Original

Chemiczny sukces


Z dumą informujemy o ogromnym sukcesie naszego absolwenta Adama Gorczyńskiego.

Doktor Adam Gorczyński otrzymał 19 grudnia 2018 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne".

Rozprawa dotyczyła projektowania i syntezy funkcjonalnych sieci metalosupramolekularnych, które nie tylko są nowymi układami per se, lecz jednocześnie dzięki zbadaniu ich właściwości magnetycznych, elektrochemicznych czy biologicznych mogą znaleźć potencjalne zastosowania przy rozwiązywaniu problemów natury globalnej (big data problem, wykrywanie i leczenie chorób neurodegeneracyjnych lub/i nowotworowych).

Serdecznie gratulujemy naszemu absolwentowi!