Original

1E


Klasa 1 E PKM - plan lekcji

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50          
1 08:00-08:45 język niemiecki
1 E PKM 1E N1 - Bronz-Wójcik A. (301)
       
2 08:50-09:35 fizyka
1 E PKM - Pikhota J. (301)
filozofia
1 E PKM - Strzyżyński P. (C2)
chemia
1 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
   
3 09:45-10:30 język polski
1 E PKM - Zimmer A. (301)
biologia
1 E PKM - Dukat K. (C2)
chemia
1 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
matematyka
1 E PKM - Horla J. (10)
język niemiecki
1 E PKM 1E N2 - Bronz-Wójcik A. (403)
4 10:45-11:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 E PKM - Pawlęty E. (301)
biologia
1 E PKM - Dukat K. (C2)
biologia
1 E PKM - Dukat K. (303)
wychowanie fizyczne
1 1C FKA 1CE Dz 1E PKM 1CE Dz - Lisiecka A. (G2)
wychowanie fizyczne
1 E PKM 1E Ch - Skrzypczak J. (G4)
matematyka
1 E PKM - Horla J. (207)
5 11:40-12:25 historia
1 E PKM - Burchardt J. (301)
chemia
1 E PKM - Nowińska-Karoń I. (C2)
język angielski
1 E PKM 1E A1 - Krawczak M. (203)
język angielski
1 E PKM 1E A2 - Janiak I. (204)
wychowanie fizyczne
1 1C FKA 1CE Dz 1E PKM 1CE Dz - Lisiecka A. (G2)
wychowanie fizyczne
1 E PKM 1E Ch - Skrzypczak J. (G4)
matematyka
1 E PKM - Horla J. (207)
6 12:35-13:20 język angielski
1 E PKM 1E A1 - Krawczak M. (301)
język angielski
1 E PKM 1E A2 - Janiak I. (09)
religia
1 E PKM 1E R - Szafranek A. (C2)
język polski
1 E PKM - Zimmer A. (303)
religia
1 E PKM 1E R - Szafranek A. (B)
wychowanie fizyczne
1 1C FKA 1CE Dz 1E PKM 1CE Dz - Lisiecka A. (G2)
wychowanie fizyczne
1 E PKM 1E Ch - Skrzypczak J. (G4)
7 13:35-14:20 język angielski
1 E PKM 1E A1 - Krawczak M. (301)
informatyka
1 E PKM 1E N1 - Wolniak W. (203)
język niemiecki
1 E PKM 1E N2 - Bronz-Wójcik A. (C2)
język polski
1 E PKM - Zimmer A. (303)
zajęcia z wychowawcą
1 E PKM - Bronz-Wójcik A. (301)
język polski
1 E PKM - Zimmer A. (201)
8 14:30-15:15     język niemiecki
1 E PKM 1E N1 - Bronz-Wójcik A. (303)
informatyka
1 E PKM 1E N2 - Wolniak W. (203)
historia
1 E PKM - Burchardt J. (301)
język angielski
1 E PKM 1E A2 - Janiak I. (201)
9 15:20-16:05     geografia
1 E PKM - Górny J. (303)
wiedza o społeczeństwie
1 E PKM - Burchardt J. (301)