Original

Koło algorytmiczne


Uczniów VIII LO zainteresowanych programowaniem zapraszamy na koło algorytmiczne na PP.
Zajęcia prowadzi p.. dr inż. Szymon Wąsik - absolwent VIII LO, adiunkt na Politechnice Poznańskiej, przewodniczący komitetu okręgowego OI, algorytmiczny trener drużyn PP.


Program

 • Program dostosowany poziomem zarówno do licealistów, jak i studentów I roku
 • Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy
 • Podstawy analizy złożoności obliczeniowej
 • Omówienia zadań z minionych konkursów
 • Przydatne techniki programistyczne

Forma zajęć

 • Wykłady raz w tygodniu, przez dwa semestry
 • Termin: poniedziałek 16:50 – 18:20, pierwszy wykład: 8 października 2018
 • Lokalizacja: sala 8, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2
 • Laboratoria raz w tygodniu – dla 15 studentów oraz 10 licealistów wybranych w eliminacjach, poniedziałek 18:30 – 20:00,
 • Eliminacje dla studentów odbędą się po spotkaniu informacyjnym 1 października, dla licealistów po pierwszym wykładzie,
 • Studenci uczestniczą w przedmiocie zamiast Podstaw Programowania (I semestr), Programowania Niskopoziomowego (II semestr) oraz laboratoriów z Algorytmów i Struktur Danych (II semestr)
 • Intensywna praca w domu (aby odnieść sukces minimum 3-4 godziny tygodniowo), z możliwością kontaktu z prowadzącym
 • Licealiści, którzy pozytywnie zaliczą przedmiot, mogą być z niego zwolnieni, jeżeli wybiorą informatykę na PP (z możliwością podwyższenia otrzymanej oceny)


Więcej informacji na stronie http://www2.cs.put.poznan.pl/swasik/?p=196