Original

Poradnik jak wypełnić wniosek


  Strona w trakcie wprowadzania zmian dotyczących naboru na rok szkolny 2019/2020

Wniosek elektroniczny >> https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

 

Mały poradnik jak wypełnić wniosek elektroniczny

 


" (...)Wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej
Wniosek składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o gimnazjum, listy preferencji, informacji dodatkowych.

Dane osobowe
Dane osobowe, które musisz podać, to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. PESEL jest to specjalny numer, który nadaje się każdemu obywatelowi Polski w dniu jego urodzin. Numer ten jest inny dla każdego mieszkańca naszego kraju. To on będzie Cię identyfikował w systemie użytym do rekrutacji. O ten numer zapytaj swoich rodziców (opiekunów). Koniecznie podaj też prawidłowy numer telefonu, pod którym w okresie rekrutacji można będzie zastać Ciebie lub Twoich rodziców (opiekunów). Bywa to niezbędne, gdy zaistnieje pilna potrzeba kontaktu (np. błędnie wprowadzone dane, zmiana klasy, języków itp.) ze szkołą.

Dane gimnazjum
Kolejne pozycje na wniosku to dane Twojego gimnazjum. W odpowiednie pola wpisz nazwę i numer gimnazjum, miejscowość, w której się ono znajduje, gminę, powiat i województwo. Koniecznie wypełnij je prawidłowo.

Lista preferencji
Na tę listę wpisujesz tylko te szkoły i klasy, w których chciałbyś się uczyć. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie klasy z wybranej szkoły. Nie zapomnij, że – wybierając szkołę/klasy – decydujesz o tym, czego i w jakim wymiarze godzin będziesz się uczył. Jeżeli masz sprecyzowane plany, co do dalszej nauki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, warto sprawdzić, jakie przedmioty maturalne brane są przez uczelnie pod uwagę do rekrutacji i wybrać szkołę/klasę, w której będziesz uczyć się ich w jak największym wymiarze. Zdecyduj, co dla Ciebie najważniejsze: przyszły zawód, kierunek studiów, opinia o nowej szkole, a może łatwość dojazdu i koledzy. Wybieraj starannie i mądrze – na miarę możliwości i marzeń. Wypełniając listę preferencji, pamiętaj o następujących sprawach:

  • Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół.

Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę (klasy) w szkole, w której chcesz się uczyć. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że w Twojej wymarzonej szkole są cztery klasy: IA, IB, IC i ID. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko IA. W wyniku przydziału okazało się, że zabrakło Ci punktów, aby zostać przyjętym do klasy IA. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnej innej klasy z tej szkoły, system nawet nie będzie próbował przydzielić Cię do klas IB, IC i ID. Nawet, jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnej z tych klas. Zwróć uwagę na ilość proponowanych miejsc w klasie, którą wybierasz – dane znajdziesz w informatorze. Jeżeli przy nazwie klasy jest więcej liter, np. IA B C może to oznaczać, że nabór prowadzony jest do trzech klas, a podział uczniów nastąpi w terminie późniejszym (w razie wątpliwości zapytaj o to w szkole).

  • Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne klasy, jest ważna.

Najpierw wpisz tę klasę, w której chcesz się uczyć najbardziej. Starannie dobieraj następne miejsca na liście. System będzie najpierw próbował przydzielić Cię do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie próbował dalej, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas lub dotrze do końca Twojej listy.

  • Podaj jak najdłuższą listę.

Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużą liczbą chętnych z wysoką punktacją, a Twoje oceny nie są wysokie, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się nigdzie. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału, wypisując jak największą liczbę oddziałów, by system znalazł Ci szkołę i byś nie musiał korzystać z naboru uzupełniającego. Jeżeli tego nie zrobisz, musisz liczyć się z tym, że szkoły, do których w trakcie naboru mógłbyś się dostać (wystarczyłoby Ci punktów), nie będą dysponować wolnymi miejscami. Przyjmą uczniów, którzy umieścili je wśród wybieranych szkół, nawet gdy legitymują się mniejszą niż Twoja liczbą punktów (system nie przydziela do klasy, której kandydat nie wskazał na liście preferencji).
Laureaci olimpiad i konkursów, które gwarantują przyjęcie do szkoły, wpisują tylko jedną klasę.

  • Możesz wybierać klasy należące do trzech różnych szkół.

Na Twojej liście możesz umieścić różne klasy pod warunkiem, że znajdują się one w jednej, dwóch lub trzech szkołach. W jednym zespole szkół może funkcjonować kilka szkół – wybierając trzy szkoły w jednym zespole szkół, zamykasz listę preferencji. Na Twojej liście może się znaleźć nawet kilkanaście klas pod warunkiem, że znajdują się one w nie więcej niż trzech różnych szkołach. Najlepiej na pierwszej preferencji wpisz szkołę, która Cię interesuje i która odpowiada Twoim możliwościom, wtedy będziesz miał dodatkową satysfakcję z trafnego wyboru

  • Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji, jest Twoją szkołą pierwszego wyboru.

Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty, także wniosek zawierający listę preferencji.

Informacje dodatkowe (załączniki)
Jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe zaświadczenia, to w tym miejscu należy to zaznaczyć. Na tym etapie rekrutacji, wybierając kształcenie zawodowe, nie trzeba dołączać dokumenty medycyny pracy dla szkół zawodowych. Należy dołączyć zaświadczenia upoważniające do preferencji (par. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232 z późn. zm. ). Tutaj także musisz zaznaczyć, czy chcesz mieć dostęp do swoich danych przez Internet. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej kratki, Twoje dane nie pojawią się w Internecie. Będziesz mógł je sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru. Kandydat wypełniający dokumenty w systemie internetowym, od razu uzyska specjalny numer PIN, za pomocą którego jego dane będą dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu po wpisaniu swojego numeru PESEL oraz numeru PIN. Dla tych, którzy wypełniają dokumenty ręcznie, podczas składania dokumentów szkoła może wygenerować PIN. Jest on Twoim poufnym hasłem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane wpadły w niepowołane ręce, powinieneś chronić swój numer PIN. Pozostałe załączniki muszą być dostarczone do szkoły, która je wymaga (klasa sportowa i kształcenie młodocianych).

Jak wypełnić wniosek?
Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół, ustal listę preferencji. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku. Możesz to uczynić na dwa sposoby: w Internecie lub tradycyjnie.

Preferowaną formą wniosku jest forma elektroniczna. Wypełnianie wniosku w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie oddziału i szkoły, numeru PESEL). Jeżeli pomylisz się, wpisując dane, możesz je poprawić, nawet kilkakrotnie. Gdy zdecydujesz się na ostateczną wersję wniosku, wydrukuj go.

Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możesz wypełnić podanie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem.

Jeżeli po wydrukowaniu zmieniłeś decyzję, powtórz operacje od początku, aby ostateczny wniosek w Internecie i na wydruku był identyczny.

Wypełniając wniosek w Internecie:

  • https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor
  • przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola wniosku,
  • wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie piórem lub długopisem,
  • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanych wniosków,
  • zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

System wygeneruje dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli Ci sprawdzać Twoje dane i wyniki rekrutacji. Koniecznie należy je zapisać i zachować.

Uwaga! Pamiętaj, by po wygenerowaniu i wydrukowaniu ostatecznej wersji dokumentu i podpisaniu przez Ciebie i rodziców nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiesz do szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Wniosek wypełniony pismem komputerowym nie jest tożsame z wnioskiem wypełnionym elektronicznie. Gdy nie będzie miało nadanego numeru PIN, przez szkołę będzie traktowane jak wypełnione ręcznie.

Uwaga! Wniosek tylko wypełniony (zarówno w Internecie, jak i tradycyjnie), a niezaniesiony do szkoły, nie bierze udziału w rekrutacji.

Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do wniosku w Internecie z informacjami zawartymi na wniosku w wersji papierowej, a przy wniosku napisanym przez Ciebie tradycyjnie (wyłącznie w formie papierowej) – Twoje dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły.

Złożenie wniosku w szkole rozpoczyna właściwy proces rekrutacji. Zanosząc go do szkoły, zwróć uwagę na to, czy wszystkie pola wniosku są wypełnione, czy wzięłaś/wziąłeś ostatnią wersję wniosku podpisaną przez rodziców (opiekunów) i czy masz zaświadczenia zakreślone w załącznikach...." (źródło )