Original

2A


Klasa 2 A IKA - plan lekcji

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50          
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 2A IKA 2AB Dz 2B MKA 2AB Dz - Pilichowska A. (G2)
wychowanie fizyczne
2 A IKA 2A Ch - Rosołowski B. (G3)
geografia
2 A IKA - Górny J. (106)
wychowanie fizyczne
2 A IKA 2A Ch - Rosołowski B. (G4)
  informatyka
2 A IKA 2A A2 - Gościniak A. (202)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
2 2A IKA 2AB Dz 2B MKA 2AB Dz - Pilichowska A. (G2)
wychowanie fizyczne
2 A IKA 2A Ch - Rosołowski B. (G3)
biologia
2 A IKA - Wasielewska K. (106)
matematyka
2 A IKA - Baranowska E. (P1)
informatyka
2 A IKA 2A A1 - Gościniak A. (202)
język angielski
2 A IKA 2A A1 - Mańczak K. (P6)
informatyka
2 A IKA 2A A2 - Gościniak A. (202)
3 09:45-10:30 chemia
2 A IKA - Wojciechowska-Nowak M. (107)
język polski
2 A IKA - Cierechowicz A. (106)
biologia
2 A IKA - Wasielewska K. (P1)
informatyka
2 A IKA 2A A1 - Gościniak A. (202)
informatyka
2 A IKA 2A A1 - Gościniak A. (202)
język angielski
2 A IKA 2A A2 - Mazurek A. (P6)
4 10:45-11:30 religia
2 A IKA 2A R - Skowron M. (107)
język polski
2 A IKA - Cierechowicz A. (106)
historia
2 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
zajęcia z wychowawcą
2 A IKA - Gościniak A. (202)
informatyka
2 A IKA 2A A1 - Gościniak A. (202)
język angielski
2 A IKA 2A A2 - Mazurek A. (P6)
5 11:40-12:25 język polski
2 A IKA - Cierechowicz A. (06)
matematyka
2 A IKA - Baranowska E. (106)
język niemiecki
2 A IKA 2A N1 - Zmudzińska M. (B)
język niemiecki
2 A IKA 2A N2 - Jankowska K. (04)
język angielski
2 A IKA 2A A1 - Mańczak K. (05)
informatyka
2 A IKA 2A A2 - Gościniak A. (202)
fizyka
2 A IKA - Saneluta P. (10)
6 12:35-13:20 język niemiecki
2 A IKA 2A N1 - Zmudzińska M. (P6)
język niemiecki
2 A IKA 2A N2 - Jankowska K. (07)
matematyka
2 A IKA - Baranowska E. (106)
wiedza o społeczeństwie
2 A IKA - Kaczanowski J. (07)
język angielski
2 A IKA 2A A1 - Mańczak K. (05)
informatyka
2 A IKA 2A A2 - Gościniak A. (202)
historia
2 A IKA - Kaczanowski J. (10)
7 13:35-14:20 podstawy przedsiębiorczości
2 A IKA - Koźlik D. (09)
religia
2 A IKA 2A R - Skowron M. (106)
język polski
2 A IKA - Cierechowicz A. (07)
matematyka
2 A IKA - Baranowska E. (07)
chemia
2 A IKA - Wojciechowska-Nowak M. (10)
8 14:30-15:15 fizyka
2 A IKA - Saneluta P. (09)
język angielski
2 A IKA 2A A2 - Mazurek A. (106)
geografia
2 A IKA - Górny J. (07)
matematyka
2 A IKA - Baranowska E. (07)
 
9 15:20-16:05       wychowanie fizyczne
2 2A IKA 2AB Dz 2B MKA 2AB Dz - Pilichowska A. (G3)