Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 A IKA » 1 B MKA » 1 C FKA » 1 D EKA » 1 E PKM » 1 F PKM » 2 A IKA » 2 B MKA » 2 C FKA » 2 D EKA » 2 E PKM » 2 F PKM » 3 A IKA » 3 B MKA » 3 C FKA » 3 D EKA » 3 E PKM » 3 F PKM

Klasa 1 A IKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język angielski
1 A IKA A1 - Krystkowiak H. (07)
język niemiecki
1 A IKA N1 - Bronz-Wójcik A. (303)
język niemiecki
1 A IKA N2 - Jankowska K. (04)
matematyka
1 A IKA - Wanot A. (06)
informatyka
1 A IKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
1 A IKA A2 - Janiak I. (P6)
2 08:50-09:35 język polski
1 A IKA - Radziszewska A. (07)
historia i teraźniejszość
1 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
matematyka
1 A IKA - Wanot A. (06)
matematyka
1 A IKA - Wanot A. (06)
informatyka
1 A IKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
1 A IKA A2 - Janiak I. (P6)
3 09:45-10:30 język polski
1 A IKA - Radziszewska A. (07)
historia
1 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
matematyka
1 A IKA - Wanot A. (06)
biologia
1 A IKA - Wasielewska K. (10)
język angielski
1 A IKA A1 - Krystkowiak H. (P7)
informatyka
1 A IKA A2 - Roszczyński W. (204)
4 10:45-11:30 chemia
1 A IKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
plastyka
1 A IKA - Janus Z. (06)
religia
1 A IKA R - Dolata B. (07)
historia
1 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
język angielski
1 A IKA A1 - Krystkowiak H. (P7)
informatyka
1 A IKA A2 - Roszczyński W. (204)
5 11:40-12:25 matematyka
1 A IKA - Wanot A. (06)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 A IKA - Pawlęty E. (402)
wychowanie fizyczne
1 A IKA Ch - Rosołowski B. (G1)
wychowanie fizyczne
1 AB WF Dz - Lisiecka A. (G2)
geografia
1 A IKA - Olkowska M. (107)
fizyka
1 A IKA - Tasarz S. (106)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
1 A IKA Ch - Rosołowski B. (G3)
wychowanie fizyczne
1 AB WF Dz - Lisiecka A. (G2)
język polski
1 A IKA - Radziszewska A. (207)
fizyka
1 A IKA - Tasarz S. (104)
zajęcia z wychowawcą
1 A IKA - Roszczyński W. (206)
religia
1 A IKA R - Dolata B. (07)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 A IKA Ch - Rosołowski B. (G2)
wychowanie fizyczne
1 AB WF Dz - Lisiecka A. (G4)
język polski
1 A IKA - Radziszewska A. (207)
język angielski
1 A IKA A2 - Janiak I. (P6)
historia i teraźniejszość
1 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
8 14:30-15:15 język niemiecki
1 A IKA N2 - Jankowska K. (P7)
język niemiecki
1 A IKA N1 - Bronz-Wójcik A. (04)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 1 B MKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 matematyka
1 B MKA - Baranowska E. (106)
historia i teraźniejszość
1 B MKA - Wójcik K. (10)
2 08:50-09:35 język niemiecki
1 B MKA N1 - Zmudzińska M. (403)
język niemiecki
1 B MKA N2 - Jankowska K. (307)
chemia
1 B MKA - Nowińska-Karoń I. (303)
matematyka
1 B MKA - Baranowska E. (106)
język polski
1 B MKA - Cierechowicz A. (401)
informatyka
1 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
1 B MKA A2 - Krawczak M. (04)
3 09:45-10:30 język polski
1 B MKA - Cierechowicz A. (401)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 B MKA - Pawlęty E. (402)
plastyka
1 B MKA - Janus Z. (09)
język polski
1 B MKA - Cierechowicz A. (401)
informatyka
1 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
1 B MKA A2 - Krawczak M. (04)
4 10:45-11:30 fizyka
1 B MKA - Saneluta P. (104)
matematyka
1 B MKA - Baranowska E. (106)
język polski
1 B MKA - Cierechowicz A. (401)
geografia
1 B MKA - Olkowska M. (107)
język angielski
1 B MKA A1 - Janiak I. (P6)
informatyka
1 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
5 11:40-12:25 religia
1 B MKA R - Dolata B. (106)
matematyka
1 B MKA - Baranowska E. (106)
wychowanie fizyczne
1 AB WF Dz - Lisiecka A. (G2)
wychowanie fizyczne
1 B MKA Ch - Skrzypczak E. (G3)
język niemiecki
1 B MKA N1 - Zmudzińska M. (P6)
język niemiecki
1 B MKA N2 - Jankowska K. (306)
język angielski
1 B MKA A1 - Janiak I. (P6)
informatyka
1 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
1 AB WF Dz - Lisiecka A. (G2)
wychowanie fizyczne
1 B MKA Ch - Skrzypczak E. (G1)
zajęcia z wychowawcą
1 B MKA - Baranowska E. (106)
język angielski
1 B MKA A1 - Janiak I. (P6)
język angielski
1 B MKA A2 - Krawczak M. (201)
fizyka
1 B MKA - Saneluta P. (104)
matematyka
1 B MKA - Baranowska E. (06)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 AB WF Dz - Lisiecka A. (G4)
wychowanie fizyczne
1 B MKA Ch - Skrzypczak E. (G1)
historia
1 B MKA - Kaźmierczak J. (402)
biologia
1 B MKA - Wasielewska K. (07)
religia
1 B MKA R - Dolata B. (07)
8 14:30-15:15 historia
1 B MKA - Kaźmierczak J. (402)
historia i teraźniejszość
1 B MKA - Wójcik K. (106)
matematyka MKA
1 B MKA - Bzdęga B. (10)
9 15:20-16:05 matematyka MKA
1 B MKA - Bzdęga B. (10)
10 16:10-16:55

Klasa 1 C FKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język angielski
1 C FKA A1 - Mazurek A. (P7)
wychowanie fizyczne
1 C FKA Ch - Rosołowski B. (G3)
wychowanie fizyczne
1 C FKA Dz - Pawlęty E. (G2)
fizyka
1 C FKA - Saneluta P. (104)
2 08:50-09:35 język polski
1 C FKA - Borczyńska M. (207)
wychowanie fizyczne
1 C FKA Ch - Rosołowski B. (G4)
wychowanie fizyczne
1 C FKA Dz - Pawlęty E. (G3)
język niemiecki
1 C FKA N1 - Zmudzińska M. (09)
język niemiecki
1 C FKA N2 - Bronz-Wójcik A. (303)
matematyka
1 C FKA - Kubiak A. (206)
historia i teraźniejszość
1 C FKA - Wójcik K. (10)
3 09:45-10:30 język polski
1 C FKA - Borczyńska M. (207)
matematyka
1 C FKA - Kubiak A. (206)
język polski
1 C FKA - Borczyńska M. (207)
informatyka
1 C FKA A1 - Lerczak A. (204)
język angielski
1 C FKA A2 - Krawczak M. (P6)
matematyka
1 C FKA - Kubiak A. (206)
4 10:45-11:30 geografia
1 C FKA - Olkowska M. (P1)
fizyka
1 C FKA - Saneluta P. (104)
matematyka
1 C FKA - Kubiak A. (207)
informatyka
1 C FKA A1 - Lerczak A. (204)
język angielski
1 C FKA A2 - Krawczak M. (P6)
matematyka
1 C FKA - Kubiak A. (206)
5 11:40-12:25 chemia
1 C FKA - Nowak Alicja (305)
plastyka
1 C FKA - Janus Z. (06)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 C FKA - Pawlęty E. (402)
język angielski
1 C FKA A1 - Mazurek A. (307)
informatyka
1 C FKA A2 - Lerczak A. (204)
religia
1 C FKA R - Szafranek A. (206)
6 12:35-13:20 historia
1 C FKA - Grefling M. (107)
język polski
1 C FKA - Borczyńska M. (401)
wychowanie fizyczne
1 C FKA Ch - Rosołowski B. (G1)
wychowanie fizyczne
1 C FKA Dz - Pawlęty E. (G2)
język angielski
1 C FKA A1 - Mazurek A. (307)
informatyka
1 C FKA A2 - Lerczak A. (204)
zajęcia z wychowawcą
1 C FKA - Borczyńska M. (207)
7 13:35-14:20 religia
1 C FKA R - Szafranek A. (305)
biologia
1 C FKA - Wasielewska K. (07)
historia i teraźniejszość
1 C FKA - Wójcik K. (106)
język niemiecki
1 C FKA N2 - Bronz-Wójcik A. (06)
historia
1 C FKA - Grefling M. (107)
8 14:30-15:15 język niemiecki
1 C FKA N1 - Zmudzińska M. (04)
język angielski
1 C FKA A2 - Krawczak M. (09)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 1 D EKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50 język niemiecki
1 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (04)
1 08:00-08:45 historia i teraźniejszość
1 D EKA - Wójcik K. (107)
wychowanie fizyczne
1 D EKA Dz - Rosołowski B. (G4)
język niemiecki
1 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (04)
2 08:50-09:35 religia
1 D EKA R - Szafranek A. (305)
informatyka
1 D EKA JA - Wolniak W. (203)
język angielski
1 D EKA JN - Krystkowiak H. (07)
wychowanie fizyczne
1 D EKA Dz - Rosołowski B. (G1)
język angielski
1 D EKA JA - Górczak E. (306)
religia
1 D EKA R - Szafranek A. (201)
3 09:45-10:30 geografia
1 D EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
matematyka
1 D EKA - Jędrzejak J. (10)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 D EKA - Pawlęty E. (402)
język polski
1 D EKA - Borczyńska M. (107)
język polski
1 D EKA - Borczyńska M. (207)
4 10:45-11:30 język polski
1 D EKA - Borczyńska M. (207)
matematyka
1 D EKA - Jędrzejak J. (10)
geografia
1 D EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
język polski
1 D EKA - Borczyńska M. (305)
fizyka
1 D EKA - Tasarz S. (106)
5 11:40-12:25 historia
1 D EKA - Burchardt J. (104)
język rosyjski
1 D EKA JA - Koźlik D. (10)
informatyka
1 D EKA JN - Wolniak W. (203)
plastyka
1 D EKA - Janus Z. (104)
język angielski
1 D EKA JA - Górczak E. (P7)
język niemiecki
1 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (06)
język rosyjski
1 D EKA JA - Koźlik D. (P1)
język angielski
1 D EKA JN - Krystkowiak H. (P7)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
1 D EKA Ch - Skrzypczak J. (G4)
język angielski
1 D EKA JA - Górczak E. (307)
język niemiecki
1 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (04)
historia i teraźniejszość
1 D EKA - Wójcik K. (106)
matematyka
1 D EKA - Jędrzejak J. (10)
matematyka
1 D EKA - Jędrzejak J. (10)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 D EKA Ch - Skrzypczak J. (G3)
język angielski
1 D EKA JA - Górczak E. (307)
język niemiecki
1 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (04)
chemia
1 D EKA - Nowak Alicja (305)
zajęcia z wychowawcą
1 D EKA - Jędrzejak J. (10)
matematyka
1 D EKA - Jędrzejak J. (10)
8 14:30-15:15 biologia
1 D EKA - Płotka I. (09)
wychowanie fizyczne
1 D EKA Ch - Skrzypczak J. (G4)
wychowanie fizyczne
1 D EKA Dz - Rosołowski B. (G3)
9 15:20-16:05 historia
1 D EKA - Burchardt J. (201)
10 16:10-16:55

Klasa 1 E PKM - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 chemia
1 E PKM - Nowak Alicja (305)
2 08:50-09:35 chemia
1 E PKM - Nowak Alicja (305)
wychowanie fizyczne
1 E PKM Dz - Pawlęty E. (G3)
filozofia
1 E PKM - Lisińska J. (07)
biologia
1 E PKM - Dukat K. (07)
3 09:45-10:30 język polski
1 E PKM - Mechlińska D. (201)
informatyka
1 E PKM A1 - Wolniak W. (203)
język angielski
1 E PKM A2 - Pająk B. (306)
język niemiecki
1 E PKM N1 - Jankowska K. (04)
język niemiecki
1 E PKM N2 - Bronz-Wójcik A. (303)
język polski
1 E PKM - Mechlińska D. (201)
biologia
1 E PKM - Dukat K. (07)
4 10:45-11:30 język polski
1 E PKM - Mechlińska D. (201)
język angielski
1 E PKM A1 - Pająk B. (306)
informatyka
1 E PKM A2 - Wolniak W. (203)
fizyka
1 E PKM - Tasarz S. (104)
język polski
1 E PKM - Mechlińska D. (201)
historia i teraźniejszość
1 E PKM - Wójcik K. (104)
5 11:40-12:25 edukacja dla bezpieczeństwa
1 E PKM - Pawlęty E. (402)
język niemiecki
1 E PKM N1 - Jankowska K. (P7)
język niemiecki
1 E PKM N2 - Bronz-Wójcik A. (04)
historia i teraźniejszość
1 E PKM - Wójcik K. (106)
matematyka
1 E PKM - Ziemer M. (106)
historia
1 E PKM - Kaźmierczak J. (402)
6 12:35-13:20 religia
1 E PKM R - Szafranek A. (303)
historia
1 E PKM - Kaźmierczak J. (201)
chemia
1 E PKM - Nowak Alicja (305)
matematyka
1 E PKM - Ziemer M. (106)
religia
1 E PKM R - Szafranek A. (206)
7 13:35-14:20 biologia
1 E PKM - Dukat K. (09)
wychowanie fizyczne
1 E PKM Dz - Pawlęty E. (G2)
wychowanie fizyczne
1 EF WF Ch - Galas A. (G3)
zajęcia z wychowawcą
1 E PKM - Pająk B. (107)
geografia
1 E PKM - Olkowska M. (107)
wychowanie fizyczne
1 EF WF Ch - Galas A. (G1)
8 14:30-15:15 matematyka
1 E PKM - Ziemer M. (06)
wychowanie fizyczne
1 E PKM Dz - Pawlęty E. (G3)
język angielski
1 E PKM A2 - Pająk B. (107)
język angielski
1 E PKM A1 - Pająk B. (09)
wychowanie fizyczne
1 EF WF Ch - Galas A. (G1)
9 15:20-16:05 język angielski
1 E PKM A2 - Pająk B. (107)
język angielski
1 E PKM A1 - Pająk B. (09)
10 16:10-16:55

Klasa 1 F PKM - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język angielski
1 F PKM A2 - Macierzyński J. (303)
język angielski
1 F PKM A1 - Macierzyński J. (06)
język angielski
1 F PKM A2 - Macierzyński J. (P7)
chemia
1 F PKM - Wojciechowska-Nowak M. (303)
2 08:50-09:35 informatyka
1 F PKM A1 - Wolniak W. (203)
język angielski
1 F PKM A2 - Macierzyński J. (303)
język angielski
1 F PKM A1 - Macierzyński J. (06)
język angielski
1 F PKM A1 - Macierzyński J. (P7)
informatyka
1 F PKM A2 - Wolniak W. (203)
chemia
1 F PKM - Wojciechowska-Nowak M. (303)
język francuski
1 F PKM JF - Skórzewska O. (403)
3 09:45-10:30 geografia
1 F PKM - Olkowska M. (P1)
zajęcia z wychowawcą
1 F PKM - Macierzyński J. (06)
biologia
1 F PKM - Dukat K. (07)
filozofia
1 F PKM - Lisińska J. (207)
fizyka
1 F PKM - Saneluta P. (104)
4 10:45-11:30 matematyka
1 F PKM - Ziemer M. (10)
język francuski
1 F PKM JF - Skórzewska O. (04)
język niemiecki
1 F PKM JN - Zmudzińska M. (P6)
matematyka
1 F PKM - Ziemer M. (206)
historia
1 F PKM - Kaźmierczak J. (402)
biologia
1 F PKM - Dukat K. (07)
5 11:40-12:25 biologia
1 F PKM - Dukat K. (09)
język polski
1 F PKM - Olszowiak P. (201)
matematyka
1 F PKM - Ziemer M. (206)
historia i teraźniejszość
1 F PKM - Grefling M. (104)
historia i teraźniejszość
1 F PKM - Grefling M. (10)
6 12:35-13:20 religia
1 F PKM R - Dolata B. (07)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 F PKM - Pawlęty E. (402)
chemia
1 F PKM - Wojciechowska-Nowak M. (303)
język niemiecki
1 F PKM JN - Zmudzińska M. (04)
język polski
1 F PKM - Olszowiak P. (201)
7 13:35-14:20 język polski
1 F PKM - Olszowiak P. (201)
wychowanie fizyczne
1 EF WF Ch - Galas A. (G3)
wychowanie fizyczne
1 F PKM Dz - Nowak Andżelika (G1)
religia
1 F PKM R - Dolata B. (201)
wychowanie fizyczne
1 EF WF Ch - Galas A. (G1)
wychowanie fizyczne
1 F PKM Dz - Nowak Andżelika (G2)
8 14:30-15:15 język polski
1 F PKM - Olszowiak P. (201)
historia
1 F PKM - Kaźmierczak J. (402)
wychowanie fizyczne
1 EF WF Ch - Galas A. (G1)
wychowanie fizyczne
1 F PKM Dz - Nowak Andżelika (G2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 2 A IKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 fizyka
2 A IKA - Saneluta P. (104)
biologia
2 A IKA - Płotka I. (09)
informatyka
2 A IKA A2 - Roszczyński W. (204)
historia
2 A IKA - Grefling M. (201)
matematyka
2 A IKA - Wanot A. (06)
2 08:50-09:35 matematyka
2 A IKA - Wanot A. (06)
biologia
2 A IKA - Płotka I. (09)
język angielski
2 A IKA A1 - Górczak E. (206)
informatyka
2 A IKA A2 - Roszczyński W. (204)
zajęcia z wychowawcą
2 A IKA - Radziszewska A. (207)
chemia
2 A IKA - Wojciechowska-Nowak M. (104)
3 09:45-10:30 matematyka
2 A IKA - Wanot A. (06)
język angielski
2 A IKA A1 - Górczak E. (307)
informatyka
2 A IKA A2 - Roszczyński W. (204)
religia
2 A IKA R - Dolata B. (107)
chemia
2 A IKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
język polski
2 A IKA - Radziszewska A. (09)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 A IKA Ch - Skrzypczak E. (G4)
wychowanie fizyczne
2 AB WF Dz - Pawlęty E. (G2)
język angielski
2 A IKA A1 - Górczak E. (307)
informatyka
2 A IKA A2 - Roszczyński W. (204)
matematyka
2 A IKA - Wanot A. (06)
język niemiecki
2 A IKA N1 - Jankowska K. (306)
język niemiecki
2 A IKA N2 - Zmudzińska M. (04)
podstawy przedsiębiorczości
2 A IKA - Koźlik D. (P1)
5 11:40-12:25 geografia
2 A IKA - Olkowska M. (P1)
informatyka
2 A IKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
2 A IKA A2 - Pająk B. (306)
matematyka
2 A IKA - Wanot A. (06)
język polski
2 A IKA - Radziszewska A. (207)
religia
2 A IKA R - Dolata B. (104)
6 12:35-13:20 język polski
2 A IKA - Radziszewska A. (104)
informatyka
2 A IKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
2 A IKA A2 - Pająk B. (306)
wiedza o społeczeństwie
2 A IKA - Kaźmierczak J. (402)
język polski
2 A IKA - Radziszewska A. (207)
historia
2 A IKA - Grefling M. (107)
7 13:35-14:20 język niemiecki
2 A IKA N1 - Jankowska K. (P7)
język niemiecki
2 A IKA N2 - Zmudzińska M. (04)
fizyka
2 A IKA - Saneluta P. (104)
wychowanie fizyczne
2 A IKA Ch - Skrzypczak E. (G1)
wychowanie fizyczne
2 AB WF Dz - Pawlęty E. (G2)
informatyka
2 A IKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
2 A IKA A2 - Pająk B. (09)
8 14:30-15:15 geografia
2 A IKA - Olkowska M. (P1)
wychowanie fizyczne
2 A IKA Ch - Skrzypczak E. (G1)
wychowanie fizyczne
2 AB WF Dz - Pawlęty E. (G3)
informatyka
2 A IKA A1 - Roszczyński W. (204)
9 15:20-16:05 etyka
2 ETYKA - Lisińska J. (04)
10 16:10-16:55 etyka
2 ETYKA - Lisińska J. (04)

Klasa 2 B MKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 B MKA N1 - Jankowska K. (307)
język angielski
2 B MKA A1 - Górczak E. (307)
informatyka
2 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA A1 - Górczak E. (206)
informatyka
2 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
podstawy przedsiębiorczości
2 B MKA - Koźlik D. (402)
2 08:50-09:35 historia
2 B MKA - Kaźmierczak J. (402)
język angielski
2 B MKA A1 - Górczak E. (307)
informatyka
2 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
informatyka
2 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA A2 - Janiak I. (P6)
informatyka
2 B MKA N1 - Kawczyn K. (203)
język niemiecki
2 B MKA N2 - Jankowska K. (04)
język polski
2 B MKA - Cierechowicz A. (401)
3 09:45-10:30 matematyka
2 B MKA - Jędrzejak J. (09)
informatyka
2 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA A2 - Janiak I. (P7)
język polski
2 B MKA - Cierechowicz A. (401)
język niemiecki
2 B MKA N1 - Jankowska K. (04)
informatyka
2 B MKA N2 - Kawczyn K. (203)
język polski
2 B MKA - Cierechowicz A. (401)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 AB WF Dz - Pawlęty E. (G2)
wychowanie fizyczne
2 B MKA Ch - Rosołowski B. (G1)
informatyka
2 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
2 B MKA A2 - Janiak I. (P7)
chemia
2 B MKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
matematyka
2 B MKA - Jędrzejak J. (10)
religia
2 B MKA R - Szafranek A. (401)
5 11:40-12:25 chemia
2 B MKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
religia
2 B MKA R - Szafranek A. (P1)
historia
2 B MKA - Kaźmierczak J. (09)
matematyka
2 B MKA - Jędrzejak J. (10)
geografia
2 B MKA - Olkowska M. (107)
6 12:35-13:20 język polski
2 B MKA - Cierechowicz A. (401)
matematyka
2 B MKA - Jędrzejak J. (10)
biologia
2 B MKA - Wasielewska K. (10)
zajęcia z wychowawcą
2 B MKA - Jankowska K. (306)
biologia
2 B MKA - Wasielewska K. (09)
7 13:35-14:20 matematyka MKA
2 B MKA - Bzdęga B. (10)
matematyka
2 B MKA - Jędrzejak J. (10)
wychowanie fizyczne
2 AB WF Dz - Pawlęty E. (G2)
wychowanie fizyczne
2 B MKA Ch - Rosołowski B. (G3)
wiedza o społeczeństwie
2 B MKA - Kaźmierczak J. (402)
fizyka
2 B MKA - Saneluta P. (104)
8 14:30-15:15 matematyka MKA
2 B MKA - Bzdęga B. (10)
geografia
2 B MKA - Olkowska M. (107)
wychowanie fizyczne
2 AB WF Dz - Pawlęty E. (G3)
wychowanie fizyczne
2 B MKA Ch - Rosołowski B. (G2)
fizyka
2 B MKA - Saneluta P. (104)
język niemiecki
2 B MKA N2 - Jankowska K. (04)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 2 C FKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 biologia
2 C FKA - Płotka I. (09)
informatyka
2 C FKA A1 - Roszczyński W. (204)
geografia
2 C FKA - Górny J. (107)
język polski
2 C FKA - Borczyńska M. (107)
chemia
2 C FKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
2 08:50-09:35 historia
2 C FKA - Kaczanowski J. (P1)
informatyka
2 C FKA A1 - Roszczyński W. (204)
wiedza o społeczeństwie
2 C FKA - Kaczanowski J. (P1)
język polski
2 C FKA - Borczyńska M. (107)
fizyka
2 C FKA - Tasarz S. (106)
3 09:45-10:30 matematyka
2 C FKA - Kubiak A. (206)
język polski
2 C FKA - Borczyńska M. (207)
wychowanie fizyczne
2 C FKA Ch - Rosołowski B. (G3)
wychowanie fizyczne
2 CE WF Dz - Lisiecka A. (G2)
historia
2 C FKA - Kaczanowski J. (P1)
chemia
2 C FKA - Wojciechowska-Nowak M. (201)
4 10:45-11:30 matematyka
2 C FKA - Kubiak A. (206)
matematyka
2 C FKA - Kubiak A. (206)
wychowanie fizyczne
2 C FKA Ch - Rosołowski B. (G2)
wychowanie fizyczne
2 CE WF Dz - Lisiecka A. (G3)
matematyka
2 C FKA - Kubiak A. (206)
religia
2 C FKA R - Dolata B. (107)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
2 C FKA Ch - Rosołowski B. (G1)
wychowanie fizyczne
2 CE WF Dz - Lisiecka A. (G3)
matematyka
2 C FKA - Kubiak A. (206)
język polski
2 C FKA - Borczyńska M. (207)
zajęcia z wychowawcą
2 C FKA - Kubiak A. (206)
język angielski
2 C FKA A1 - Pająk B. (306)
informatyka
2 C FKA A2 - Roszczyński W. (204)
6 12:35-13:20 język niemiecki
2 C FKA N1 - Jankowska K. (P7)
język niemiecki
2 C FKA N2 - Zmudzińska M. (04)
język niemiecki
2 C FKA N1 - Jankowska K. (P7)
język niemiecki
2 C FKA N2 - Zmudzińska M. (P6)
religia
2 C FKA R - Dolata B. (P7)
biologia
2 C FKA - Płotka I. (09)
język angielski
2 C FKA A1 - Pająk B. (306)
informatyka
2 C FKA A2 - Roszczyński W. (204)
7 13:35-14:20 geografia
2 C FKA - Górny J. (107)
język angielski
2 C FKA A1 - Pająk B. (306)
informatyka
2 C FKA A2 - Roszczyński W. (204)
fizyka
2 C FKA - Tasarz S. (104)
informatyka
2 C FKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
2 C FKA A2 - Janiak I. (P6)
8 14:30-15:15 podstawy przedsiębiorczości
