Original

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Projekt nowego regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Jako SzRU przygotowaliśmy nowy regulamin Samorządu Uczniowskiego, aby dał nam realne narzędzia do działań. Uporządkowaliśmy kompetencje Zarządu SzRU, wprowadziliśmy poprawki, które zapewniają zgodność regulaminu ze Statutem i ustawą o prawie oświatowym. Dodaliśmy też szereg zmian, które usprawnią pracę SzRU i całego samorządu, w tym:

  • dodaliśmy możliwość organizacji głosowania lub wyborów online,
  • uporządkowaliśmy procedurę realizacji projektów, w tym uwzględniliśmy formalną możliwość powoływania grup projektowych,
  • zdemokratyzowaliśmy większość procedur,
  • uporządkowaliśmy rolę Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika,
  • umocniliśmy prawnie regulamin wyborów (do tej pory nie miał on oparcia w regulaminie samorządu.

Treść propozycji zmian w regulaminie możecie znaleźć tutaj. (PDF),

Dnia 8.10.2020 odbędzie się głosowanie nad propozycją zmian w regulaminie.</