Original

Pomoc iDziennik


Logowanie do iDziennika

[ >> Strona logowania do iDziennika ]

nazwa szkoły: 8lo_poznan

Pierwsze logowanie do iDziennika - informacja

Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu przekazuje loginy i hasła dostępowe do iDziennika. Osobne dla rodziców, osobne dla ucznia. Dane dostępowe są indywidualne dla każdego użytkownika. W późniejszym terminie można odebrać w sekretariacie.
Podane hasło jest startowe - jednorazowe. Przy pierwszym logowaniu system wyświetla komunikat, że hasło wygasło i wymaga wpisania adresu e-mail i nowego hasła. Podanie prawidłowego adresu e-mail jest niezbędne, jeśli w przyszłości będzie trzeba odzyskać hasło.
Hasło musi mieć przynajmniej 7 znaków w tym przynajmniej jedna litera duża, jedna mała, znak specjalny i cyfra. Dziennik wymaga zmiany hasła co miesiąc.

iDziennik - wersja mobilna (dla rodziców i uczniów)

  • Należy pobrać aplikację mobilną (iDziennik mobile) na telefon i ją zainstalować

     

  • Nadać PIN do aplikajcji na telefonie
  • Zalogować się  na innym urządzeniu (np. komputerze) na konto
  • Wejść w zakładkę DOSTĘP MOBILNY i zeskanować telefonem pojawiający się tam QRCode

Pomoc przy odzyskaniu hasła i /lub loginu do iDziennika

Należy wysłać e-mail na adres: dziennik@lo8.poznan.pl z opisem problemu.

Proszę podać również imię i nazwisko, klasę, w przypadku jeśli jest to konto opiekuna imię i nazwisko dziecka

Z uwagi na konieczność weryfikacji nadawcy prośby o odzyskanie hasła mogą być realizowane, jeśli e-mail będzie pochodził z konta zarejestrowanego w iDzienniku.

Jeśli niemożliwy jest dostęp do konta zarejestrowanego w iDzienniku prosimy o kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu.