Original

Matematyczna Ósemka


3 czerwca 2016r odbył się XIV Regionalny Konkurs Matematyczny w Czarnkowie dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie biorą udział reprezentacje powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego, pilskiego i złotowskiego – są to zdobywcy najwyższych miejsc w konkursie Supermatematyk. W konkursie przyznawane są osobno nagrody dla uczniów liceów ogólnokształcących i osobno dla techników.
W kategorii licea ogólnokształcące pierwsze 4 miejsca zdobyła czwórka uczniów naszej szkoły:
1 miejsce        – Kajetan Strzyżewski  1B MKA
2 miejsce        – Piotr Futymski       - 1A IKA
3 miejsce        – Michał Całka        - 1A IKA 
4 miejsce        – Piotr Góreczny      - 1A IKA