Original

Harmonogram matur


Harmonogram matur 2022

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj
Godzina 9:00
Godzina 14:00
4
środa
język polski – pp**
język łaciński i kultura antyczna – pr**
5
czwartek
matematyka – pp
historia muzyki – pr
6
piątek
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
7, 8 – sobota, niedziela
9
poniedziałek
język angielski – pr język angielski – dj**
filozofia – pr
10
wtorek
język polski – pr
język francuski – pr 
język francuski – dj
11
środa
matematyka – pr
język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj
12
czwartek
biologia – pr
język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj
13
piątek
wiedza o społeczeństwie – pr
język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj
14, 15 – sobota, niedziela
16
poniedziałek
chemia – pr 
język włoski – pr język włoski – dj
17
wtorek
historia – pr
języki mniejszości narodowych – pp
18
środa
geografia – pr
języki mniejszości narodowych – pr 
19
czwartek
fizyka – pr
historia sztuki – pr
20
piątek
informatyka – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr