Original

3FP


Klasa 3 FP PKM - plan lekcji

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50          
1 08:00-08:45 matematyka
3 FP PKM - Berda P. (401)
    język polski
3 FP PKM - Olszowiak P. (10)
matematyka
3 FP PKM - Berda P. (107)
2 08:50-09:35 matematyka
3 FP PKM - Berda P. (401)
biologia
3 FP PKM - Jüngst M. (305)
  wychowanie fizyczne
3 3EP PKM 3EFP Ch 3FP PKM 3EFP Ch - Rosołowski B. (G4)
wychowanie fizyczne
3 FP PKM 3FP Dz - Pawlęty E. (G3)
biologia
3 FP PKM 3FP A1 - Jüngst M. (107)
chemia
3 FP PKM 3FP A2 - Nowak A. (207)
3 09:45-10:30 geografia
3 FP PKM - Olkowska M. (401)
biologia
3 FP PKM - Jüngst M. (305)
podstawy przedsiębiorczości
3 FP PKM - Koźlik D. (401)
język angielski
3 FP PKM 3FP A1 - Macierzyński J. (P6)
język angielski
3 FP PKM 3FP A2 - Krawczak M. (P7)
chemia
3 FP PKM 3FP A1 - Nowak A. (207)
biologia
3 FP PKM 3FP A2 - Jüngst M. (107)
4 10:45-11:30 chemia
3 FP PKM - Nowak A. (401)
chemia
3 FP PKM - Nowak A. (305)
wychowanie fizyczne
3 3EP PKM 3EFP Ch 3FP PKM 3EFP Ch - Rosołowski B. (G4)
wychowanie fizyczne
3 FP PKM 3FP Dz - Pawlęty E. (G3)
język francuski
3 FP PKM 3FP JF - Skórzewska O. (05)
język niemiecki
3 FP PKM 3FP JN - Bronz-Wójcik A. (P6)
fizyka
3 FP PKM - Pikhota J. (107)
5 11:40-12:25 religia
3 FP PKM 3FP R - Szafranek A. (401)
chemia
3 FP PKM - Nowak A. (305)
wychowanie fizyczne
3 3EP PKM 3EFP Ch 3FP PKM 3EFP Ch - Rosołowski B. (G4)
wychowanie fizyczne
3 FP PKM 3FP Dz - Pawlęty E. (G3)
chemia
3 FP PKM - Nowak A. (104)
biologia
3 FP PKM - Jüngst M. (107)
6 12:35-13:20 fizyka
3 FP PKM - Pikhota J. (401)
historia
3 FP PKM - Kaźmierczak J. (305)
język angielski
3 FP PKM 3FP A1 - Macierzyński J. (301)
informatyka
3 FP PKM 3FP A2 - Wolniak W. (203)
zajęcia z wychowawcą
3 FP PKM - Nowak A. (104)
historia
3 FP PKM - Kaźmierczak J. (107)
7 13:35-14:20 język polski
3 FP PKM - Olszowiak P. (401)
religia
3 FP PKM 3FP R - Szafranek A. (305)
informatyka
3 FP PKM 3FP A1 - Wolniak W. (203)
matematyka
3 FP PKM - Berda P. (104)
język angielski
3 FP PKM 3FP A1 - Macierzyński J. (05)
język angielski
3 FP PKM 3FP A2 - Krawczak M. (107)
8 14:30-15:15 język polski
3 FP PKM - Olszowiak P. (401)
język polski
3 FP PKM - Olszowiak P. (305)
    język angielski
3 FP PKM 3FP A2 - Krawczak M. (107)
9 15:20-16:05   język francuski
3 FP PKM 3FP JF - Skórzewska O. (306)
język niemiecki
3 FP PKM 3FP JN - Bronz-Wójcik A. (305)