Original

Zgłoszenia do XI edycji!


Nagroda im. Macieja Frankiewicza to nagroda dla wyróżniających się młodych patriotów w wieku 15-25 lat - ludzi działających na rzecz wspólnego dobra, którzy tak jak Maciej Frankiewicz stawiają na pierwszym miejscu Ojczyznę. Zgłoszenia do XI edycji tylko do 17.05.2023!
 
Więcej informacji można uzyskać na profilu: https://www.facebook.com/NagrodaFrankiewicza,
 
Beneficjenci:
Konkurs dedykuje się młodym patriotom, samorządowcom, aktywistom, którzy działają na rzecz naszej Ojczyzny. Statuetki oraz nagroda pieniężna co roku, od 2013 r. trafiają do osób które cechuje:
niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań
miłość do Ojczyzny
krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
prawość intencji i uczciwość w działaniach
poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
życzliwy stosunek do otoczenia
 
Opis patrona:
„Chciałbym za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, patrząc wstecz, móc powiedzieć, że nie zmarnowałem swojego życia”- Maciej Frankiewicz urodził się 14 grudnia 1958 roku w Poznaniu. Studiował architekturę na Politechnice Poznańskiej, był inicjatorem i członkiem uczelnianej komórki NZS, a także współzałożycielem poznańskiej struktury KPN. 29 stycznia 1981 roku za „działalność antypaństwową” został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd uciekł 2 marca. Czterokrotnie aresztowany, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, trzykrotnie w sposób spektakularny uciekł z więzienia. Był założycielem poznańskiej struktury Solidarności Walczącej i do 1990 roku jej przewodniczącym (pseudonim Stefan Bobrowski). Stworzył najlepiej zorganizowaną i najbardziej produktywną strukturę podziemną w Poznaniu, organizującą manifestacje, akcje ulotkowe, wywieszania flag i transparentów, malowania haseł na murach, prowadzącą nasłuch SB, emitującą audycje poznańskiego Radia Solidarności Walczącej, zarządzającą największą w mieście podziemną siecią drukarń i kolportażu.
Pracę zawodową w Urzędzie Miasta Poznania umiał łączyć z wielorakimi pasjami. W roku 1990 założył istniejące do dziś Wydawnictwo WiS, które prowadził do 1998 roku. Od 1994 roku związany z samorządem Miasta Poznania, od 14 grudnia 1998 roku pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania. Cieszył się opinią otwartego na innych, który zawsze wysłucha z szacunkiem, niezależnie od poglądów rozmówcy. W czasie pełnienia urzędu wielokrotnie delegowany do trudnych spraw, ze względu na umiejętność łagodzenia konfliktów i znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań. Obdarzony ogromnym poczuciem humoru. Był inicjatorem wielu imprez sportowych i kulturalnych w Poznaniu. Pływał, nurkował, skakał ze spadochronem, uprawiał wspinaczkę wysokogórską (zdobył najwyższe szczyty Europy, Afryki i Ameryki Południowej), ale nade wszystko biegał, i to biegał w maratonach. Współtworzył największy w Polsce Poznań Maraton, który od 2009 roku nosi jego imię. Innym jego zamiłowaniem były konie. Był zapalonym kawalerzystą. Był inicjatorem i współzałożycielem Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W maju 2009 roku, uległ wypadkowi na koniu i trafił do szpitala. Pomimo szybkiej poprawy stanu zdrowia, zmarł niespodziewanie w szpitalu, na kilka dni przed planowanym wyjściem do domu, 16 czerwca 2009 roku.
Za zasługi w walce o niepodległość Polski i Demokrację otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Od listopada 2010 roku był patronem poznańskiego Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3, a także honorowym patronem Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu.