Original

3DG


Klasa 3 DG EKA - plan lekcji

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50          
1 08:00-08:45 matematyka
3 DG EKA - Kubiak A. (402)
      język angielski
3 DG EKA 3DG A2 - Górczak E. (307)
2 08:50-09:35 matematyka
3 DG EKA - Kubiak A. (402)
religia
3 DG EKA 3DG R - Skowron M. (107)
  język polski
3 DG EKA - Borczyńska M. (201)
język angielski
3 DG EKA 3DG A2 - Górczak E. (307)
3 09:45-10:30 historia i społeczeństwo
3 DG EKA - Wójcik K. (402)
geografia
3 DG EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
geografia
3 DG EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (09)
język polski
3 DG EKA - Borczyńska M. (201)
matematyka
3 DG EKA - Kubiak A. (07)
4 10:45-11:30 geografia
3 DG EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (402)
geografia
3 DG EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
język niemiecki
3 DG EKA 3DG JN - Bronz-Wójcik A. (P6)
język rosyjski
3 DG EKA 3DG JR - Koźlik D. (P7)
geografia
3 DG EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (201)
analiza tekstów kultury
3 DG EKA - Borczyńska M. (07)
5 11:40-12:25 język polski
3 DG EKA - Borczyńska M. (402)
język angielski
3 DG EKA 3DG A1 - Krystkowiak H. (P6)
język angielski
3 DG EKA 3DG A2 - Górczak E. (107)
język angielski
3 DG EKA 3DG A1 - Krystkowiak H. (P6)
język angielski
3 DG EKA 3DG A2 - Górczak E. (P7)
zajęcia z wychowawcą
3 DG EKA - Borczyńska M. (201)
język angielski
3 DG EKA 3DG A1 - Krystkowiak H. (307)
6 12:35-13:20 język niemiecki
3 DG EKA 3DG JN - Bronz-Wójcik A. (402)
język rosyjski
3 DG EKA 3DG JR - Koźlik D. (403)
język angielski
3 DG EKA 3DG A1 - Krystkowiak H. (P6)
język angielski
3 DG EKA 3DG A2 - Górczak E. (107)
historia i społeczeństwo
3 DG EKA - Wójcik K. (09)
matematyka
3 DG EKA - Kubiak A. (201)
język angielski
3 DG EKA 3DG A1 - Krystkowiak H. (307)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
3 3AG IKA 3ADG Dz 3DG EKA 3ADG Dz - Pawlęty E. (G3)
wychowanie fizyczne
3 DG EKA 3DG Ch - Galas A. (G2)
matematyka
3 DG EKA - Kubiak A. (107)
wychowanie fizyczne
3 3AG IKA 3ADG Dz 3DG EKA 3ADG Dz - Pawlęty E. (G3)
wychowanie fizyczne
3 DG EKA 3DG Ch - Galas A. (G2)
język angielski
3 DG EKA 3DG A1 - Krystkowiak H. (04)
język angielski
3 DG EKA 3DG A2 - Górczak E. (306)
 
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
3 3AG IKA 3ADG Dz 3DG EKA 3ADG Dz - Pawlęty E. (G2)
wychowanie fizyczne
3 DG EKA 3DG Ch - Galas A. (G3)
  matematyka
3 DG EKA - Kubiak A. (10)
   
9 15:20-16:05