Original

Harmonogram matur


Harmonogram matur 2021

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj
Godzina 9:00
Godzina 14:00
4
wtorek
język polski – pp*
język łaciński i kultura antyczna – pr *
5
środa
matematyka – pp
historia muzyki – pr
6
czwartek
język angielski – pp
historia sztuki – pr
7
piątek
język angielski – pr  język angielski – dj*
filozofia – pr
8, 9 – sobota, niedziela
10
poniedziałek
język polski – pr
język łemkowski – pr język kaszubski – pr
11
wtorek
matematyka – pr
wiedza o społeczeństwie – pr
12
środa
biologia – pr
język francuski – pr  język francuski – dj
13
czwartek
geografia – pr
język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp
14
piątek
chemia – pr
język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
15, 16 – sobota, niedziela
17
poniedziałek
historia – pr
język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
18
wtorek
fizyka – pr
język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
19
środa
informatyka – pr
język włoski – pr  język włoski – dj
20
czwartek
języki mniejszości narodowych – pp 
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**