Original

Zebranie z Rodzicami


Zebranie z Rodzicami podsumowujące I półrocze

8 stycznia 2019 
I, II klasy – 17.30 III klasy 18.30
Dyżury nauczycieli od godz. 17.30
 
Dyrekcja – sekretariat, p. 103
 
Godzina 17.30
 
1A
p. Aleksandra Radziszewska
201
1B
p. Kinga Jankowska
06
1C
p. Artur Kubiak
206
1D
p. Anna Lisiecka
402
1E
p. Iwona Nowińska-Karoń
303
1F
p. Izabela Płotka
09
 
Godzina 17.30
 
2A
p. Alina Gościniak
104
2B
p. Magdalena Zmudzińska
10
2C
p. Katarzyna Wydorska  
106
2D
p. Alicja Nowak
305
2E
p. Anna Bronz-Wójcik
207
2F
p. Mirella Jüngst 
07
2G
p. Maria Aleszczyk
107
 
Godzina 18.30
 
3A
p. Wojciech Roszczyński
206
3B
p. Wiesława Wolniak
06
3C
p. Paweł Saneluta
104
3D
p. Elwira Pawlęty
402
3E
p. Jakub Macierzyński
207
3F
p. Alicja Zimmer
401
3G
p. Dorota Koźlik
10
 
 
 
nauczyciele dyżurujący
od 17.30
 
Pedagog sala 04 (parter)
p. Danuta Hassa
Psycholog   sala 05 (parter)
p. Julia Łońska-Vargiu
Pokój nauczycielski I piętro 
p. Małgorzata Borczyńska, p. Aneta Cierechowicz, 
p. Dorota Mechlińska, p. Hanna Posadzy-Tomczak
p. Aleksandra Radziszewska – od 18.30
p. Alicja Zimmer - do 18.30
p. Piotr Berda, p. Jolanta. Horla, p. Joanna Jędrzejak, 
p. Agnieszka Wanot,
p. Artur Kubiak – od 18.30
p. Maria Aleszczyk– od 18.30
p. Katarzyna Dukat
202 (II piętro)
p. Alina Gościniak – od 18.30
p. Jacek Gierszewski, p. Maciej Komorowski
p. Paweł Saneluta - do 18.30
203 (II piętro)
p. Wiesława Wolniak - do 18.30
p. Karolina Kawczyn
ks. Marcin Skowron, ks. Adrian Szafranek
204 (III piętro)
p. Wojciech Roszczyński – do 18.30
p. Anna Bronz-Wójcik – od 18.30
p.Kinga Jankowska – od 18.30
p. Magdalena Zmudzińska – od 18.30
301 (III piętro)
p. Aldona Pilichowska, p. Anna Zielińska, 
p. Zbigniew Nowak, p. Eugeniusz Skrzypczak, 
p. Jacek Skrzypczak, p. Bogusław Rosołowski, 
p. Elwira Pawlęty - do 18.30
p. Anna Lisiecka – od 18.30
303 (III piętro)
p. Alicja Nowak – od 18.30
p. Iwona Nowińska-Karoń – od 18.30
p. Izabela Płotka – od 18.30
306 (III piętro)
p. Aurelia Cichoń, p. Maja Fenrych-Majewska, 
p. Olga Skórzewska
307 (III piętro)
p. Ewa Górczak, p. Iwona Janiak, p. Katarzyna Mańczak
p. Agnieszka Mazurek
p. Jakub Macierzyński - do 18.30
403 (IV piętro)
p. Dorota Koźlik – do 18.30
p. Jarosław Burchardt, p. Juliusz Kaczanowski, 
p. Jerzy Kaźmierczak p. Krzysztof Wójcik