Original

Klasy akademickie


 

Od 2006 roku VIII Liceum Ogólnokształcące szczególnie intensywnie współpracuje z uczelniami sprawującymi patronat nad wybranymi klasami w naszej szkole. Pierwszą jest współdziałająca z Politechniką Poznańską Informatyczna Klasa Akademicka. W roku szkolnym 2014/15 współpracę nawiąże Matematyczna Klasa Akademicka i Uniwersytet Adama Mickiewicza
 
Poniżej przedstawiamy listę klas i patronów
Informatyczna Klasa Akademicka (IKA) – klasa patronacka Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej (2006) - innowacja
Fizyczna Klasa Akademicka (FKA) – klasa patronacka Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej (2011) - innowacja
Chemiczna Klasa Akademicka (ChKA) – klasa patronacka Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2012) - innowacja
Patronacka Klasa Medyczna (PKM) – klasa patronacka Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego (2012)
Ekonomiczna Klasa Akademicka (EKA) – współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego (2013)
Matematyczka Klasa Akademicka (MKA) – współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2014)