Original

Komunikat dyrekcji


Odwołanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w dniach 4,5,6 maja 2020 r.

W harmonogramie roku szkolnego będącego częścią planu pracy szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez Radę Rodziców VIII LO przewidziano 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I i II w związku przeprowadzanym egzaminem maturalnym 4, 5 i 6 maja, W związku z decyzją władz państwowych o przełożeniu egzaminu maturalnego na czerwiec podjąłem decyzję o przeniesieniu dni wolnych od zajęć dydaktycznych na 8, 9 i 10 czerwca. O mojej decyzji poinformowałem Radę Pedagogiczną  i Radę Rodziców naszej szkoły.

Na podstawie opublikowanego  rozporządzenia MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja.
 

Marek Grefling

dyrektor VIII LO