Original

Publikacja TST


 

List otwarty do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego, którzy w ostatnich 50 latach wychowali laureatów olimpiad międzynarodowych.
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
jak Państwu wiadomo, Towarzystwo Szkół Twórczych (TST) wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, aby „ocalić od zapomnienia” przygotowują do druku książkę pt. „Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów międzynarodowych olimpiad w latach 1959-2009”. Pierwsze wydanie podobnej książki ukazało się w 2003 roku i rejestrowało głównie laureatów ze szkół TST i SSA (Stowarzyszenie Szkół Aktywnych), z pominięciem ich karier studenckich i zawodowych. Dziś nowa książka, obejmuje wszystkich laureatów międzynarodowych olimpiad z lat 1959-2009.   Laureatów międzynarodowych olimpiad z województwa wielkopolskiego zamieszczamy  na stronie internetowej VIII LO w Poznaniu. Liczymy, że Państwo zapoznają się z umieszczonymi tu tekstami, skorygują je i uzupełnią. Nie musimy dodawać, że wychowanie laureata olimpiady międzynarodowej to wielka nobilitacja szkoły, nauczycieli i uczniów. Takich szkół mieliśmy dotychczas w Naszym województwie 12 (4 w województwie wielkopolskim i 8 w mieście Poznaniu). Jesteśmy przekonani, że wielkopolskie szkoły zadbają o godną prezentację w przygotowywanej książce swoich znakomitych wychowanków – laureatów olimpiad międzynarodowych, przynoszących swoimi osiągnięciami zaszczyt szkole, krajowi i miastu.
 
Jadwiga Walkowiak
Dyrektor
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
e-mail: sekretariat (@) lo8.poznan.pl