Original

Inauguracja IKA


W dniu 27 września 2019 Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec wygłosił wykład dla Informatycznych Klas Akademickich pt. „Uczenie maszynowe w rozpoznawaniu obrazów: od ewolucji do rewolucji". Wykład był przeprowadzony na Wydziale informatyki Politechniki Poznańskiej.
W ostatnich kilku latach opracowano dostatecznie dobre rozwiązanie rozpoznawania obiektów za pomocą głębokich sieci neuronowych. Rozpoznawanie obrazów opiera się na koncepcji uczenia maszynowego.
Wykład zapoczątkował czternasty rok współpracy Politechniki Poznańskiej z VIII Liceum Ogólnokształcącym w ramach projektu Informatycznej Klasy Akademickiej.