Original

EKA - Ekonomiczna Klasa Akademicka


Akademicka Klasa Ekonomiczna, w skrócie EKA, od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy.
Inauguracja tego projektu odbyła się 8 listopada 2013r. na Wydziale Zarządzania  UEP. Uczniowie otrzymali swego rodzaju indeksy - Karty Indywidualnych Osiągnięć Uczestnika Projektu „Klasa Akademicka”. 

więcej >>


Aktualności