Original

Pedagog i psycholog


Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele,

Istnieje możliwość uzyskania konsultacji/wsparcia za pośrednictwem: 

 • dziennika elektronicznego;
 • poczty elektronicznej (psycholog@lo8.poznan.pl; pedagog@lo8.poznan.pl);
 • rozmowy telefonicznej lub innej formy pracy online. 

Ponadto możliwy jest kontakt osobisty z zachowaniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z Covid 19. 

We wtorki w godzinach 12.00-17.00 jesteśmy dostępni pod stacjonarnym, szkolnym numerem telefonu (61 866 10 37 wew. 27 lub 31).

Z wyrazami szacunku,

Pedagog i psycholog szkolny


Rok szkolny 2022/2023

Psycholog szkolny
Monika Pawlak 
 
email: monika.pawlak@lo8.poznan.pl
 
tel. 61 866 10 37 wew. 27
 
 poniedziałek: 9.00-16.30
wtorek: 10.00 - 18.00
piątek: 09.00-16.30
Psycholog szkolny
Kamilla Sowińska
 
email: kamilla.sowinska@lo8.poznan.pl
 
tel. 61 866 10 37 wew. 27
  
  środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 15.30
Pedagog szkolny
Doradca zawodowy
Danuta Hassa 
 
email: pedagog@lo8.poznan.pl
 
tel. 61 866 10 37 wew. 31
 
poniedziałek: 8.30-16.30
wtorek: 12.00 - 19.00
środa: 8.30 - 15.30
czwartek: 8.30-16.30
piątek: 8.30-11.30

Gabinety psychologa i pedagoga znajdują się w budynku przy ul. Garbary 24 (wejście tak jak do sali gimnastycznej na I. p).
Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu. (Wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów) 
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. (Poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji) 
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów
 • Wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Działania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży