Original

1F


Klasa 1 F PKM - plan lekcji

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50          
1 08:00-08:45   informatyka
1 F PKM 1F A1 - Wolniak W. (203)
  język francuski
1 F PKM 1F JF - Skórzewska O. (104)
język niemiecki
1 F PKM 1F JN - Zmudzińska M. (09)
 
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
1 F PKM 1F Dz - Lisiecka A. (G1)
język angielski
1 F PKM 1F A1 - Pająk B. (401)
informatyka
1 F PKM 1F A2 - Wolniak W. (203)
  religia
1 F PKM 1F R - Szafranek A. (104)
 
3 09:45-10:30 język polski
1 F PKM - Cierechowicz A. (C2)
biologia
1 F PKM - Płotka I. (401)
język angielski
1 F PKM 1F A1 - Pająk B. (C5)
chemia
1 F PKM - Nowak A. (104)
religia
1 F PKM 1F R - Szafranek A. (305)
4 10:45-11:30 język polski
1 F PKM - Cierechowicz A. (C2)
filozofia
1 F PKM - Strzyżyński P. (401)
język polski
1 F PKM - Cierechowicz A. (C5)
język polski
1 F PKM - Cierechowicz A. (104)
język francuski
1 F PKM 1F JF - Skórzewska O. (307)
język niemiecki
1 F PKM 1F JN - Zmudzińska M. (305)
5 11:40-12:25 fizyka
1 F PKM - Pikhota J. (C2)
matematyka
1 F PKM - Berda P. (401)
chemia
1 F PKM - Nowak A. (C5)
język angielski
1 F PKM 1F A1 - Pająk B. (P6)
język angielski
1 F PKM 1F A2 - Janiak I. (P7)
biologia
1 F PKM - Płotka I. (305)
6 12:35-13:20 historia
1 F PKM - Burchardt J. (C2)
matematyka
1 F PKM - Berda P. (401)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 F PKM - Pawlęty E. (C5)
historia
1 F PKM - Burchardt J. (09)
biologia
1 F PKM - Płotka I. (305)
7 13:35-14:20 wiedza o społeczeństwie
1 F PKM - Burchardt J. (C2)
wychowanie fizyczne
1 1F PKM 1DF Ch 1D EKA 1DF Ch - Lisiecka A. (G1)
geografia
1 F PKM - Górny J. (C5)
zajęcia z wychowawcą
1 F PKM - Lisiecka A. (09)
chemia
1 F PKM - Nowak A. (305)
8 14:30-15:15 język angielski
1 F PKM 1F A2 - Janiak I. (06)
wychowanie fizyczne
1 1F PKM 1DF Ch 1D EKA 1DF Ch - Lisiecka A. (G1)
wychowanie fizyczne
1 F PKM 1F Dz - Lisiecka A. (G2)
matematyka
1 F PKM - Berda P. (09)
wychowanie fizyczne
1 1F PKM 1DF Ch 1D EKA 1DF Ch - Lisiecka A. (G2)
9 15:20-16:05 język angielski
1 F PKM 1F A2 - Janiak I. (06)
  wychowanie fizyczne
1 F PKM 1F Dz - Lisiecka A. (G2)