Original

Zajęcia IKA na uczelni


Uczniowie VIII LO z klas o profilu informatycznym każdego rocznika, którzy:

  • Zainteresowani są informatyką i programowaniem
  • Chcą przygotować się do startu w Olimpiadzie Informatycznej
  • Mają dużą motywację, aby w domu poświęcić czas na rozwiązywanie zadań programistycznych

   mogą uczestniczyć w zajęciach „Wprowadzenia do algorytmiki” prowadzonych przez pracownika Wydziału Informatyki na Politechnice Poznańskiej.

Wymagania

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Podstawy programowania w C++ (licealistom, którzy go nie znają polecam darmowy kurs on-line, wrzesień i październik powinny wystarczyć, aby opanować samodzielnie wymagane podstawy)
 • Posiadanie komputera z dostępem do Internetu (w domu)

Program

 • Program dostosowany poziomem zarówno do licealistów, jak i studentów I roku
 • Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy
 • Podstawy analizy złożoności obliczeniowej
 • Omówienia zadań z minionych konkursów
 • Przydatne techniki programistyczne

Forma zajęć

 • Wykłady raz w tygodniu, przez dwa semestry
 • Termin: poniedziałek 16:50 – 18:20, pierwszy wykład: 26 października
 • Lokalizacja: sala 8, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2
 • Intensywna praca w domu (aby odnieść sukces minimum 3-4 godziny tygodniowo), z możliwością kontaktu z prowadzącym
 • Licealiści, którzy pozytywnie zaliczą przedmiot, mogą być z niego zwolnieni, jeżeli wybiorą informatykę na PP (z możliwością podwyższenia otrzymanej oceny)

Prowadzący

 • dr inż. Szymon Wąsik (adiunkt na Politechnice Poznańskiej, przewodniczący komitetu okręgowego OI, algorytmiczny trener drużyn PP)
 • Kontakt w razie pytań i wątpliwości: mail na stronie głównej
 • Szczegóły na stronie: http://goo.gl/JlYLtM