Original

Losy absolwentów


Losy absolwentów – matura 2019

I. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Nauk Geograficznych i Geologicznych Geoinformacja             1 1
  Gospodarka przestrzenna             1 1
Biologii Biotechnologia           1   1
  Biologia i zdrowie człowieka             1 1
Chemii Chemia       3 1     4
Matematyki i Informatyki Matematyka     1         1
  Informatyka w języku angielskim 1             1
Nauk Społecznych Psychologia         1     1
  Kognitywistyka             1 1
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Politologia       1       1
Historyczny Historia (polityka i media w dziejach)       1*       1
Filozofii Filozofia     1         1
Neofilologii Sinologia             1 1
  Filologia koreańska   1           1
Razem   1 1 2 4+1* 2 1 5 16+1*

  * absolwent studiuje dwa kierunki

II. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Farmaceutyczny Analityka medyczna         2 3   5
  Farmacja       1   2   3
  Kosmetologia         1     1
  Analityka kryminalistyczna i sądowa       1       1
Lekarski I Lekarski         12 13   25
Lekarski II Dietetyka           1   1
  Lekarsko-dentystyczny           3   3
  Optometria         1     1
  Fizjoterapia         2 2   4
  Biotechnologia medyczna         1     1
Wydział Nauk o Zdrowiu Elektroradiologia         1     1
Razem   0 0 0 2 20 24 0 46

III. Politechnika Poznańska

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Architektury Architektura 3     2     1 6
Budowy Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn     1         1
i Zarządzania Zarządzanie i inżynieria produkcji   3         2 5
  Inżynieria Biomedyczna       1       1
Budownictwa Budownictwo   3   1     1 5
i Inżynierii Środowiska                  
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Teleinfornatyka   1           1
Elektryczny Automatyka i Robotyka   3 5         8
Informatyki Informatyka 17 5 3 4       29
  Bioinformatyka           1   1
  Artificial Intelligence (Sztuczna inteligencja)   4 2 2   1 1 10
Inżynierii Transportu Lotnictwo   1 1 1       3
  i kosmonautyka                
Technologii Chemicznej Inżynieria farmaceutyczna       3 1     4
  Technologia chemiczna       2       2
Inżynierii Zarządzania Logistyka             1 1
Razem   20 20 12 16 1 2 6 77

IV. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Informatyka i ekonometria   3           3
Finansów i rynków finansowych Finanse, audyt, inwestycje             3 3
Zarządzania Finanse i rachunkowość biznesu       1     7 8
  Zarządzanie     1       2 3
Gospodarki Międzynarodowej Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze             1 1
Towaroznawstwo Towaroznawstwo       1       1
Razem   0 3 1 2 0 0 13 19

V. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Kierunek studiów 3a 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Weterynaria           1   1
Rolnictwa i Bioinżynierii Ochrona środowiska       1       1
Razem   0 0 0 1 0 1 0 2

VI. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Psychologii Psychologia             1 1
Razem   0 0 0 0 0 0 1 1

VII. Akademia Muzyczna

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Edukacja muzyczna       1*       1
Razem   0 0 0 1* 0 0 0 1*

* absolwent studiuje dwa kierunki  

VIII. Akademia Wychowania Fizycznego

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Turystyki i rekreacji Turystyka i rekreacja         1*     1
Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Fizjoterapia         1     1
Razem   0 0 0 0 1+1* 0 0 1+1*

* absolwent studiuje dwa kierunki  

IX. Wyższa Szkoła Bankowa

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
  Prawo w biznesie               1
Razem   0 0 0 0 0 0 1 1

  X. Absolwenci 2019 przyjęci na I rok studiów dziennych uczelni poza Poznaniem

Lp. Uczelnia Wydział Kierunek Klasa Ilość
  Uniwersytet Warszawski Matematyki, Informatyki i Mechaniki Informatyka 3A, 3B, 3C 3
      Międzywydziałowe studia matematyczno- informatyczne 3A 1
      Matematyka 3B 1
      Fizyka 3C 2
    Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Międzywydziałowe studia matematyczno- przyrodnicze 3C 1
3. Politechnika Warszawska Matematyki i Nauk Informatycznych Informatyka 3C 1
  Politechnika Wrocławska Architektury Architektura 3C 1
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Automatyka i robotyka 3C 1
    Humanistyczny Informatyka społeczna 3A 2
    Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Inżynieria akustyczna 3A 1
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Humanistyczny Kognitywistyka 3D 1
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ekonomii Finanse i rachunkowość 3G 1
  Uniwersytet Jagielloński Filozoficzny Filozofia 3G 1
  WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN w Warszawie   Informatyka 3B 1
  Warszawski Uniwersytet Medyczny I Lekarski Lekarski 3E 2
  Uniwersytet Zielonogórski Lekarski i Nauki o Zdrowiu Lekarski 3E 3
    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia 3E 1
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Medycyny Weterynaryjnej Weterynaria 3F 1
  Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnictwa Lotnictwo i kosmonautyka 3C 1
Razem         26

XI. Absolwenci 2019 przyjęci na I rok studiów uczelni poza krajem

Lp. Uczelnia Wydział Kierunek Klasa Ilość
1. Euro Asia International Business & management (Dania)   Marketing i zarządzanie 3B 1
  University of Leeds School of Earth and Environment Sustainability and Environmental Management 3G 1
  University of Sheffield Department of Economics Economics 3G 1
    Management School Department International Business Management 3G 1
  Technische Universität Berlin   Technische informatik 3A 1
  ETH Zurich D-MATH Rechnergestützte Wissenschaften 3C 1
Razem         6

XII. Razem absolwenci 2019 studiujący

L.p. Uczelnia 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Liczba przyjętych
1. Uniwersytet Artystyczny 1 0 0 0 0 0 0 1
2. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny 0 0 0 0 0 0 1 1
4. Politechnika Poznańska 20 20 12 16 1 2 6 77
5. Uniwersytet Ekonomiczny 0 3 1 2 0 0 13 19
6. UAM 1 1 2 4+1* 2 1 5 16+1*
7. Uniwersytet Medyczny 0 0 0 2 20 24 0 46
8. Uniwersytet Przyrodniczy 0 0 0 1 0 1 0 2
  Akademia Muzyczna 0 0 0 1* 0 0 0 1*
  Akademia Wychowania Fizycznego 0 0 0 0 1+1* 0 0 1+1*
  Wyższa Szkoła Bankowa 0 0 0 0 0 0 1 1
10. Uczelnie poza Poznaniem 5 3 8 1 6 1 2 26
11. Uczelnie poza krajem 1 1 1 0 0 0 3 6
Razem   28 28 24 26+2* 30+1* 29 31 196+3*