Original

II etap XLIX OLiJP


Wielkopolski Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego poinformował nas, że do eliminacji okręgowych II stopnia zostali zakwalifikowani następujący uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Dominika Iwanicka kl. 2A
Mateusz Janiak kl. 3B
Joanna Zawada kl. 3G

Eliminacje pisemne odbędą się 16 lutego a ustne 9 marca 2019 r. na UAM w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy powodzenia.