Original

2B


Klasa 2 B MKA - plan lekcji

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50          
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 2A IKA 2AB Dz 2B MKA 2AB Dz - Pilichowska A. (G2)
wychowanie fizyczne
2 B MKA 2B Ch - Skrzypczak J. (G4)
informatyka
2 B MKA 2B A2 - Kawczyn K. (202)
matematyka
2 B MKA - Berda P. (106)
  język niemiecki
2 B MKA 2B N2 - Zmudzińska M. (301)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
2 2A IKA 2AB Dz 2B MKA 2AB Dz - Pilichowska A. (G2)
wychowanie fizyczne
2 B MKA 2B Ch - Skrzypczak J. (G4)
informatyka
2 B MKA 2B A2 - Kawczyn K. (202)
matematyka
2 B MKA - Berda P. (106)
język angielski
2 B MKA 2B A1 - Mazurek A. (04)
matematyka
2 B MKA - Berda P. (301)
3 09:45-10:30 religia
2 B MKA 2B R - Skowron M. (B)
informatyka
2 B MKA 2B A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA 2B A2 - Pająk B. (05)
język polski
2 B MKA - Borczyńska M. (106)
język angielski
2 B MKA 2B A1 - Mazurek A. (04)
biologia
2 B MKA - Wasielewska K. (301)
4 10:45-11:30 chemia
2 B MKA - Wojciechowska-Nowak M. (P1)
informatyka
2 B MKA 2B A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA 2B A2 - Pająk B. (05)
język polski
2 B MKA - Borczyńska M. (106)
zajęcia z wychowawcą
2 B MKA - Zmudzińska M. (07)
geografia
2 B MKA - Olkowska M. (301)
5 11:40-12:25 podstawy przedsiębiorczości
2 B MKA - Koźlik D. (P1)
język polski
2 B MKA - Borczyńska M. (06)
fizyka
2 B MKA - Mikulski D. (106)
chemia
2 B MKA - Wojciechowska-Nowak M. (07)
wiedza o społeczeństwie
2 B MKA - Kaźmierczak J. (301)
6 12:35-13:20 język polski
2 B MKA - Borczyńska M. (P1)
religia
2 B MKA 2B R - Skowron M. (06)
historia
2 B MKA - Kaźmierczak J. (106)
biologia
2 B MKA - Wasielewska K. (07)
język angielski
2 B MKA 2B A1 - Mazurek A. (203)
informatyka
2 B MKA 2B A2 - Kawczyn K. (202)
7 13:35-14:20 fizyka
2 B MKA - Mikulski D. (P1)
matematyka
2 B MKA - Berda P. (06)
geografia
2 B MKA - Olkowska M. (106)
informatyka
2 B MKA 2B N1 - Kawczyn K. (202)
język niemiecki
2 B MKA 2B N2 - Zmudzińska M. (P7)
informatyka
2 B MKA 2B A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA 2B A2 - Pająk B. (302(A))
8 14:30-15:15 historia
2 B MKA - Kaźmierczak J. (P1)
matematyka
2 B MKA - Berda P. (06)
język niemiecki
2 B MKA 2B N1 - Zmudzińska M. (106)
język niemiecki
2 B MKA 2B N1 - Zmudzińska M. (P7)
informatyka
2 B MKA 2B N2 - Kawczyn K. (202)
matematyka MKA
2 B MKA - Bzdęga B. (06)
9 15:20-16:05       wychowanie fizyczne
2 2A IKA 2AB Dz 2B MKA 2AB Dz - Pilichowska A. (G3)
wychowanie fizyczne
2 B MKA 2B Ch - Skrzypczak J. (G4)
matematyka MKA
2 B MKA - Bzdęga B. (06)