA
60-320 Poznań, ul. Bułgarska 59/U3, tel. 502442228
 
Oferta ważna do 31.10.2023 r.
 
 
Archiwum