Original

EKA - Ekonomiczna Klasa Akademicka


Ekonomiczna Klasa Akademicka od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy. Współpraca z UE ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, doskonalenia uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów  oraz przygotowanie przyszłego studenta do podjęcia  aktywności w akademickich kołach naukowych. Uczniowie mogą  korzystać  z zasobów Biblioteki Głównej UEP, mają  możliwość  uczestniczenia w zajęciach prowadzonych  na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach tego wydziału

więcej >>


Aktualności