Original

Odbiór świadectw maturalnych


Szanowni Maturzyści 

oraz

Absolwenci podwyższający wyniki matury! 

Odbiór świadectw maturalnych odbywać się będzie

dnia 5 lipca br.

według poniższego harmonogramu:

godzina

klasa

sala

10.00

3A

106

3B

107

10.30

3C

106

3D

107

11.00

3E

106

3F

107

10.30

absolwenci podwyższający
wyniki matur

sekretariat