Original

Lista nauczycieli


Nauczyciele uczący w VIII LO w roku szkolnym 2021/22

Informacja: adres e-mail nauczyciela to: imię.nazwisko(bez polskich liter) @lo8.poznan.pl

mgr Eliza Baranowska (Ba) - matematyka
mgr Piotr Berda (Bd) – matematyka
mgr Małgorzata Borczyńska (Bc) - język polski, analiza tekstów kultury
mgr Anna Bronz Wójcik (Br) – język niemiecki
mgr Jarosław Burchardt (Bu) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
dr Bartłomiej Bzdęga (Bz) – nauczyciel akademicki; matematyka ITN
mgr Aneta Cierechowicz (Ci) - język polski, analiza tekstów kultury
mgr Katarzyna Dukat (Dk) – biologia
mgr Adam Galas (Gl) – wychowanie fizyczne
mgr inż. Alina Gościniak (Gk) – informatyka
mgr Ewa Górczak (Gr) – język angielski
mgr Janusz Górny (Gn) - geografia
mgr Marek Grefling (Gg) – dyrektor; historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Danuta Hassa (Ha) – pedagog
mgr Jolanta Horla (Ho) – matematyka
mgr Iwona Janiak (Jn) – język angielski
mgr Kinga Jankowska (Jk) - język niemiecki
mgr Zofia Janus (Js) - plastyka
mgr Joanna Jędrzejak (Jj) - matematyka
mgr Henryk Józefowski (J) - biblioteka
mgr Mirella Jüngst (Ju) – biologia
mgr Juliusz Kaczanowski (Ka) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Karolina Kawczyn (Ky) - informatyka
mgr Jerzy Kaźmierczak (Km) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Danuta Kin (Kn) – wicedyrektor; język niemiecki
mgr Dorota Koźlik
(Kl) - język rosyjski, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
mgr Małgorzata Krawczak (Kk) – język angielski
mgr Hubert Krystkowiak (Kr) – język angielski
mgr Artur Kubiak (Kb) – matematyka
mgr inż. Agata Lerczak (Le) - informatyka
mgr Anna Lisiecka (Li) – wychowanie fizyczne
mgr Julia Łońska-Vargiu (Ło) – psycholog
mgr Jakub Macierzyński (Ms) - język angielski
mgr Katarzyna Mańczak (Mn) – język angielski
mgr Agnieszka Mazurek (Mz) - język angielski
mgr Dorota Mechlińska (Mc) - język polski, analiza tekstów kultury
dr Damian Mikulski (Mi) – fizyka
mgr Krzysztof Minge (Mg) - psycholog
mgr Alicja Nowak (Nw) – chemia
mgr Szymon Nowicki
(Nc) - biblioteka
mgr Iwona Nowińska-Karoń (No) – chemia
mgr Martyna Olkowska (Ok) – geografia
mgr Paweł Olszowiak (Os) - język polski
mgr Barbara Pająk (Pj) - język angielski
mgr Elwira Pawlęty (Pa) - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Aldona Pilichowska (Pi) - wychowanie fizyczne
mgr Justyna Pikhota (Pt) - fizyka
mgr Izabela Płotka (Pk) – biologia
mgr Hanna Posadzy-Tomczak (Ps) - język polski, analiza tekstów kultury
mgr Aleksandra Radziszewska (Ra) -  język polski, analiza tekstów kultury
mgr Bogusław Rosołowski (Rs) -  wychowanie fizyczne
mgr inż. Wojciech Roszczyński (Ro) - informatyka
mgr Paweł Saneluta (Sl) – fizyka, fizyka medyczna
ks. mgr Marcin Skowron (Sw) - religia
mgr Olga Skórzewska (Sa) - język francuski
mgr Eugeniusz Skrzypczak (Sk) - wychowanie fizyczne
mgr Jacek Skrzypczak (Sj) – wychowanie fizyczne
dr Przemysław Strzyżyński (St) – filozofia, etyka
ks. mgr Adrian Szafranek (Sz) - religia
diakon Michał Szymandera (Sm) - religia
mgr Agnieszka Wanot (Wt) – matematyka
mgr Katarzyna Wasielewska (Ws) - biologia
dr Marzena Wojciechowska-Nowak (Wn) - chemia
mgr Wiesława Wolniak (Wl) – informatyka, biblioteka
mgr Alicja Wośkowiak-Kopeć (Wk) – wicedyrektor; geografia
mgr Krzysztof Wójcik (Wo) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Alicja Zimmer (Zi) - język polski, analiza tekstów kultury, historia, historia i społeczeństwo
mgr Magdalena Zmudzińska (Zm) - język niemiecki