Original

Najlepsze liceum matematyczno-przyrodnicze 2023


W tegocznym rankingu Perspektyw „Licea 2023” VIII LO zajęło 24. w kraju! Tym samym, jak w latach ubiegłych, znaleźliśmy się w ścisłej czołówce rankingu i uzyskaliśmy honorowy tytuł „Złotej Szkoły 2023", który przyznawany jest najlepszym liceom.

Perpektywy przygotowały również zestawienie w kategorii „Ranking maturalny liceów ogólnokształcących”, w którym nasza szkoła  zajęła
 I miejsce w województwie i 20. miejsce w Polsce. Poprawiliśmy wynik z ubiegłego roku, w którym byliśmy w kraju na pozycji 22.
 
Ranking Liceów i Techników  został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty piąty.

Dodatkowo CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna) podała wskaźniki EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) za okres nauki 2020 - 2022, z których wynika, że nasze liceum uzyskało najlepsze wyniki maturalne i EWD w całym województwie w matematyce i przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, potwierdzając tym samym najwyższą pozycję wśród wielkopolskich liceów o podobnym sprofilowaniu.
 
Więcej informacji: