Original

Plany wynikowe


Przedmiot Klasa Program
Analiza tekstów kultury Klasa 3 Poziom podstawowy
Biologia Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 i 3 Poziom rozszerzony
Chemia Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 Poziom rozszerzony
Klasa 3 Poziom rozszerzony
Edukacja dla bezpieczeństwa Klasa 1 Poziom podstawowy
Ekologia z elementami ochrony środowiska Klasa 1 Poziom rozszerzony
Ekonomia w praktyce Klasa 2 Poziom rozszerzony
Fizyka i astronomia Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 i 3 Poziom rozszerzony
Fizyka medyczna Klasa 2 i 3 Poziom rozszerzony
Geografia Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 i 3 Poziom rozszerzony
Historia Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 Poziom rozszerzony
Klasa 3 Poziom rozszerzony
Historia i społeczeństwo Klasa 2 Poziom podstawowy
Klasa 3 Poziom podstawowy
Informatyka Klasa 1

Poziom podstawowy - klasa 1A
Poziom podstawowy - klasa 1B-1G

Klasa 2, 3 Poziom rozszerzony
Język angielski Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Pre-Intermediate - Matura Masters
Intermediate - Matura Masters
Intermediate - Prime Time
Upper-Intermediate - Prime Time
Upper-Intermediate - Matura Masters
English File Third Edition Intermediate
Oxford Matura Trainer
Matura Prime Time Intermediate
Gateway Plus 3
Język francuski Klasa 1 Poziom podstawowy
Kontynuacja
Klasa 2 Poziom podstawowy
Kontynuacja
Klasa 3 Poziom podstawowy
Kontynuacja
Język niemiecki Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Abitur
Alles klar
Expedition Deutsch
Infos 1a, 1b
Infos 1b, 2a
Infos 2a, 2b
Infos 2b
Język polski Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 Poziom podstawowy
Klasa 3 Poziom podstawowy
Język rosyjski Klasa 1 Klasa 1
Klasa 2 i 3 Klasa 2 i 3
Matematyka Klasa 1 Poziom podstawowy (1E, 1F)
Poziom rozszerzony (1A, 1B, 1C, 1D, 1G)
Klasa 2 Poziom podstawowy (2E, 2F)
Poziom rozszerzony (2A, 2B, 2C, 2D, 2G)
Klasa 3 Poziom podstawowy (3E, 3F)
Poziom rozszerzony (3A, 3B, 3C, 3D, 3G)
Podstawy przedsiębiorczości Klasa 2 Poziom podstawowy
Promocja zdrowia Klasa 1 Poziom rozszerzony
Przyroda Klasa 2 Poziom podstawowy
Klasa 3 Poziom podstawowy]
Religia Klasa 1 Klasa I
Klasa 2 Klasa 2
Klasa 3 Klasa 3
Wiedza o kulturze Klasa 1 Poziom podstawowy
Wiedza o społeczeństwie Klasa 1 Poziom podstawowy
Klasa 2 Poziom rozszerzony
Klasa 3 Poziom rozszerzony
Wychowanie fizyczne Klasa 1 Chłopcy
Dziewczyny
Klasa 2 Chłopcy
Dziewczyny
Klasa 3 Chłopcy
Dziewczyny