Original

Spotkania z matematyką


23 listopada klasy 1B MKA i 2B MKA wzięły udział w wykładzie z cyklu „Spotkania z matematyką”. W Liceum św. Marii Magdaleny Pan prof. dr hab Roman Murawski wygłosił wykład "Jak Herkules walczył z Hydrą, czyli co może, a czego nie może matematyka". Profesor opowiadał o metodzie aksjomatycznej oraz o jej pewnych słabościach. Zaprezentował również twierdzenia Gödla o niezupełności oraz ich uogólnienia (twierdzenie Kirby’ego-Parisa) i parafrazy (tytułowa walka Heraklesa z hydrą). Pokazał też, jakie wynikają z nich wnioski dla metodologii matematyki i dla filozofii informatyki, w szczególności w zakresie problemów sztucznej inteligencji.