Original

Nowelizacja dokumentu Organizacja pracy nauczyciela w okresie pandemii


Nowelizacja dokumentu Organizacji pracy nauczyciela w zakresie PRZEBIEGU LEKCJI w okresie pandemii w roku szkolnym 2020/2021 w pkt. I) 12.
 
Punkt 12 regulaminu w brzmieniu:
12. Z kredy, pisaków i przyborów, np.geometrycznych,znajdujących się w sali,korzysta wyłącznie nauczyciel
 
otrzymuje brzmienie:

12. Uczniowie za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję mogą korzystać z  tablicy, używając do tego kredy lub pisaków suchościeralnych pod warunkiem zachowania obowiązujących zasad sanitarnych. Oznacza to dezynfekowanie rąk przed użyciem jak i po użyciu kredy / pisaka.  

Znowelizowany regulamin znajduje się na stronie szkoły w dziale Regulaminy.
 
[ Przejdź do Regulaminu ]