Original

Podsumowanie roku IKA


Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu klasy akademickiej IKA

w roku szkolnym 2017/2018
 
I. Działalność:
 • 19 IX 2017r. - wykład Inaugurujący IKA –„Co zrobić z nowym komputerem…”, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska, dr inż. Szymon Wąsik.
 • 29 IX 2017r. - udział uczniów w „Nocy naukowców” na poznańskich uczelniach.
 • Od X 2017r. – uczestnictwo uczniów w zajęciach algorytmicznych Koła Olimpijskiego dla zaawansowanych na Wydziale Informatyki PP 
 • Od X 2017r. – uczestnictwo chętnych uczniów w zajęciach grupy .NET na PP
 • 13 X–17 X 2017r. – Tydzień Informatyki IKA
  •  Warsztaty programistyczne przygotowujące do rozwiązywania zadań w warunkach konkursowych (przygotowanie zadań, testów, sprawdzarki)
  •  Wykłady tematycznie związane z algorytmiką i IT:
   dr inż. Szymon Wąsik Hiperheurystyki
   mgr inż. Tomasz Sternal Algorytmy ewolucyjne
   inż. Rafał Budka Od zera do security reaserchera
   dr inż. Bartosz Walter Ewolucja kontra pielęgnacja
   dr Bartosz Naskręcki Co liczby mają wspólnego z kryptografią
 • 20 X 2017r. Organizacja szkolnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej.
 • 13 XI 2017r. Organizacja edycji XII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.
 • XI, XII 2017r. Udział (30 uczniów) w zajęciach projektu „Matematyka na klik” (rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem pakietów komputerowych oraz obliczeń symbolicznych w pakiecie SAGE).
 • 24 X 2017r. wycieczka do centrum działu IT EGNYTE Poland – poznanie specyfiki pracy inżyniera programisty
 • 8.XII.2017r. matura próbna z informatyki WMiI UAM
 • 6 II 2018r. wykład IKA przeprowadzony przez pracownika WI PP (dr inż. Michał Szychowiak) „Internet, strach się bać czyli – nasza prywatność w sieci”.
 • 5 IV 2018r. Wycieczka edukacyjna na Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE Poznań
 • 9 IV 2018r. I –e warsztaty z programowania czujników CodeALL przeprowadzone prze absolwentów PP 
 • 22 V 2018r. Wycieczka edukacyjna na WI PP z kl. 1A w ramach RoboDay 2018 i uczestnictwo w zawodach robotów
 • 29 V 2018r. II –e warsztaty z programowania czujników CodeAll
 • 5, 7, 12 VI 2018r. udział klas 1A, 1C, 2A w panelach dyskusyjnych nt. „Nowe trendy w technologii multimediów” 
II. Sukcesy z konkursów i olimpiad
 • XXV Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna – 3 uczniów w II etapie, tytuł laureata III miejsca; 
 • XII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bóbr” – 2-ów laureatów II miejsca, 3-ech laureatów III miejsca i 2 wyróżnienia
 • Konkurs informatyczny PIZZA 2018 (Programistyczno-Informatyczne Zespołowe Zawody Algorytmiczne) organizowany przez Uniwersytet Wrocławski – tytuł finalisty 
 •  XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej – 1 uczeń w II etapie;
III. Wnioski
 • Klasy IKA są dobrze postrzegane pod kątem nauczania informatyki i stały się znakiem naszej szkoły nie tylko w Poznaniu, ale również w województwie.
 • Duże zainteresowanie klasą IKA można zaobserwować podczas rekrutacji: można zauważyć bardzo dużą grupę chętnych laureatów do klasy IKA.
 • Należy kontynuować działalność klas IKA w obszarze, którym się to sprawdza tzn. organizować wykłady na uczelni i w szkole, zachęcać uczniów do uczestnictwa w zajęciach algorytmicznych, przeprowadzać warsztaty informatyczne, organizować wycieczki dydaktyczne, utrzymać współpracę z uczelniami (Wydział Informatyki PP i Wydział Matematyki i Informatyki UAM).