Original

Matura z informatyki


Obowiązkowe sprawdzanie komputerów na maturę z informatyki jest planowane na piątek 19 maja 2023.

Sala 201 w godzinach 13.15-14.15
Sala 202 w godzinach 12.15-13.15
Sala 203 w godzinach 12.15-13.15
Sala 204 w godzinach 12.15-13.15
Biblioteka w godzinach 12.15-13.15

* maturzyści po egzaminie z fizyki, piszący w salach, w których sprawdzanie zaczyna się o 13.15, proszę poinformować o tym swojego nauczyciela informatyki.