2 C FKA - Koźlik D. (106)
informatyka
2 C FKA A2 - Roszczyński W. (204)
język angielski
2 C FKA A2 - Janiak I. (P6)
informatyka
2 C FKA A1 - Roszczyński W. (204)
język angielski
2 C FKA A2 - Janiak I. (P6)
9 15:20-16:05 etyka
2 ETYKA - Lisińska J. (04)
10 16:10-16:55 etyka
2 ETYKA - Lisińska J. (04)

Klasa 2 D EKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 D EKA Dz - Nowak Andżelika (G1)
wychowanie fizyczne
2 DF WF Ch - Lisiecka A. (G2)
język polski
2 D EKA - Radziszewska A. (09)
2 08:50-09:35 fizyka
2 D EKA - Saneluta P. (104)
geografia
2 D EKA - Górny J. (107)
geografia
2 D EKA - Górny J. (107)
podstawy przedsiębiorczości
2 D EKA - Koźlik D. (402)
język polski
2 D EKA - Radziszewska A. (09)
3 09:45-10:30 język angielski
2 D EKA JA - Macierzyński J. (303)
język niemiecki
2 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (P6)
geografia
2 D EKA - Górny J. (107)
informatyka
2 D EKA JA - Wolniak W. (203)
język angielski
2 D EKA JN - Janiak I. (P6)
język angielski
2 D EKA JA - Macierzyński J. (403)
język niemiecki
2 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (402)
język angielski
2 D EKA JA - Macierzyński J. (306)
język niemiecki
2 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (402)
4 10:45-11:30 historia
2 D EKA - Kaźmierczak J. (402)
religia
2 D EKA R - Karwatka K. (07)
język rosyjski
2 D EKA JA - Koźlik D. (201)
język angielski
2 D EKA JN - Janiak I. (P6)
język polski
2 D EKA - Radziszewska A. (207)
język angielski
2 D EKA JA - Macierzyński J. (306)
język niemiecki
2 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (402)
5 11:40-12:25 religia
2 D EKA R - Karwatka K. (07)
język polski
2 D EKA - Radziszewska A. (207)
chemia
2 D EKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
biologia
2 D EKA - Wasielewska K. (07)
biologia
2 D EKA - Wasielewska K. (09)
6 12:35-13:20 wiedza o społeczeństwie
2 D EKA - Kaźmierczak J. (402)
matematyka
2 D EKA - Ziemer M. (206)
matematyka
2 D EKA - Ziemer M. (206)
zajęcia z wychowawcą
2 D EKA - Wasielewska K. (07)
historia
2 D EKA - Kaźmierczak J. (402)
7 13:35-14:20 język rosyjski
2 D EKA JA - Koźlik D. (106)
informatyka
2 D EKA JN - Wolniak W. (203)
matematyka
2 D EKA - Ziemer M. (206)
matematyka
2 D EKA - Ziemer M. (206)
matematyka
2 D EKA - Ziemer M. (106)
chemia
2 D EKA - Wojciechowska-Nowak M. (305)
8 14:30-15:15 geografia
2 D EKA - Górny J. (107)
wychowanie fizyczne
2 D EKA Dz - Nowak Andżelika (G2)
wychowanie fizyczne
2 DF WF Ch - Lisiecka A. (G4)
język niemiecki
2 D EKA JN - Bronz-Wójcik A. (06)
9 15:20-16:05 geografia
2 D EKA - Górny J. (107)
wychowanie fizyczne
2 D EKA Dz - Nowak Andżelika (G3)
wychowanie fizyczne
2 DF WF Ch - Lisiecka A. (G2)
10 16:10-16:55

Klasa 2 E PKM - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 E PKM N1 - Bronz-Wójcik A. (P6)
język niemiecki
2 E PKM N2 - Bronz-Wójcik A. (04)
język polski
2 E PKM - Borczyńska M. (207)
fizyka
2 E PKM - Tasarz S. (106)
2 08:50-09:35 język niemiecki
2 E PKM N1 - Bronz-Wójcik A. (P6)
język niemiecki
2 E PKM N2 - Bronz-Wójcik A. (04)
język polski
2 E PKM - Borczyńska M. (207)
matematyka
2 E PKM - Ziemer M. (106)
chemia
2 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
3 09:45-10:30 matematyka
2 E PKM - Ziemer M. (10)
chemia
2 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
wychowanie fizyczne
2 CE WF Dz - Lisiecka A. (G2)
wychowanie fizyczne
2 E PKM Ch - Skrzypczak J. (G1)
matematyka
2 E PKM - Ziemer M. (106)
informatyka
2 E PKM A1 - Wolniak W. (203)
język angielski
2 E PKM A2 - Janiak I. (P6)
4 10:45-11:30 geografia
2 E PKM - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
język polski
2 E PKM - Borczyńska M. (207)
wychowanie fizyczne
2 CE WF Dz - Lisiecka A. (G3)
wychowanie fizyczne
2 E PKM Ch - Skrzypczak J. (G1)
biologia
2 E PKM - Dukat K. (07)
język angielski
2 E PKM A1 - Krawczak M. (09)
informatyka
2 E PKM A2 - Wolniak W. (203)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
2 CE WF Dz - Lisiecka A. (G3)
wychowanie fizyczne
2 E PKM Ch - Skrzypczak J. (G2)
chemia
2 E PKM A1 - Nowińska-Karoń I. (303)
biologia
2 E PKM A2 - Dukat K. (09)
język angielski
2 E PKM A1 - Krawczak M. (201)
język angielski
2 E PKM A2 - Janiak I. (P6)
język polski
2 E PKM - Borczyńska M. (201)
biologia
2 E PKM - Dukat K. (07)
6 12:35-13:20 biologia
2 E PKM - Dukat K. (09)
biologia
2 E PKM A1 - Dukat K. (09)
chemia
2 E PKM A2 - Nowińska-Karoń I. (303)
geografia
2 E PKM - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
zajęcia z wychowawcą
2 E PKM - Bronz-Wójcik A. (06)
język angielski
2 E PKM A2 - Janiak I. (P6)
7 13:35-14:20 historia
2 E PKM - Burchardt J. (07)
biologia
2 E PKM - Dukat K. (09)
podstawy przedsiębiorczości
2 E PKM - Koźlik D. (P1)
chemia
2 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
8 14:30-15:15 religia
2 E PKM R - Szafranek A. (305)
religia
2 E PKM R - Szafranek A. (10)
matematyka
2 E PKM - Ziemer M. (206)
historia
2 E PKM - Burchardt J. (201)
9 15:20-16:05 wiedza o społeczeństwie
2 E PKM - Burchardt J. (07)
język angielski
2 E PKM A1 - Krawczak M. (09)
10 16:10-16:55

Klasa 2 F PKM - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50 wychowanie fizyczne
