Original

PRIMUS INTER PARES Anno Domini 2017


Kamil, „pierwszy wśród równych sobie".

28 kwietnia podczas ceremoni zakończenia zajęć w klasach III-ich została wręczona nagroda "Primus Inter Pares". W tym roku szkolnym Kapituła przyznała tę nagrodę Kamilowi Piechowiakowi z klasy 3A IKA.

Serdecznie gratulujemy!

Kamil może pochwalić się wieloma sukcesami naukowymi. Jest laureatem XLI Olimpiady Geograficznej, laureatem XXIV Olimpiady Informatycznej i laureatem XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, a także laureatem I stopnia w kategorii „Fizyka" i laureatem III stopnia w kategorii „Matematyka" IX Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH". Tytuły finalisty zdobył podczas LXV i LXVI Olimpiady Fizycznej oraz XIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

W konkursach matematycznych "Supermatematyk" dwukrotnie zdobył pierwsze miejsce w Wielkopolsce. Również 1 miejsce w województwie w kategorii "Junior" zdobył w Konkursie Matematycznym "Kangur", a w Wielkopolskiej Lidze Matematycznej przez trzy kolejne lata otrzymywał nagrody III-ego, II-ego i I-ego miejsca.

Oprócz sukcesów indywidualnych Kamil ma na swoim koncie liczne sukcesy zespołowe:

1. Wspólnie z uczniami ze swojej klasy w roku szk. 2014/2015 zdobył 1 miejsce w Polsce w konkursie "Matematyka bez granic".

2. Razem z Kacprem Korbanem (kl. 3A IKA) i Adamem Pawłowskim (kl. 2A IKA) wywalczył kwalifikacje do finału zawodów programów walczących PIZZA 2017 (Programistyczno-Informatyczne Zespołowe Zawody Algorytmiczne), w których zespół "10/1010" (z Marcinem Złakowskim z kl. 2A IKA) zdobył I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych.

3. W konkursie KOALA 2017 (konkurs kombinatoryczno-algorytmiczno-logiczny) drużyna TAPCZANY (z klasy 3A IKA) w składzie: Kamil Piechowiak (kapitan), Kacper Korban, Krzysztof Woźny oraz Andrzej Ratajczak pokonała w meczu finałowym drużyny z XVI LO oraz z VI LO i przygotowuje się do meczu międzyreginalnego, który odbędzie się we Wrocławiu.

4. Razem z Adamem Pawłowskim (2A IKA) i Piotrem Górecznym (2A IKA) brał udział w finale XXI Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym, gdzie pokonali kilkanaście zespołów akademickich.


Zasady przyznawania nagrody Primus Inter Pares

 1. Nagrodę „PRIMUS INTER PARES” ufundowała Rada Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszego absolwenta w danym roku szkolnym.
 2. Nominowanych do wyróżnienia - 5 osób - zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 3. Wyróżnienie przyznaje Kapituła spośród nominowanych, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
 4. W skład Kapituły wchodzą: Dyrektor szkoły, Przewodniczący Rady Szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej, wyróżnieni nagrodą „PRIMUS INTER PARES” absolwenci z poprzednich lat.
 5. Statuteka „PRIMUS INTER PARES” zostaje wręczona na uroczystości absolwentów.
 6. Kryteria przyznawania wyróżnienia:
  • średnia ocen uzyskanych na dopuszczenie do matury (z wyszczególnieniem przedmiotów „celujących” wskazujących na dziedzinę szczególnych zainteresowań absolwenta),
  • wynik matury (świadectwo z wyróżnieniem),
  • osięgnięcia naukowe (w olimpiadach i konkursach)
  • szczegółowa ocena postawy ucznia (cnoty moralne i społeczne)
  • stosunek do kolegów i nauczycieli,
  • umiejętność przekazywania „zapału do zdobywania wiedzy”
  • umiejętność jasnego określania swojej tożsamości (autocharakterystyka)
  • wybitna dojrzałość zachowań w różnych sytuacjach życiowych,
  • „przywiązanie” do swojej szkoły wyróżniające się w uczestniczeniu w twórczy sposób w jej problemach.