Original

Hymn szkolny


Piosenka o naszej szkole

Hymn Gimnazjum i VIII Liceum

im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Polska szkoła - polska krew,
ojczystej mowy ton,
młodych serc ofiarny zew
przed Boży płynie tron.

Uczeń to Ojczyzny straż,
pracy płomienna wić.
Młodość mając wszystko masz,
więc mocno wierz i naprzód idź.

Kto z naszą szkołą się pobrata,
ten wie co radość, młode lata,
ten już na zawsze to zrozumie,
że być Polakiem to uczeń umie.

Oto piosenka o naszej szkole,
piękno szarych dni.
Słuchajcie, jak mimo trosk i niedoli
Leci w świat i brzmi.

Kto z naszą szkołą się pobrata,
ten wie co radość, młode lata,
ten już na zawsze to zrozumie,
że być Polakiem to uczeń umie.

Polska szkoła - polska krew,
ojczystej mowy ton,
młodych serc ofiarny zew
przed Boży płynie tron.

Uczeń to Ojczyzny straż,
pracy płomienna wić.
Młodość mając wszystko masz,
więc mocno wierz i naprzód idź.

Muzyka: Karol Broniewski
Słowa: Stefan Balicki