Original

MKA - Matematyczna Klasa Akadem.


Matematyczna Klasa Akademicka (MKA) rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a jej najważniejszym celem jest przygotowanie uczniów do startu w Olimpiadzie Matematycznej i innych konkursach. Uczniowie tej klasy, oprócz „zwykłych” lekcji matematyki (w pierwszej klasie aż pięć godzin tygodniowo) mają również dwie dodatkowe godziny, które raz w tygodniu prowadzi dla nich pracownik naukowy z WMI UAM.

 więcej>>


Aktualności