Original

Wyniki matur


 Szanowni Absolwenci,

Loginy i hasła dla zdających egzamin maturalny w roku 2021 przesłane Wam przez szkołę umożliwiają dostęp do własnych wyników od 5 lipca od godz. 8.30 po zalogowaniu w serwisie ZIU https://wyniki.edu.pl/login. Analogiczna możliwość logowania istnieje przy użyciu profilu zaufanego.