2 F PKM Dz - Lisiecka A. (G1)
1 08:00-08:45 religia
2 F PKM R - Szafranek A. (305)
matematyka
2 F PKM - Berda P. (106)
wychowanie fizyczne
2 DF WF Ch - Lisiecka A. (G2)
zajęcia z wychowawcą
2 F PKM - Lisiecka A. (09)
2 08:50-09:35 matematyka
2 F PKM - Berda P. (106)
matematyka
2 F PKM - Berda P. (106)
podstawy przedsiębiorczości
2 F PKM - Koźlik D. (201)
biologia
2 F PKM A1 - Płotka I. (09)
chemia
2 F PKM A2 - Nowak Alicja (305)
chemia
2 F PKM - Nowak Alicja (305)
3 09:45-10:30 matematyka
2 F PKM - Berda P. (106)
biologia
2 F PKM - Płotka I. (09)
fizyka
2 F PKM - Tasarz S. (104)
chemia
2 F PKM A1 - Nowak Alicja (305)
biologia
2 F PKM A2 - Płotka I. (09)
geografia
2 F PKM - Olkowska M. (107)
4 10:45-11:30 język angielski
2 F PKM A1 - Pająk B. (306)
informatyka
2 F PKM A2 - Wolniak W. (203)
biologia
2 F PKM - Płotka I. (09)
biologia
2 F PKM - Płotka I. (09)
biologia
2 F PKM - Płotka I. (09)
język francuski
2 F PKM JF - Skórzewska O. (403)
język niemiecki
2 F PKM JN - Zmudzińska M. (201)
5 11:40-12:25 język angielski
2 F PKM A1 - Pająk B. (306)
język angielski
2 F PKM A2 - Mazurek A. (P7)
język francuski
2 F PKM JF - Skórzewska O. (305)
język niemiecki
2 F PKM JN - Zmudzińska M. (P6)
język polski
2 F PKM - Cierechowicz A. (401)
chemia
2 F PKM - Nowak Alicja (305)
język polski
2 F PKM - Cierechowicz A. (401)
6 12:35-13:20 chemia
2 F PKM - Nowak Alicja (305)
religia
2 F PKM R - Szafranek A. (P1)
wychowanie fizyczne
2 F PKM Dz - Lisiecka A. (G3)
historia
2 F PKM - Burchardt J. (201)
język polski
2 F PKM - Cierechowicz A. (401)
7 13:35-14:20 geografia
2 F PKM - Olkowska M. (P1)
język polski
2 F PKM - Cierechowicz A. (401)
wychowanie fizyczne
2 F PKM Dz - Lisiecka A. (G4)
wiedza o społeczeństwie
2 F PKM - Burchardt J. (201)
informatyka
2 F PKM A1 - Wolniak W. (203)
język angielski
2 F PKM A2 - Mazurek A. (307)
8 14:30-15:15 historia
2 F PKM - Burchardt J. (07)
wychowanie fizyczne
2 DF WF Ch - Lisiecka A. (G4)
język angielski
2 F PKM A1 - Pająk B. (306)
język angielski
2 F PKM A2 - Mazurek A. (307)
9 15:20-16:05 wychowanie fizyczne
2 DF WF Ch - Lisiecka A. (G2)
10 16:10-16:55

Klasa 3 A IKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 informatyka
3 A IKA A1 - Gościniak A. (202)
geografia
3 A IKA - Górny J. (107)
język angielski
3 A IKA A2 - Mazurek A. (305)
język angielski
3 A IKA A1 - Krystkowiak H. (P7)
informatyka
3 A IKA A2 - Gościniak A. (202)
2 08:50-09:35 informatyka
3 A IKA A1 - Gościniak A. (202)
fizyka
3 A IKA - Saneluta P. (104)
religia
3 A IKA R - Dolata B. (07)
język angielski
3 A IKA A1 - Krystkowiak H. (P7)
informatyka
3 A IKA A2 - Gościniak A. (202)
język niemiecki
3 A IKA N1 - Zmudzińska M. (207)
3 09:45-10:30 fizyka
3 A IKA - Saneluta P. (104)
wychowanie fizyczne
3 A IKA Ch - Rosołowski B. (G1)
wychowanie fizyczne
3 AD WF Dz - Pilichowska A. (G2)
matematyka
3 A IKA - Baranowska E. (106)
informatyka
3 A IKA A1 - Gościniak A. (202)
język angielski
3 A IKA A2 - Mazurek A. (307)
chemia
3 A IKA - Nowińska-Karoń I. (303)
4 10:45-11:30 język niemiecki
3 A IKA N1 - Zmudzińska M. (403)
język niemiecki
3 A IKA N2 - Jankowska K. (307)
język polski
3 A IKA - Cierechowicz A. (401)
matematyka
3 A IKA - Baranowska E. (106)
informatyka
3 A IKA A1 - Gościniak A. (202)
język angielski
3 A IKA A2 - Mazurek A. (307)
matematyka
3 A IKA - Baranowska E. (06)
5 11:40-12:25 język polski
3 A IKA - Cierechowicz A. (401)
język polski
3 A IKA - Cierechowicz A. (401)
historia
3 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
zajęcia z wychowawcą
3 A IKA - Gościniak A. (202)
matematyka
3 A IKA - Baranowska E. (06)
6 12:35-13:20 podstawy przedsiębiorczości
3 A IKA - Koźlik D. (106)
fizyka
3 A IKA - Saneluta P. (104)
język polski
3 A IKA - Cierechowicz A. (401)
wychowanie fizyczne
3 A IKA Ch - Rosołowski B. (G2)
wychowanie fizyczne
3 AD WF Dz - Pilichowska A. (G3)
fizyka
3 A IKA - Saneluta P. (104)
7 13:35-14:20 informatyka
3 A IKA A2 - Gościniak A. (202)
matematyka
3 A IKA - Baranowska E. (106)
biologia
3 A IKA - Wasielewska K. (07)
wychowanie fizyczne
3 A IKA Ch - Rosołowski B. (G3)
wychowanie fizyczne
3 AD WF Dz - Pilichowska A. (G2)
historia
3 A IKA - Kaczanowski J. (P1)
8 14:30-15:15 informatyka
3 A IKA A2 - Gościniak A. (202)
matematyka
3 A IKA - Baranowska E. (106)
religia
3 A IKA R - Dolata B. (201)
język niemiecki
3 A IKA N2 - Jankowska K. (306)
9 15:20-16:05 język angielski
3 A IKA A1 - Krystkowiak H. (10)
10 16:10-16:55

Klasa 3 B MKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
język niemiecki
3 B MKA N2 - Zmudzińska M. (09)
fizyka
3 B MKA - Mikulski D. (104)
język niemiecki
3 B MKA N1 - Zmudzińska M. (207)
2 08:50-09:35 język angielski
3 B MKA A1 - Mazurek A. (P7)
informatyka
3 B MKA A2 - Kawczyn K. (204)
język polski
3 B MKA - Borczyńska M. (207)
wychowanie fizyczne
3 B MKA Ch - Skrzypczak J. (G4)
wychowanie fizyczne
3 BC WF Dz - Lisiecka A. (G2)
fizyka
3 B MKA - Mikulski D. (104)
matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
3 09:45-10:30 informatyka
3 B MKA A1 - Kawczyn K. (204)
język angielski
3 B MKA A2 - Pająk B. (306)
zajęcia z wychowawcą
3 B MKA - Zmudzińska M. (P6)
język angielski
3 B MKA A1 - Mazurek A. (305)
informatyka
3 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
4 10:45-11:30 religia
3 B MKA R - Dolata B. (106)
historia
3 B MKA - Kaźmierczak J. (402)
język angielski
3 B MKA A1 - Mazurek A. (305)
informatyka
3 B MKA A2 - Kawczyn K. (202)
matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
język polski
3 B MKA - Borczyńska M. (207)
5 11:40-12:25 język polski
3 B MKA - Borczyńska M. (207)
wychowanie fizyczne
3 B MKA Ch - Skrzypczak J. (G1)
wychowanie fizyczne
3 BC WF Dz - Lisiecka A. (G4)
informatyka
3 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
3 B MKA A2 - Pająk B. (04)
historia
3 B MKA - Kaźmierczak J. (402)
język polski
3 B MKA - Borczyńska M. (207)
6 12:35-13:20 geografia
3 B MKA - Olkowska M. (P1)
wychowanie fizyczne
3 B MKA Ch - Skrzypczak J. (G1)
wychowanie fizyczne
3 BC WF Dz - Lisiecka A. (G3)
informatyka
3 B MKA A1 - Kawczyn K. (202)
język angielski
3 B MKA A2 - Pająk B. (04)
podstawy przedsiębiorczości
3 B MKA - Koźlik D. (401)
chemia
3 B MKA - Wojciechowska-Nowak M. (305)
7 13:35-14:20 fizyka
3 B MKA - Mikulski D. (104)
język niemiecki
3 B MKA N1 - Zmudzińska M. (P6)
matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
język niemiecki
3 B MKA N2 - Zmudzińska M. (04)
biologia
3 B MKA - Wasielewska K. (09)
8 14:30-15:15 fizyka
3 B MKA - Mikulski D. (104)
matematyka
3 B MKA - Wanot A. (06)
religia
3 B MKA R - Dolata B. (07)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 3 C FKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 informatyka
3 C FKA A1 - Lerczak A. (204)
język angielski
3 C FKA A2 - Górczak E. (306)
2 08:50-09:35 matematyka
3 C FKA - Jędrzejak J. (10)
matematyka
3 C FKA - Jędrzejak J. (10)
wychowanie fizyczne
3 BC WF Dz - Lisiecka A. (G2)
język angielski
3 C FKA A1 - Macierzyński J. (403)
informatyka
3 C FKA A2 - Lerczak A. (204)
język rosyjski
3 C FKA JR - Koźlik D. (P1)
3 09:45-10:30 religia
3 C FKA R - Szafranek A. (305)
język polski
3 C FKA - Radziszewska A. (201)
biologia
3 C FKA - Wasielewska K. (P1)
fizyka
3 C FKA - Mikulski D. (104)
matematyka
3 C FKA - Jędrzejak J. (10)
4 10:45-11:30 język polski
3 C FKA - Radziszewska A. (07)
religia
3 C FKA R - Szafranek A. (P1)
matematyka
3 C FKA - Jędrzejak J. (10)
fizyka
3 C FKA - Mikulski D. (104)
matematyka
3 C FKA - Jędrzejak J. (10)
5 11:40-12:25 język angielski
3 C FKA A1 - Macierzyński J. (206)
informatyka
3 C FKA A2 - Lerczak A. (204)
wychowanie fizyczne
3 BC WF Dz - Lisiecka A. (G4)
wychowanie fizyczne
3 C FKA Ch - Galas A. (G3)
matematyka
3 C FKA - Jędrzejak J. (10)
zajęcia z wychowawcą
3 C FKA - Wolniak W. (P1)
chemia
3 C FKA - Wojciechowska-Nowak M. (305)
6 12:35-13:20 język angielski
3 C FKA A1 - Macierzyński J. (206)
informatyka
3 C FKA A2 - Lerczak A. (204)
wychowanie fizyczne
3 BC WF Dz - Lisiecka A. (G3)
wychowanie fizyczne
3 C FKA Ch - Galas A. (G2)
podstawy przedsiębiorczości
3 C FKA - Koźlik D. (P1)
historia
3 C FKA - Kaczanowski J. (P1)
historia
3 C FKA - Kaczanowski J. (P1)
7 13:35-14:20 informatyka
3 C FKA A1 - Lerczak A. (204)
język angielski
3 C FKA A2 - Górczak E. (206)
geografia
3 C FKA - Olkowska M. (107)
język polski
3 C FKA - Radziszewska A. (207)
język niemiecki
3 C FKA JN - Jankowska K. (306)
język rosyjski
3 C FKA JR - Koźlik D. (401)
język niemiecki
3 C FKA JN - Jankowska K. (04)
8 14:30-15:15 informatyka
3 C FKA A1 - Lerczak A. (204)
język angielski
3 C FKA A2 - Górczak E. (206)
fizyka
3 C FKA - Mikulski D. (104)
język polski
3 C FKA - Radziszewska A. (207)
wychowanie fizyczne
3 C FKA Ch - Galas A. (G1)
9 15:20-16:05 fizyka
3 C FKA - Mikulski D. (104)
fizyka
3 C FKA - Mikulski D. (104)
10 16:10-16:55

Klasa 3 D EKA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 matematyka
3 D EKA - Kubiak A. (206)
informatyka
3 D EKA JN - Wolniak W. (203)
język polski
3 D EKA - Olszowiak P. (201)
język polski
3 D EKA - Olszowiak P. (P1)
2 08:50-09:35 matematyka
3 D EKA - Kubiak A. (206)
matematyka
3 D EKA - Kubiak A. (206)
język angielski
3 D EKA JA - Mazurek A. (305)
język niemiecki
3 D EKA JN - Kin D. (04)
język polski
3 D EKA - Olszowiak P. (P1)
matematyka
3 D EKA - Kubiak A. (206)
3 09:45-10:30 język angielski
3 D EKA JA - Mazurek A. (P7)
język niemiecki
3 D EKA JN - Kin D. (04)
wychowanie fizyczne
3 AD WF Dz - Pilichowska A. (G2)
wychowanie fizyczne
3 D EKA Ch - Skrzypczak J. (G3)
język rosyjski
3 D EKA JA - Koźlik D. (201)
język angielski
3 D EKA JN - Macierzyński J. (P7)
matematyka
3 D EKA - Kubiak A. (206)
podstawy przedsiębiorczości
3 D EKA - Koźlik D. (P1)
4 10:45-11:30 język angielski
3 D EKA JA - Mazurek A. (P7)
język niemiecki
3 D EKA JN - Kin D. (04)
geografia
3 D EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
historia
3 D EKA - Kaczanowski J. (P1)
biologia
3 D EKA - Wasielewska K. (106)
język angielski
3 D EKA JA - Mazurek A. (307)
język niemiecki
3 D EKA JN - Kin D. (04)
5 11:40-12:25 geografia
3 D EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
geografia
3 D EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
geografia
3 D EKA - Wośkowiak-Kopeć A. (107)
język rosyjski
3 D EKA JA - Koźlik D. (401)
język niemiecki
3 D EKA JN - Kin D. (04)
język angielski
3 D EKA JA - Mazurek A. (307)
język niemiecki
3 D EKA JN - Kin D. (04)
6 12:35-13:20 religia
3 D EKA R - Karwatka K. (06)
religia
3 D EKA R - Karwatka K. (06)
matematyka
3 D EKA - Kubiak A. (06)
wychowanie fizyczne
3 AD WF Dz - Pilichowska A. (G3)
wychowanie fizyczne
3 D EKA Ch - Skrzypczak J. (G1)
informatyka
3 D EKA JA - Wolniak W. (203)
język angielski
3 D EKA JN - Macierzyński J. (307)
7 13:35-14:20 zajęcia z wychowawcą
3 D EKA - Koźlik D. (201)
chemia
3 D EKA - Wojciechowska-Nowak M. (303)
wychowanie fizyczne
3 AD WF Dz - Pilichowska A. (G2)
wychowanie fizyczne
3 D EKA Ch - Skrzypczak J. (G1)
fizyka
3 D EKA - Tasarz S. (106)
8 14:30-15:15 język polski
3 D EKA - Olszowiak P. (07)
fizyka
3 D EKA - Tasarz S. (104)
historia
3 D EKA - Kaczanowski J. (P1)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 3 E PKM - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 historia
3 E PKM - Kaczanowski J. (P1)
wychowanie fizyczne
3 E PKM Ch - Skrzypczak J. (G1)
wychowanie fizyczne
3 E PKM Dz - Pilichowska A. (G4)
historia
3 E PKM - Kaczanowski J. (P1)
matematyka
3 E PKM - Ziemer M. (106)
podstawy przedsiębiorczości
3 E PKM - Koźlik D. (P1)
2 08:50-09:35 język polski
3 E PKM - Mechlińska D. (201)
wychowanie fizyczne
3 E PKM Ch - Skrzypczak J. (G1)
wychowanie fizyczne
3 E PKM Dz - Pilichowska A. (G2)
fizyka
3 E PKM - Tasarz S. (104)
język polski
3 E PKM - Mechlińska D. (201)
geografia
3 E PKM - Olkowska M. (107)
3 09:45-10:30 język niemiecki
3 E PKM N1 - Zmudzińska M. (403)
język niemiecki
3 E PKM N2 - Jankowska K. (307)
zajęcia z wychowawcą
3 E PKM - Krystkowiak H. (07)
matematyka
3 E PKM - Ziemer M. (206)
biologia
3 E PKM - Dukat K. (07)
fizyka
3 E PKM - Tasarz S. (106)
4 10:45-11:30 biologia
3 E PKM - Dukat K. (09)
chemia
3 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
język niemiecki
3 E PKM N1 - Zmudzińska M. (P7)
język niemiecki
3 E PKM N2 - Jankowska K. (04)
chemia
3 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
chemia
3 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
5 11:40-12:25 matematyka
3 E PKM - Ziemer M. (10)
język polski
3 E PKM - Mechlińska D. (07)
biologia
3 E PKM - Dukat K. (07)
chemia
3 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
chemia
3 E PKM - Nowińska-Karoń I. (303)
6 12:35-13:20 matematyka
3 E PKM - Ziemer M. (10)
język polski
3 E PKM - Mechlińska D. (07)
biologia
3 E PKM - Dukat K. (07)
język angielski
3 E PKM A1 - Krystkowiak H. (P7)
informatyka
3 E PKM A2 - Wolniak W. (203)
język angielski
3 E PKM A1 - Krystkowiak H. (P7)
7 13:35-14:20 religia
3 E PKM R - Karwatka K. (06)
religia
3 E PKM R - Karwatka K. (06)
język angielski
3 E PKM A2 - Krystkowiak H. (10)
informatyka
3 E PKM A1 - Wolniak W. (203)
język angielski
3 E PKM A2 - Krystkowiak H. (P7)
język angielski
3 E PKM A1 - Krystkowiak H. (P7)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
3 E PKM Ch - Skrzypczak J. (G1)
język angielski
3 E PKM A2 - Krystkowiak H. (10)
wychowanie fizyczne
3 E PKM Dz - Pilichowska A. (G2)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa 3 F PKM - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 informatyka
3 F PKM A1 - Wolniak W. (203)
informatyka
3 F PKM A2 - Wolniak W. (203)
matematyka
3 F PKM - Jędrzejak J. (10)
język angielski
3 F PKM A1 - Krystkowiak H. (P7)
język angielski
3 F PKM A2 - Górczak E. (307)
2 08:50-09:35 biologia
3 F PKM - Płotka I. (09)
religia
3 F PKM R - Karwatka K. (201)
matematyka
3 F PKM - Jędrzejak J. (10)
matematyka
3 F PKM - Jędrzejak J. (10)
język angielski
3 F PKM A1 - Krystkowiak H. (P7)
język angielski
3 F PKM A2 - Górczak E. (307)
3 09:45-10:30 historia
3 F PKM - Kaźmierczak J. (402)
chemia
3 F PKM - Nowak Alicja (305)
matematyka
3 F PKM - Jędrzejak J. (10)
język angielski
3 F PKM A1 - Krystkowiak H. (P7)
język angielski
3 F PKM A2 - Górczak E. (306)
chemia
3 F PKM - Nowak Alicja (305)
4 10:45-11:30 religia
3 F PKM R - Karwatka K. (06)
chemia
3 F PKM - Nowak Alicja (305)
historia
3 F PKM - Kaźmierczak J. (402)
podstawy przedsiębiorczości
3 F PKM - Koźlik D. (401)
chemia
3 F PKM - Nowak Alicja (305)
5 11:40-12:25 język polski
3 F PKM - Olszowiak P. (201)
fizyka
3 F PKM - Saneluta P. (104)
chemia
3 F PKM - Nowak Alicja (305)
biologia
3 F PKM - Płotka I. (09)
język polski
3 F PKM - Olszowiak P. (201)
6 12:35-13:20 język polski
3 F PKM - Olszowiak P. (201)
język polski
3 F PKM - Olszowiak P. (107)
biologia
3 F PKM - Płotka I. (09)
geografia
3 F PKM - Olkowska M. (107)
język francuski
3 F PKM JF - Skórzewska O. (303)
język niemiecki
3 F PKM JN - Jankowska K. (04)
7 13:35-14:20 zajęcia z wychowawcą
3 F PKM - Kaźmierczak J. (402)
język francuski
3 F PKM JF - Skórzewska O. (P1)
język niemiecki
3 F PKM JN - Jankowska K. (P7)
biologia
3 F PKM - Płotka I. (09)
fizyka
3 F PKM - Saneluta P. (104)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
3 F PKM Ch - Galas A. (G3)
wychowanie fizyczne
3 F PKM Dz - Lisiecka A. (G4)
wychowanie fizyczne
3 F PKM Ch - Galas A. (G1)
wychowanie fizyczne
3 F PKM Dz - Lisiecka A. (G4)
9 15:20-16:05 wychowanie fizyczne
3 F PKM Dz - Lisiecka A. (G4)
wychowanie fizyczne
3 F PKM Ch - Galas A. (G1)
10 16:10-16:55