Original

Wykład inauguracyjny IKA


W dniu 26.09.2016 klasy IKA uczestniczyły w wykładzie na Politechnicze Poznańsiej inaugurującym XI rok działalności klas IKA. Wykład poprowadził dr Szymon Wąsik z katedry Algorytmów i Systemów Programowania, Instytut Informatyki.

Wykład dotyczył Świata problemów optymalizacyjnych.